På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Pensionen i utlandet? Här är tipsen

Pension: En utlandsflytt kan sätta guldkant på pensionärstillvaron men det finns flera viktiga parametrar att ta hänsyn till. Placera tipsar om vad du bör tänka på.

50 000 personer flyttar varje år från Sverige och av dem antas 10 - 15 procent vara över 55 år. Sverige har en förhållandevis hög skattenivå vilket gör att svenska pensionärer kan få ut mer pengar i pension om de flyttar utomlands än om de stannar kvar i Sverige.

Malaga, Spanien

I Sverige har vi nämligen valt att ha hög skatt på arbete och pension. I många andra länder väljer man tvärtom att ha låga skatter på arbete och pension men högre skatter på fastigheter, arv, konsumtion och så vidare.

Sverige är ett av få länder som saknar arvs- och gåvoskatt. Detta avskaffades den 1 januari 2005. Du betalar inte heller någon skatt på förmögenhet och fastigheter. Det här är delar som kan gynna svenska pensionärer och därför väl värt att beakta inför en utlandsflytt.

När det gäller arvskatt finns det en arvsförordning som säger att huvudregeln är att det är lagen i det land där du har hemvist när du avlider som tillämpas till skillnad från tidigare då det var svensk lag som gällde för svenska medborgare oavsett var de bodde när de gick bort.

”Den som bor hela eller delar av året utomlands bör därför skriva ett testamente som reglerar vilket lands lag som ska gälla. Detta för att undvika lagvalsproblem och arvstvister. Gör du inget val gäller arvsreglerna i det land du bor i.”, säger Jens Magnusson.

Så här ser arvsreglerna ut i korthet i Portugal, Frankrike och Spanien:

I Portugal finns det inga arvsskatter vid arv till make, maka eller barn. Men den efterlevande partnern ärver inte hela kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. Barnen har rätt till en del av arvet.

Arvskatt i Spanien är progressiv och varierar beroende på i vilken region den avlidne var bosatt i. Det finns regioner som avskaffat arvsskatten, exempelvis Navarra i norra Spanien.

I Frankrike är arvsskatten mellan makar borttagen men för barn kan den sträcka sig till 45 procent och för mer avlägsna släktingar upp till 60 procent.

Nice, Frankrike

Bortsett från krångliga arvsregler finns det flera ekonomiska fördelar för pensionärer som flyttar utomlands. Många tror att det krävs stora pensionsinkomster för att det ska vara lönsamt men det här exemplet visar att det inte behöver vara så.

Signe och Göran saknar helt pensionsinkomster utöver den allmänna pensionen som månatligen uppgår till 15 000 respektive 13 800 kronor. I Sverige blir makarnas sammanlagda skatt ungefär 93 000 kronor per år. Om pensionering sker i Frankrike blir skatten sammanlagt ca 7 000 kronor per år. En skattesänkning för Signe och Göran med 86 000 kr per år vilket motsvarar mer än 7 000 kronor per månad.

Källa: Sparsamskatt.se

Det här beror på att Sverige har unika skatteavtal med andra länder. Huvudsyftet med dessa avtal är att eliminera risken för dubbelbeskattning.

Hur mycket mer du får behålla beror helt enkelt på till vilket land du väljer att flytta. Hur de olika delarna av pensionen; tjänstepension, allmän pension och privat pensionssparande, beskattas varierar kraftigt mellan olika länder.

Frankrike som vi har med i exemplet ovan har ett tämligen unikt skatteavtal med Sverige. Frankrike har nämligen tilldelats beskattningsrätten på de flesta pensioner i Sverige.

Faktum är att Frankrike är det enda landet i världen där Sverige avtalat bort den svenska delen av skatten, SINK på den allmänna pensionen. SINK är en särskild inkomstskatt för utomlands bosatta som kan tas ut på pensionen beroende på vilket land du bor i. Den här skatten ligger på 25 procent från och med januari 2018.

Om du får betala SINK eller det specifika landets skatter beror dels på Sveriges skatteavtal med landet men också om du anses ha kvar en anknytning till Sverige. Du blir antingen begränsat eller obegränsat skatteskyldig.

Om Skatteverket bedömer att du har en väsentlig anknytning till Sverige, beroende på om du exempelvis har familj eller en åretruntbostad kvar här, så blir du obegränsat skatteskyldig och får betala skatt i Sverige för alla dina inkomster.

Anses du däremot inte ha någon väsentlig anknytning till Sverige blir du begränsat skatteskyldig. Det betyder att du bara betalar skatt i Sverige för vissa inkomster som har anknytning till Sverige. Några exempel på det är svensk fastighetsskatt, utdelningar och kapitalvinster på svenska aktier.

Om du är begränsat skattskyldig kan du få betala SINK, men den är betydligt lägre än inkomstskatten som du får betala på din pension som obegränsat skatteskyldig. All pensionsinkomst beskattas nämligen i Sverige som inkomst av tjänst, och skattesatsen varierar beroende på pensionens storlek.

Har du en pensionsinkomst på 468 700 kronor per år betalar du 33 procent i skatt. Har du en pensionsinkomst på 468 700 – 675 700 kronor betalar du 53 procent i skatt, och har du en pensionsinkomst på 675 700 kronor eller mer får du betala 58 procent i skatt.

Här nedan kommer några exempel på hur inkomstskatten påverkar den disponibla inkomsten i fem olika inkomstexempel. Samtliga exempel är beräknade för någon som är född 1953 som går i pension under 2018, vid 65 års ålder.

Inkomstutvecklingen och fondavkastning följer genomsnittet den historiska perioden. Personerna började arbeta vid 23 års ålder och omfattas av tjänstepension ITP 2. Vi har med Portugal och Frankrike i jämförelsen. (Se fotnot för kalkyl)

Källa: Pensionsmyndigheten

Portugal är ett av de länder som snabbt ökar i populäritet bland svenska pensionärer. Det beror på att det är ett av de mest ekonomiskt fördelaktiga länderna att flytta till för dem som har stora tjänstepensionskapital. Faktum är att svenska pensionärer under vissa förutsättningar inte behöver betala någon skatt alls på tjänstepensionskapitalet när det tas ut i Portugal.

I Portugal kan du nämligen ansöka om att bli Non Habitual Resident, ”NHR”. Om du blir godkänd kvalificerar du dig för ett förmånligt skattesystem som innebär att Portugal undantar dina svenska pensionsinkomster från beskattning.

Porto, Portugal

Normalt beskattas du med SINK-skatt, den svenska skatten, på alla pensionsdelar men med just Portugal har Sverige ingått ett skatteavtal, som signerades 2002, och som ger Portugal exklusiv beskattningsrätt till pensioner som betalas för arbete i så kallad enskild tjänst. Har du arbetat inom privat sektor betalar du alltså noll kronor i skatt på ditt tjänstepensionskapital.  Skattestatusen NHR beviljas i tio år från det att du bosätter dig i Portugal.

Vilket land som är bäst att bo är högst individuellt. En grundregel bör vara att du inte enbart ska planera din livs- och boendesituation utifrån vilket land som för tillfället erbjuder skattemässiga fördelar. Skatteregler kan förändras.

Skattefriheten i Portugal är ett bra exempel på det. Finansminister Magdalena Andersson har under en tid haft ambition att sätta stopp för skatteförmånerna i landet eftersom hon tycker att det är fel att skatteavtalen kan leda till att man inte beskattas alls i ett land.

Syftet med avtalen ska vara att företag och privatpersoner inte ska beskattas i två stater för samma inkomster. I våras skickade Finansdepartementet ett brev till den portugisiska regeringen i en strävan om att omförhandla rådande skatteavtal.

Och i september 2017 publicerade även portugisiska dagstidningar uppgifter om att politikerna i Portugal överväger att införa en fast skatt om 5 procent eller 10 procent på utländska pensionsinkomster för individer som bosätter sig i Portugal med NHR-status.

”För några år sedan var Kroatien i ropet och just nu är det mycket tal om Portugal. Skattereglerna är både svåröverblickbara och ändras ofta”, säger Jens Magnusson.

Vad gäller om du blir sjuk i ditt nya land? Det är också något som är viktigt att ta med i beräkningarna. I samband med att du flyttar från Sverige skrivs du nämligen ut ur svensk folkbokföring. Det medför även att du lämnar det svenska socialförsäkringssystemet. 

Frankrike, Spanien och Portugal, som hör till de mest populära länderna att flytta till bland svenska pensionärer, tillhör EU/EES. Det betyder att du enligt EU:s regelverk har rätt till allmän sjukvård i det nya bosättningslandet. För att ha rätt till det krävs dock intyg från svenska försäkringskassan, S1-intyg. För att få detta intyg krävs i sin tur att du lyfter ut ålders- eller premiepension.

Kvaliteten på den allmänna sjukvården är varierande och därför är det viktigt att noga överväga om du behöver teckna en privat sjukvårdsförsäkring eller ej. En sådan kan kosta från 3 000 kronor och uppåt per månad.

Fotnot:

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -