På Avanza använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Ett bra aktieval i fastighetssektorn

Aktieanalys Fastighetssektorn har sina orosmoln men bolagen har fortfarande rejäl medvind. Hemfosa lockar med en kombination av låg värdering och hög direktavkastning.

Fastighetsbolaget Hemfosa siktar på att dela sig i två separata bolag senare i år. Samhällsfastigheterna (skolor, sjukhus, polisstationer och liknande) blir kvar medan övriga fastigheter (kontor och lager bland annat) skiljs av och sannolikt delas ut till aktieägarna.

Samhällsfastigheter utgör i dagsläget 64 procent av värdena i Hemfosas fastighetsportfölj. I kronor motsvarar det drygt 26 miljarder.

Övriga fastigheter värderas till cirka 15 miljarder kronor. Det kan jämföras med exempelvis börsnoterade Platzer vars bestånd vid årsskiftet var värderat till 15,7 miljarder. Hemfosas övriga bestånd består till två tredjedelar av kontor medan 23 procent är lager och  logistikfastigheter.

Förutom i Sverige äger Hemfosa även fastigheter i Norge och Finland. 84 procent av värdena i fastighetsportföljen återfinns i Sverige, 12 procent i Norge och 4 procent i Finland. Utanför Sverige äger Hemfosa bara samhällsfastigheter.

Hemfosa grundades 2009 av bland andra Kungsledens förra vd Jens Engwall och dess förra ordförande Bengt Kjell.

Kungsleden var under åren efter fastighetskrisen på 1990-talet mycket aktiva på förvärvsfronten.

Jens Engwall ledde verksamheten under de mest expansiva åren.

Efter finanskrisen, som drabbade många fastighetsbolag hårt, såg grundarna en möjlighet att upprepa den resan igen, den här gången i Hemfosa. Bolaget har redan från början gillat samhällsfastigheter. Under åren efter finanskrisen var det inte ett lika hett område som andra sektorer så där gick det att göra bra affärer.

Med minst 70 procent av hyresgästerna finansierade via skattsedeln är den operativa risken relativt låg även i områden utanför storstäderna. Hyresavtalen är ofta långa, flyttbenägenheten låg och verksamheterna är inte särskilt konjunkturkänsliga.

Efter snart ett årtionde med låga räntor finns det inte längre några områden av fastighetsmarknaden som inte är hårt konkurrensutsatt. Vd Jens Engwall konstaterar i Hemfosas bokslutsrapport för 2017 att det finns ett begränsat utbud av tillgängliga förvärvsobjekt till vad bolaget bedömer rimliga priser.

Det har inneburit att Hemfosa satsat mer på om- och nybyggnad än tidigare. Under 2017 har en knapp miljard investerats i befintliga fastigheter. Samtidigt har förvärv genomförts för 4,3 miljarder kronor, dock inga under fjärde kvartalet.

Hemfosas fastighetsportfölj har vuxit snabbt sedan bolaget noterades på Stockholmsbörsen 2014. Då värderades beståndet till drygt 16 miljarder kronor. Idag är värdet 150 procent högre. Aktiekursen dubblades på bara några månader under slutet av 2014 och början av 2015 när Hemfosa på kort tid genomförde en rad stora fastighetsköp.

Sedan början av 2015 har dock kursutvecklingen varit mindre imponerande. Hela fastighetssektorn har påverkats negativt de senaste åren av oro för stigande räntor, så även Hemfosas aktie som under några år gled sakta utför. Rent operativt har dock bolaget hållit ångan väl uppe och under fjolåret gjorde även aktien ett ryck uppåt igen.

Facit för 2017 blev en förstärkning av substansvärdet per stamaktie med knappt 20 procent. Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade samtidigt med knappt 15 procent.

Prisökningar på fastigheterna har varit en stor del i substansvärdetillväxten de senaste åren och det är nog rimligt att vänta sig en lugnare utveckling på den fronten. Räntan är en viktig komponent i fastighetsvärdering och när räntorna väl stiger kommer det att sätta press på värdena och därigenom också substansvärdet. Att fastighetsaktier idag som regel handlas med rabatt mot substans indikerar förväntningar om sjunkande substansvärden i framtiden.

De analytiker som bevakar Hemfosa räknar dock med fortsatt tillväxt i substansvärdena de kommande åren, om än i klart lugnare takt än de senaste åren. Substansvärdet väntas öka med 7 procent om året de kommande åren enligt databasen Factset. Förvärv ingår som regel inte i prognoserna.

Per stamaktie uppgick Hemfosas långsiktiga substansvärdet vid årsskiftet till 112,20 kronor. Dagskursen 98 kronor innebär en rabatt på knappt 13 procent. Det är ingen anmärkningsvärt stor rabatt jämfört med sektorkollegorna.

Sett till resultat räknar analytikerna enligt Factset i snitt med förvaltningsresultat per stamaktie på 10,84 för innevarande år och 11,11 kronor för 2019. P/e-talen för de åren landar med de prognoserna på 9,0 respektive 8,8.

Utdelningen för 2017 föreslås bli 4,80 kronor per aktie vilket innebär en direktavkastning på 4,9 procent. De kommande åren väntas bjuda på direktavkastningar på 5,0 procent respektive 5,3 procent.

Vinstutvecklingen var stark under 2017 och förvaltningsresultatet väntas fortsätta uppåt under de närmaste åren. Stigande fastighetspriser lär inte turboladda substansvärdena på samma sätt framöver men så länge inte avkastningskraven vänder ned bör förvaltningsresultaten kunna bidra till fortsatt substansvärdetillväxt.

Förvärv börjar uppenbarligen bli lite svårare att hitta men Hemfosa är experter på området och bolaget lär kunna skaka fram en del affärer även framledes. Projektutveckling kommer också att prioriteras högre framöver. Det är ett av skälen till att man vill dela bolaget. Hemfosa avser att ytterligare stärka sin specialistkompetens inom samhällsfastigheter. Samtidigt understryks kompetensen på just transaktioner när det gäller de övriga fastigheterna i Hemfosa.

Hemfosa-aktien har efter ett starkt 2017 inlett 2018 svagt. Kursen är ned 11 procent sedan årsskiftet. Risken finns att fastighetssektorn förblir skakig men vi tycker att Hemfosa-aktien är ett bra val i sektorn. Kombinationen av bra historik, låg värdering och hög direktavkastning är lockande. Uppdelningen, som väntas ske andra halvåret i år, kan sannolikt höja tempot något i respektive bolag. Rekommendationen blir köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Hemfosa Fastigheter Köp 98,40 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -