På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Ta rygg på insiders i Balco

Aktieanalys Balkongbolaget växte med över 20 procent organiskt ifjol, med stigande lönsamhet. Så bra ska man inte räkna med att 2018 blir, men även med modesta antaganden så är aktien billig. Insiders verkar hålla med.

Den här texten publicerades i tidningen Börsveckan i nummer 10 den 5 mars. Läs mer om Börsveckan.

Balco kom med ett starkt bokslut där omsättningen under fjärde kvartalet steg med 19 procent organiskt jämfört med samma period föregående år. Den justerade rörelsemarginalen minskade dock aningen till 13,2 procent (13,8), medan orderingången steg med 9 procent.

Summerar man då helåret 2017 så ökade omsättningen med 23 procent organiskt till 989 Mkr och den justerade rörelsemarginalen steg till 11,8 procent (10,3), innebärande en rörelsevinst på 117 Mkr. Balcos ambition är att nå minst 13 procents marginal på medellång sikt med en genomsnittlig tillväxttakt om 10 procent.

Den starka renoveringsmarknaden bidrog till att lyfta den totala orderstocken med 12 procent förra året. Ser man enbart till renoveringsverksamheten så ökade orderstocken däremot med hela 20 procent ifjol.  

För ett par år sedan beslutade ledningen att minska exponeringen mot nybyggnationssegmentet och istället satsa hårt på just renoveringar där lönsamheten dessutom är betydligt högre. Idag kommer cirka 86 procent av Balcos omsättning från renoveringssegmentet och satsningen har varit rätt med tanke på oron och osäkerheten inom nybyggnation.

Balcos börsnoterades den 6 oktober förra året till kursen 56 kr. Idag handlas aktien kring 63 kr vilket värderar Balco till cirka 1 340 Mkr. Ovanpå detta så har bolaget en liten nettoskuld på 90 Mkr, motsvarande 0,7 gånger rörelsevinsten före av- och nedskrivningar (ebitda).

Målet är att nettoskulden inte ska överstiga 2,5 gånger ebitda. Balcos operativa kassaflöde har stärkts successivt under 2017 och koncernen ser välinvesterad ut med den nya fabriken i Polen helt färdigställt under fjärde kvartalet. Denna ökar produktionskapaciteten med 50 procent vilket gör att bolaget har skapliga förutsättningar att fortsätta växa under god lönsamhet.  

Det var i övrigt ett händelserikt fjärde kvartal. Förutom själva börsnoteringen som genomfördes på ett bra sätt med stabila ankarinvesterare som exempelvis fastighetsinvesteraren Erik Selin som en av storägarna, så erhöll Balco även bygglov för den största ordern hittills under Q4 (värde 160 Mkr) för renoveringar i Östersund. Denna order kommer att betas av successivt under hela 2018. Man tecknade även ett avtal om leverans av balkonger till ett kryssningsfartyg till ett värde av 60 Mkr.

Balcos omsättningsutveckling styrs till stor del av när bygglov erhålls, vilket gör att omsättningen varierar mellan kvartalen. Exempelvis var tillväxten för första halvåret hela 34 procent. Under Q2 isolerat så var den 26 procent och i Q3 låga 7 procent. Och så 19 procent i Q4 alltså. Den långa trenden är dock positiv med en årlig genomsnittlig tillväxttakt på 13 procent i snitt de senaste fem åren.

Efterfrågan är till viss del konjunkturberoende givetvis, men Balco har även gynnats kraftigt av det faktum att många offentlig- och privatägda fastigheter sålts på senare år för att göras om till bostadsrättsföreningar för att finansiera nybyggnation, renoveringar och underhåll. Bostadsrättsföreningar är mest benägna att göra värdeökande investeringar.

Här gör Balco ett stort arbete med att samarbeta tätt med föreningarna och sätter ganska stora resurser på att bli en partner med styrelserna. Man hjälper till med bygglovsansökningar, ritningar och hänger med hela vägen fram till produktion och montering. Att huvudfokus ligger mot renoveringar gör också att intjäningen blir lite mindre cyklisk får man anta.

Marknaden väntas enligt Balco själva växa med 6 procent per år i Nordeuropa de kommande åren, vilket kan ses som en god proxy för bolagets långsiktiga tillväxttakt. Samtidigt så finns det goda möjligheter för Balco att flytta fram positionerna via förvärv framgent med tanke på att marknaden är fragmenterad och att balansräkningen tillåter förvärvsexpansion.

Balco har dragits ner i den allmänna bostadsoron som råder just nu, men i grund och botten ser vi bolaget som välkapitaliserat med god lönsamhet och goda möjligheter till att göra förvärv. Ägarbilden lär fortsätta förändras då Segulah sitter kvar med 19 procent av aktierna och vill sannolikt kliva av helt. Det kan ligga som en våt filt över aktien tills så sker, men på det stora hela så var det ändå en stark rapport och värderingen på ev/ebit kring 10,7 för 2018 är för lågt. Då räknar vi med en tillväxttakt kring 12 procent i år (halvering jämfört med 2017) och en marginal som förbättras marginellt till 12 procent (11,8).

Vi ser det som att denna värdering lämnar en fin uppsida på 25-30 procent från nuvarande kursnivåer och insiders verkar hålla med då både styrelseordförande, vd och huvudägare tankat aktier successivt efter noteringen, senast direkt efter bokslutet. Det är ett bra tecken och faktiskt något ovanligt i färska börsnoterade bolag där det annars brukar vara försäljningar som präglar tiden efter listningen.

Vi upprepar köp.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -

Utländska aktier

Utlandska-Aktier

Det är lätt att köpa utländska aktier. Här finns ett urval av Placeras utlandsanalyser.