På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Placeras aktieråd - Utvärdering

Aktiekommentar. Under 2017 publicerade Placera 200 aktieanalyser på nordiska bolag samt ytterligare ett 30-tal aktiekommentarer och utländska analyser. Täckningen sträcker sig från minsta småbolagslistan till giganterna i USA med marknadsvärden i samma storleksordning som hela Stockholmbörsen.

Vi har valt att utvärdera våra analyser på sex månaders sikt eller fram till nästa analystillfälle om tiden dit varit kortare. Nu kan vi se tillbaka på de nordiska analyserna skrivna under första halvåret ifjol.

Hur och inom vilken tidsrymd aktieanalyser ska utvärderas är inte enkelt. Ibland räcker det med ett antal dagar innan skrivelsen blivit inaktuell. Det kan handla om en plötslig vinstvarning eller en oväntad stororder.

Så varför sex månader? Det kan hända mycket under ett halvår och bolagens mer långsiktiga planer har i alla fall delvis hunnit att materialiseras. Samtidigt är perioden tillräckligt kort för att behålla ett sammanhang mellan våra nedslag.

Men ibland återkommer vi inte till ett bolag igen. Då är det bra att veta ungefär inom vilken tidsrymd analysen varit aktuell.

Under perioden skrevs 131 nordiska bolagsanalyser. 68 stycken köprekommendationer och 63 stycken neutrala rekommendationer. Ingen säljrekommendation gavs på nordiska bolag men ett antal kritiska avvakta under neutral flagg.

De tre mest lyckade köprekommendationerna var: THQ (+85 procent), Note (+49 procent) och Scandic Hotels (+39 procent).

De tre minst lyckade köprekommendationerna var: SSM (-57 procent), Eltel (-53 procent) och Swedol (-34 procent).

Om dessa extrempunkter exkluderas från statistiken har Placeras köpråd under perioden givit en medianavkastning på 5 procent mätt 6 månader framåt från publicering eller till tidpunkten för nästa analys. Det är ett hyggligt resultat inom en relativt kort tidsperiod.

Att ställa resultaten mot ett index är svårare eftersom publiceringen skett löpande. Det skulle innebära 68 indexmätpunkter bara för köprekommendationerna. Spridningen mellan högt och lågt - högriskaktier och storbolag - gör det närmast omöjligt att välja ett lämpligt jämförelseindex.

Varje enskild analys står för sig själv och ska inte utvärderas aggregerat på samma sätt som en aktieportfölj. Däremot ger medianavkastningen ett hum om den allmänna kvalitén på råden.

Det säger dock mycket lite om spridningen mellan bästa och sämsta resultaten eller hur ägandet ska allokeras mellan de olika aktierna.

Samma genomgång av de neutrala rekommendationerna, alltså bolag som vi inte tyckt haft tillräcklig attraktivitet för att sätta köp - må det vara på grund av en hög värdering eller något annat.

Exkluderat de tre mest positiva och tre mest negativa utfallen blev medianutfallet minus 4 procent. På ett aggregerat plan ger det oss en indikation om att det varit rätt att avstå dessa bolag.

Under första halvåret 2017 steg det breda aktieindexet OMXSPI stadigt högre fram till midsommar. Det innebär att analyserna under luppen publicerats i en tid med överlag stigande börskurser.

Men utvärderingsperioden stäcker sig fram till dagens datum (de analyser som publicerades i augusti 2017 utvärderas i februari 2018).

Den perioden har varit betydligt stökigare med stora svängningar. En kraftig kronförstärkning under sommarmånaderna satte tidigare hård press på Stockholmsbörsen.

Breda OMXSPI-index tappade cirka 20 procent mellan midsommar och 20 augusti. Därefter följde ett tre månader långt rally som återhämtade kursfallet fullt ut. Sedan dess har upp- och nedgångarna avlöst varandra men på marginalen har index tappat höjd, vilket också märks i ett stort spann mellan våra bästa och sämsta utfall.

Placeras uppdrag är bredare än att bara presentera köpvärda aktier. Vi ser ett lika stort värde i att ge er läsare löpande uppdateringar i vad som sker hemma hos börsens bolag.

Må så vara om genomgången sedan utmynnar i köp, sälj eller neutral. Statistiken saknar också nyanser. Hur ställs ett högriskköp mot en positiv underton i en neutral analys?

En lärdom vi kan dra från statistiken är att vi skulle kunna bli ännu bättre på är att följa upp analyser i bolag där kursrörelserna varit stora efter publicering.

Ny information kan helt förändra spelplanen i ett enskilt bolag. Stora upp och nedgångar kan förändra värderingen avsevärt. En tidigare analys måste därför ställas i relation till vad som skett efter publicering.

Köp, sälj eller neutral. Verkligheten är sällan så enkel. Textinnehållet i analysen är alltid viktigare än själva rekommendationen. Där beskrivs risker och förutsättningar som vi ser dem.

Av tre möjliga utfall är sälj tydligast. Aktien är inte längre värd att äga. De kan i sin tur bero av en rad olika anledningar. Aktien kan anses vara övervärderad eller så tror skribenten inte alls på bolaget.

Oavsett är domen hård. Det är därför Placera är så pass restriktiv med rekommendationen. En orimlig värdering kan alltid bli högre och marknaden kan förbli irrationell en lång period.

En justering från köp till neutral efter en kursuppgång kan vara ett sätt för skribenten att belysa en ökad risk i aktien. För den skulle innebära det inte att aktien på en gång ska falla lägre. Det är upp till var och en att bestämma sin egen risknivå. Risktagandet är en tung parameter som också är högst personlig.

Läs också: Köp, sälj eller neutral?

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -