På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Rapportfloden: Blandade resultat

Börs Addlife, Hoist, Precise, Thule, Moberg Pharma, Indutrade: Här är resultaten.

Addlife hade en nettoomsättning på 668 miljoner kronor (611) under det fjärde kvartalet 2017. Ebita ökade till 79 miljoner kronor (76), motsvarande en ebita-marginal om 11,7 procent (12,4).

Resultat efter skatt uppgick till 40 miljoner kronor (49). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 97 miljoner kronor (96). Styrelsen föreslår en utdelning på 2:20 kronor per aktie.

Hoist Finance, som köper portföljer med förfallna blancolån, redovisar ett rörelseresultat på 190 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017. Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 261 miljoner kronor, enligt SME Direkts sammanställning.

I resultatet ingår engångsposter på -59 miljoner kronor. Väntat var 0. Totala intäkter uppgick till 744 miljoner kronor, mot väntade 714 miljoner kronor och inkasseringen på köpta fordringar var 1.359 miljoner kronor, väntat 1.250 miljoner.

Resultatet efter skatt blev 85 miljoner kronor och resultatet per aktie uppgick till 0:92 kronor. Här låg förväntningarna på ett nettoresultat på 145 miljoner kronor och ett resultat per aktie på 1:80 kronor.

Utdelningen för 2017 föreslås bli 1:90 kronor per aktie (1:30), SME-snittförväntan var 1:94 kronor.

Moberg Pharma redovisar ett resultat efter skatt på 9,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017 (-2,5). Resultatet per aktie uppgick till 0:55 kronor (-0:17). Nettoomsättningen uppgick till 90,1 miljoner kronor (89,4).

Rörelseresultatet blev 17,6 miljoner kronor (7,1). Ebitda för befintlig produktportfölj uppgick till 30,7 miljoner kronor (17,5). För helårsperioden blev resultatet efter skatt 11,1 miljoner kronor (32,7) med en nettoomsättning på 439 miljoner (334,3).

Precise Biometrics, som levererar teknik för fingerigenkänning, redovisar ett resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet på -12 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017 (4,4). Det rapporterade nettoresultatet, inklusive en vinst från avyttrad verksamhet, låg på -9,7 miljoner kronor (2,7).

Nettoomsättningen uppgick till 14,2 miljoner kronor (20,8). Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet -5,3 miljoner kronor (4,4) för perioden. 

Den 27 oktober vinstvarnade Precise Biometrics och sänkte sina prognoser för intäkter och resultat för helåret 2017, prognoser som upprepade i rapporten för det tredje kvartalet. Bolaget uppgav då att intäkterna för helåret väntas hamna i intervallet 60-70 miljoner kronor (tidigare: cirka 83 miljoner) och att det skulle bli en rörelseförlust (tidigare rörelsevinst).

Intäkter för helåret landade på 61 miljoner kronor och rörelseresultatet blev -13,9 miljoner kronor.

Indutrades ebita-resultat blev 299 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017. Analytikerna hade räknat med ett ebita-resultat på 319 miljoner kronor, enligt SME Direkts sammanställning inför rapporten.

Ebita-marginalen blev 7,6 procent. Väntat var 8,1 procent. Ebita-resultatet exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 431 miljoner kronor, motsvarande en justerad ebita-marginal om 11,0 procent.

Bolaget rapporterar omstruktureringskostnader om 132 miljoner kronor hänförligt till Sander Meson-gruppen. Försäljningen uppgick till 3.932 miljoner kronor för perioden. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 3.922 miljoner kronor.

Resultat före skatt blev på 222 miljoner kronor, att jämföra med väntade 236 miljoner. Styrelsen föreslår en utdelning om 3:75 kronor per aktie (3:20), att jämföra med förväntade 3:88 kronor.

Thule redovisar ett underliggande rörelseresultat på 65 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017 (55). Förväntat enligt SME Direkt, enligt två analytikers estimat, var ett underliggande rörelseresultat på 58,5 miljoner kronor. Inga engångsposter ingick i utfallet.

Nettoomsättningen uppgick till 1.006 miljoner kronor (983), att ställa mot väntade 997.

En utdelning om 6:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2017, att jämföra med förra årets totalt 10:90 kronor, där 7:50 kronor utgjordes av extrautdelning.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -

Utländska aktier

Utlandska-Aktier

Det är lätt att köpa utländska aktier. Här finns ett urval av Placeras utlandsanalyser.