På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Utdelningen talar för klädaktien

Aktieanalys. New Wave-aktien har haft svårt att lyfta det senaste året. Lyft har däremot vinsterna gjort och på dagens kursnivåer ser värdering och direktavkastning attraktiva ut.

Profilföretaget New Wave Group förbättrade resultatet med nästan 30 procent under 2017. Ökad försäljning under året innebar högre lönsamhet vilket drev på vinsttillväxten. Vd Torsten Jansson konstaterar i bolagets färska bokslutsrapport att samtliga nyckeltal förbättrades under året. Såväl omsättning som rörelseresultat nådde nya rekordnivåer.

Avslutningen på året blev bra men vinsttillväxten i fjärde kvartalet var ungefär hälften av helårssiffran. Jämförelseperioden året innan var dock väldigt stark.

Det är fortsatt New Waves tillväxtsatsningar som betalar sig i form av ökad försäljning. Torsten Jansson tog i slutet av 2013 beslutet att efter en period av besparingar och effektiviseringar åter låta lagernivåerna stiga. Leveransförmågan hade blivit för dålig och kundnöjdheten sjönk.

Sakta men säkert har New Wave därför de senaste åren byggt upp lagren, stärkt upp säljkåren och genomfört satsningar på produktnivå. Det tog lite tid innan effekterna kom men de senaste åren har tillväxten åter tagit fart, framför allt inom profilverksamheten.

Torsten Jansson konstaterar i bokslutsrapporten att New Wave Group nu visat tillväxt i 15 av de senaste 16 kvartalen. Samtidigt har rörelseresultatet förbättrats i 13 av de senaste 14 kvartalen. Sedan 2014 har omsättningen ökat med drygt 30 procent och rörelseresultatet med nästan 90 procent.

Tillväxtsatsningen har därmed visat sig vara rätt. Det är som sagt i profilsegmentet som den tydligaste förbättringen har kunnat noteras. Profilverksamheten är där New Wave trycker företagsloggor eller andra märken på exempelvis kläder och presentartiklar. Det är själva grunden i bolagets verksamhet.

Profil är både en säljkanal och ett affärsområde inom New Wave. Den andra säljkanalen är detaljhandel och de övriga affärsområdena är Sport & Fritid och Gåvor & Heminredning. Alla tre affärsområdena säljer sina produkter både i profil- och detaljhandelskanalerna, i varierande omfattning.

Under 2017 ökade omsättningen i profilkanalen med 10 procent för New Wave medan detaljhandeln steg 2 procent. I fjärde kvartalet enskilt var utvecklingen jämnare mellan de båda kanalerna.

Samma sak gäller affärsområdena. I fjärde kvartalet ökade Profil med 6 procent, Sport & Fritid med 5 procent och Gåvor & Heminredning 3 procent. Sport & Fritid hade dock en kraftig svacka under tredje kvartalet i år till följd av leveransproblem så området presterade klart sämre på helåret.

Profil ökade dock med goda 10 procent för helåret 2017. De ökade lagernivåerna innebär förbättrad leveransförmåga så kundnöjdheten har förbättrats. New Wave marknadsför sig även hårdare inom profilområdet vilket bidrar till den goda försäljningen.

Geografiskt svarar USA-marknaden för 25 procent av omsättningen i New Wave-koncernen. Sverige står för 24 procent. Övriga Norden står för 14 procent och övriga Europa för 29 procent. Av de båda huvudmarknaderna var det Sverige som utvecklades bäst under 2017. Omsättningen ökade med 7 procent medan USA-marknaden ökade med 1 procent, tyngt av negativa valutaeffekter. Övriga Norden var relativt trögt medan Central- och Sydeuropa visade bra tillväxt.

Många tillväxtsatsningar har genomförts de senaste åren och många pågår fortfarande inom koncernen. Bland annat görs en kraftansträngning att växa i Kanada. Nya lagerenheter har etablerats och fler planeras även i USA. New Wave har även börjat marknadsföra sportklädesmärket Craft hårdare i Nordamerika.

Craft har även inlett en satsning på laguniformer som New Wave tror mycket på och till våren lanseras löparskor under Craftmärket. Även inom yrkeskläder sker satsningar på nya produktlinjer.

Sammantaget är vd och huvudägaren Torsten Jansson fortsatt mycket optimistisk om framtiden. Positionen gentemot konkurrenterna har aldrig varit så gynnsam som nu enligt vd:n och han säger sig vara övertygad om att tillväxten i resultat och omsättning bara börjat. Torsten Jansson passade i slutet av förra året även på att öka på sitt aktieinnehav i bolaget.

De analytiker som bevakar New Wave är också relativt optimistiska om framtiden. Omsättningen väntas enligt databasen Factset öka med knappt 5 procent om året de kommande två åren samtidigt som rörelsemarginalen kryper uppåt. Vinsttillväxten väntas snitta 14 procent om året.

Genomsnittsprognoserna för vinst per aktie 2018 och 2019 ger i dagsläget p/e-tal på 9,3 respektive 8,4. Det stora varulagret innebär en hög skuldsättning och justerat för nettoskulden värderas rörelsen i New Wave till 9,8 gånger innevarande räkenskapsårs väntade rörelseresultat, ev/ebit.

New Wave Group föreslår en höjd utdelning för 2017 till 1,70 kronor per aktie. Det innebär en direktavkastning på 3,1 procent. För 2018 väntas en direktavkastning på 3,7 procent.

Trots ett övervägande positivt 2017 hade New Wave-aktien ett riktigt mellanår och slutade året helt oförändrad. Även hittills i år är aktien oförändrad. Det senaste årets starka vinstutveckling har således inte satt sig alls i kursen. Får analytikerna rätt om de kommande årens fortsatta vinsttillväxt ser värderingen attraktiv ut.

Detaljhandeln har det överlag tufft för tillfället. New Waves försäljning i detaljhandelskanalen har dock klarat sig hyggligt under 2017 och det fjärde kvartalet var bra. Profilverksamheten är inte konsumentinriktad utan styrs helt av företagskunder vilket är gynnsamt i dagsläget.

Stigande räntor skulle kunna väcka oro på aktiemarknaden över New Waves skuldsättning. Det har historiskt varit ett återkommande tema. Någon snabb ränteuppgång ligger dock inte i korten för tillfället.

Sammantaget tycker vi aktiemarknaden varit lite för hård mot New Wave-aktien det senaste året och på rimliga prognoser för de närmaste åren ser värderingen attraktiv ut. Direktavkastningen har också kommit upp till bra nivåer. Vi behåller vår köprekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
New Wave B Köp 55,20 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -

Utländska aktier

Utlandska-Aktier

Det är lätt att köpa utländska aktier. Här finns ett urval av Placeras utlandsanalyser.