På Avanza använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Concentric lever gott i USA

Aktieanalys. Concentric har god fart in i 2018 och bolaget räknar med stigande efterfrågan under året. Aktien har gått bra men vi tror den har mer att ge.

2017 blev till slut ett riktigt bra år för Concentric. En svacka under andra kvartalet visade sig vara tillfällig och det andra halvåret tog volymtillväxten åter fart. Det fjärde kvartalet bjöd på en organisk tillväxt på hela 12 procent. Helårssiffran landade därmed på 6 procent.

Ökade volymer i kombination med de besparingar som genomförts inom Concentric sedan slutet av 2016 gav en stor positiv effekt på lönsamhet och vinst. Justerat för jämförelsestörande poster ökade rörelseresultatet med 21 procent i fjärde kvartalet och med 17 procent för helåret.

Concentric var tidigare en del av Haldex-koncernen som dock delades i tre separata bolag 2011. Bolaget är en världsledande tillverkare av pumpar för dieselmotorer och hydraulik som används i allt från lastbilar, anläggningsmaskiner och truckar. Produkterna bidrar till förbättrad bränsleeffektivitet, minskade utsläpp och möjliggör kompaktare produkter.

USA-marknaden står för 45 procent av omsättningen och den samlade Europa-marknaden svarar för en lika stor andel. Tyskland, Storbritannien och Sverige är enskilt viktigaste länderna i Europa för Concentric. Asien står för cirka 10 procent av omsättningen.

Sett till slutkunder är lastbilstillverkare viktigaste grupp. De svarade för 43 procent av 2017. Tillverkare av entreprenadmaskiner och slutkunder inom industrin svarar båda för 20-25 procent av omsättningen. Lantbruksmaskiner utgör de sista tio procenten.

Den geografiska fördelningen är dock lite olika. I Nordamerika väger entreprenad- och lantbruksmaskiner tyngre (Caterpillar är en av Concentrics viktigaste kunder) medan Europamarknaden är mer lastbilar och industriprodukter.

I fjärde kvartalet var det framför allt USA-marknaden som hade en stark utveckling. Organiskt ökade omsättningen med 21 procent i region Nord- och Sydamerika. En stark återhämtning på marknaden för tunga lastbilar drev på utvecklingen. Även efterfrågan från tillverkare av entreprenadmaskiner steg under kvartalet.

Det var också i region Nord- och Sydamerika som den största förbättringen av marginal och resultat skedde. Justerat för engångsposter förbättrades rörelsemarginalen 3,4 procentenheter till 15,4 procent. Det justerade rörelseresultatet steg med 43 procent. Även helårssiffrorna förbättrades, dock inte i samma omfattning.

I region Europa och övriga världen var utvecklingen mer stabil under fjärde kvartalet. Organiskt ökade omsättningen med 8 procent. Den justerade rörelsemarginalen minskade några tiondelar jämfört med samma period året innan men resultatet stärktes ändå 6 procent. För helåret 2017 förbättrades dock den justerade rörelsemarginalen med en dryg procentenhet.

Concentric tillskriver förbättringarna i lönsamhet de effektiviseringar som genomfördes i slutet av 2016. Dessa var ett svar på vikande efterfrågan i Nordamerika och tröga marknader i Europa. Sammantaget fick 7 procent av personalstyrkan lämna bolaget. Samtidigt effektiviserades bland annat lagerhållningen i koncernen. Fortlöpande effektiviseringar sker numera inom ramen för det program som kallas Concentric Business Exellence, CBE.

Enligt Concentrics bedömningar underpresterade bolaget något mot marknaden i stort i Europa under 2017. I Nordamerika stärktes däremot marknadsandelarna, framför allt i fjärde kvartalet men även för helåret.

I närtid konstaterar vd David Woolley att orderingången inför det första kvartalet 2018 pekar mot en fortsatt ökad omsättning jämfört med det nyss avslutade kvartalet. Den successivt stigande aktiviteten under slutet av 2017 bådar även gott inför hela 2018.

David Woolley 

I Nordamerika väntas en marknadstillväxt på 7 procent, upp från fjolårets 5 procent. I Europa väntas dock en inbromsning av tillväxttakten. Prognosen är en ökning på 3 procent efter fjolårets starka uppgång på 9 procent.

Sammantaget innebär det en prognos om 5 procents underliggande marknadstillväxt för Concentric under 2018. Bolaget har som målsättning att växa 6 procentenheter mer än marknaden.

Klarar bolaget av nå sin målsättning med en bibehållen rörelsemarginal kring 19 procent skulle rörelseresultatet 2018 landa i trakterna av 440 Mkr. Justerat för nettoskulden ger det en värdering,  ev/ebit, på 13,6.

Styrelsen i Concentric föreslår en utdelning på 3,75 kronor per aktie för 2017. Det innebär en direktavkastning på 2,6 procent.

Concentric-aktien har gått bra sedan slutet av sommaren. Halvårsrapporten var en besvikelse men de båda senaste rapporterna har glatt aktiemarknaden. Reaktionen blev positiv även på bokslutsrapporten.

För att vara ett relativt litet, cykliskt bolag värderas Concentric högt. Bolaget har dock under de senaste åren visat en stabil och stigande lönsamhet även i lite tuffare marknadsklimat. De senaste effektiviseringarna har gett marginalerna en extra knuff uppåt, särskilt när de nu kombineras med stigande volymer.

Signalerna från kunder som Caterpillar och Volvo är fortsatt positiva. Båda bolagen höjde sina prognoser i bokslutsrapporterna. Concentrics bedömning om ännu ett bra år 2018 förefaller därför rimlig.

Jämförelsetalen blir tuffare men med en stark konjunktur i ryggen och en hög effektivitet i organisationen tror vi aktien har mer att ge under 2018. Vi behåller vår köprekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Concentric Köp 148,80 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -

Utländska aktier

Utlandska-Aktier

Det är lätt att köpa utländska aktier. Här finns ett urval av Placeras utlandsanalyser.