På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Så beräknas Såfas avkastning

Privatekonomi: AP7 Såfa, även kallad soffliggarfonden, är Pensionsmyndighetens förvalsalternativ för den som inte själv vill förvalta sina PPM-fonder. En färdig portfölj som kombinerar risk och trygghet. Det låter väldigt enkelt, men det gäller att hålla koll på vissa bitar.

Fondportföljen är en mix av två fonder, AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond och fördelningen mellan fonderna anpassas efter din ålder.

Upp till och med 55 års ålder består Såfa av 100 procent AP7 Aktiefond. Därefter minskar andelen aktier med tre till fyra procent per år samtidigt som andelen räntefond ökar. Tanken är att spararen får allt mindre risk upp till 75 års-ålder.

Källa: Pensionsmyndigheten

AP7 Såfa är ett populärt val. Hälften av alla PPM-sparare har sina pengar placerade i soffliggarfonden. Ett bra val som gett god avkastning i det långa loppet. Fonden har avkastat 190 procent sedan 2000. Det kan jämföras med de privata fonderna som i snitt gått 79 procent under samma period.  

Källa: AP7

Avgifterna påverkar hur stor den slutliga pensionen blir och är därför en viktig parameter att ta hänsyn till. Såfa är billig. Förvaltningsavgiften varierar med åldern och är 0,10 procent upp till 55 års ålder. När andelen räntefond ökar sänks avgiften och är som lägst 0,06 procent vid 75 års ålder.

Innehavet i Såfan består av en mix av globala aktier och bredden i portföljen gör att volatiliteten hålls nere. För att öka chanserna till högre avkastning använder AP7 Såfa hävstång.

Hävstång betyder förenklat att om du har 100 kronor i fonden så kan Sjunde AP-fonden, som förvaltar AP7 Såfa, låna upp till 25 kronor extra med dina fondinnehav som säkerhet. Man skulle kunna likna det vid att du köper en bostad. Banken använder ditt boende som säkerhet genom ett så kallat pantbrev, och lånar ut pengar till dig. AP7 Aktiefond, som är en av de två fonderna som ingår i AP7 Såfa, kan låna med aktierna i fonden som säkerhet mot en låg ränta.

Om fonden sedan går upp i värde med 15 procent så får du 15 kronor i avkastning på din hundralapp och dessutom 2,50 kronor avkastning på de lånade 25 kronorna utöver din hundralapp. Det ger en total avkastning på 17,50 kronor (minus lånekostnaden), istället för bara 15 kronor. Läs gärna mer om hävstången i Per Ståhls artikel om AP7 Aktiefond.  

”AP7 Såfa är ett mycket bra alternativ för långsiktigt sparande. I långa perspektiv måste man ta risk och därför är idén med hävstång ett bra alternativ. Det är viktigt att komma i håg att sparandet inte ”tar slut” vid 60,65 eller 70 år. Placeringshorisonten är betydligt längre än så, till döden faktiskt, om man ska vara krass”, säger Mikael Nyman, pensionsexpert på tidningen Pensionsnyheterna.

Mikael Nyman

Nackdelen med hävstång är att den kommer att falla mer i värde än de index den speglar när aktiekurserna i världen faller. Men Mikael Nyman tonar ned risken.

”Det är inget som en aktiv sparare behöver bekymra sig om. Det sätts ju in nya pengar varje år så länge man fortsätter jobba och betala skatt och pensionsavgifter. I den situationen blir ju nya andelar relativt sett billigare”, säger han och tillägger:

”Om man ska försöka tajma marknaden och hela tiden sälja på topp och köpa på botten kommer misslyckandet som ett brev i pensionskuvertet. Endera går man ut för tidigt eller in för sent. De flesta orkar inte ägna sin tid åt att följa aktiemarknadernas nysningar och konvulsioner vilket är helt rimligt”.

AP7 Räntefond som är den andra byggstenen i AP7 Såfa är en fond med strategin att placera fondens tillgångar i svenska ränterelaterade finansiella instrument med låg risk.

Man skulle kunna säga att den största risken i förvaltningen av fonden är att stigande räntenivåer riskerar att påverka fondens avkastning negativt. Någonting som svenska pensionärer med AP7 Såfa nu får erfara. 

2018 får många svenska pensionärer en obehaglig överraskning i form av lägre pension på grund av den sänkta förskottsräntan, läs mer här.

10 procent av alla Såfa-sparare är pensionärer som i år alla får sänkt premiepension.

Hur mycket varierar med ålder, då både avkastning och effekten av ny förskottsränta är åldersberoende. Sammantaget handlar det om sänkningar på omkring 4 - 7 procent för Såfa-innehavare.

Idén med att fördela om räntefonder och aktiefonder över tid kan leda till missförstånd. Eftersom Såfa-portföljen automatiskt viktas om till mest räntefonder då pensionsspararen är omkring 70 år, och inte genom ett medvetet val, leder det till att många pensionärer missar förändringen. En del känner inte ens till att fördelningen stegvis ändras. 

Om börsen går upp, och därmed AP7 Aktie, så blir avkastningen positiv, men kanske inte fullt så bra som man förväntar sig om man tror att man har 100 procent i aktiefonden, givet de senaste årens situation där AP7 ränta avkastat noll kronor.

Vi tar några exempel. 2017 hade AP7 Aktie en avkastning på 18 procent.

Birgitta är en 65-årig Såfa-innehavare. Det innebär att hennes portfölj till 2/3 består av aktier. Den delen gav en avkastning på 18 procent. Räntedelen gav en avkastning på 0 procent. Totalt blev hennes avkastning 12 procent. (18 procent X 2/3 + 0 procent X 1/3 =12 procent)

Om vi istället tittar på Sam som är en 70-årig Såfa-innehavare, så fick han 18 procent X ½ + 0 procent X ½ = 9 procent i total avkastning.  Hans portfölj består till lika delar av aktier och räntepapper.

Och Pär som är 75 år gammal, har bara en tredjedel aktier i sin portfölj. För hans del blev det 18 procent X 1/3 + 0 procent X 2/3 = 6 procent i avkastning.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -