SBB i Norden: Ny kreditrating kan sänka finansieringskostnader

Cision Promoted Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, moderbolag till SBB i Norden, erhöll igår kreditrating BB av Standard & Poor's. Bolagets vd och grundare Ilija Batljan förklarar i en intervju vad detta innebär för koncernen.

 

Ilija Batljan

Ratingen BB från S&P innebär två steg upp från den första kreditrating ni fick från ett ledande kreditvärderingsinstitutet (B1 av Moody's i november 2017). Varför tror du att S&P's sätter en högre rating?

– S&P har varit väldigt noggranna och synat vårt fastighetsbestånd ur alla synvinklar. De har också varit ute och besökt våra fastigheter. Vad som är särskilt positivt med ratingen är att de har bedömt våra tillgångar som A/A–, vilket är väldigt starkt och möjliggör en totalrating om BB. Det är främst detta som lyfter ratingen, jämfört med i november. Det som krävs nu för att vi ska kunna uppnå en investment grade-rating är att vår loan-to-value ratio, LTV, förbättras något.

Du säger att "en stark rating från S&P skapar potential för kraftigt sänkta finansieringskostnader och därmed högre resultat per aktie". Hur kan SBB dra nytta av detta rent konkret?

– Vi har som ett nystartat bolag haft höga finansiella kostnader och betalat 600-625 punkter för våra obligationer. Ett BB-ratat bolag betalar avsevärt lägre - det är en väsentlig skillnad i en obligations prissättning. Det finns en potential för oss att under detta och nästa år sänka våra räntekostnader med mellan 1-1,5 procent. I slutet av det tredje kvartalet ifjol hade vi skulder om cirka 13,5 miljarder kronor med en snittränta på 3,5 procent, medan motsvarande BB-ratat bolag betalar cirka 2 procent ränta i snitt (inklusive banklån). Baserat på detta finns det potential att sänka räntekostnaderna med mellan 130 och 200 miljoner kronor. Även om effekten inte kommer momentant, så går det åt det hållet.

I och med S&P:s BB-rating är det två snäpp kvar till det lägsta investment grade-betyget BBB–. Hade ni förväntat er detta, eller tror du att S&P:s kreditrating innebär att ni kan erhålla investment grade tidigare än ni hoppats?

Med tanke på styrkan i ratingen vad gäller våra tillgångar samt det arbete vi bedriver, tror jag att processen kan komma att snabbas upp. Målsättningen investment grade innan 2018 är slut behålls dock oförändrad.

Kan det bli aktuellt att lösa in preferensaktierna och emittera en ny obligation istället?

– SBB har som sagt fortsatt uppsida när det gäller kreditrating. Vi har relativt lite preferensaktier utestående och kommer inte att laborera med vår kapitalstruktur. Den nya ratingen skapar en mycket starkare finansiell situation för bolaget och kommer leda till att vi kan minska våra finansiella kostnader rejält. Det kommer gynna både stam- och preferensaktieägare.

SBB hade tidigare en målsättning att komma upp i ett fastighetsbestånd om 20-25 miljarder kronor. I och med det ni redovisade i rapporten för det tredje kvartalet, samt det som annonserats efter detta, uppgår SBB:s fastighetsbestånd till cirka 23 miljarder kronor. Finns det något nytt mål för bestånd uppsatt, nu när målet om 20-25 miljarder kronor är uppnått?

– Vi befinner oss där vi ska vara nu och kommer framöver ytterligare förstärka vår intjäning, både genom fastighetsinvesteringar, men också genom att sänka de finansiella kostnaderna. Just det faktum att vi har nått vårt mål för värde på fastighetsbestånd, är en bidragande orsak till ratingbetyget BB. Det vi fokuserar och har mycket att tjäna på nu är fortsatt konsolidering och att fortsatt stärka vår finansiella ställning. Vår främsta målsättning just nu är att uppnå en investment grade-rating vid slutet av det här året. Vi kommer fortsätta arbeta väldigt hårt med finansieringen.

Angående konsolidering. Vilka slags objekt är generellt mest intressanta för SBB att titta på?

– Äldreboenden med långa kontrakt, det är det finaste man kan äga. Vi är idag den största aktören på marknaderna för äldreboenden och LSS-fastigheter och kommer fortsätta vår expansion inom dessa områden.

Vilka drivkrafter ser du framöver för den nisch med samhällsfastigheter som ni verkar inom?

– Den stora drivkraften är demografi och det faktum att vi får en allt större andel äldre i samhället. Samtidigt byggdes stora delar av den kommunala infrastrukturen på 70- och 80-talen och det kommer behövas stora investeringar i just den här typen av tillgångar. Det handlar om synnerligen defensiva tillgångar med en egen dynamik, i mycket hög grad oberoende av konjunktur. De flesta samhällsnyttiga tillgångar ägs av kommuner och stat och marknaden är fortfarande relativt ung, med ett stort behov av investeringar.

Och då behöver stat och kommun avlastning?

– Absolut, men även möjlighet att ha en professionellt förvaltande organisation vid sin sida. Förvaltning av fastigheter är inte kärnverksamhet för en kommun, utan det är att exempelvis bedriva äldrevård och skolverksamhet. Att som kommun få in en professionell fastighetsaktör innebär också att man har någon att jämföra sig mot och dra lärdomar från, så man kan förbättra den förvaltning som finns kvar i egen regi.

Vill du tillägga något?

– Det är en rätt unik situation att ett bolag som är drygt ett och ett halvt år gammalt får en stark BB-rating och det kommer leda till högre resultat och intjäning per aktie på sista raden. SBB är en kassaflödesmaskin med långa kontraktslängder och som för varje dag som går blir ett starkare bolag. Hittills har aktiemarknaden straffat oss med en kraftig rabatt mot substans och det här kreditbeskedet från S&P är rimligen den första signalen om att detta kanske behöver rättas till. Kreditbeskedet är ett steg på vägen och vi är fortsatt övertygade om att vi kommer uppfylla villkoren för en investment grade-rating mot slutet av det här året. 

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -