På Avanza använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Beijer Ref - med en rejäl premie

Aktieanalys Beijer Ref har haft en stark vinsttillväxt under 2017. Starkt har även aktien gått och värderingen är hög jämfört med andra teknikhandlare på börsen.

Inför 2017 sade sig kylgrossisten Beijer Refs vd Per Bertland räkna med att bolaget skulle komma att öka på förvärvsaktiviteten. 2016 blev ovanligt magert på den punkten med bara ett förvärv på hela året. Antalet förvärv ökade visserligen med 100 procent (två stycken) under 2017 men den förvärvade årsomsättningen var bara marginellt högre än året innan.

Beijer Refs aktieägare har trots det inte någon större anledning att vara missnöjda med 2017. Aktien hade en mycket stark kursutveckling och slutade året på plus 47 procent. Resultatutvecklingen har varit stark under de tre kvartal som bolaget redovisat hittills för 2017. På sista raden har vinsten per aktie ökat med 26 procent jämfört med året innan.

Omsättningen har ökat med goda 8,5 procent under perioden men det är framför allt lönsamheten som förbättrats kraftigt jämfört med året innan. Rörelsemarginalen har stigit till 7,4 procent från 6,5 procent vid samma tidpunkt året innan.

Ökade volymer är en faktor bakom lönsamhetsförbättringen. Beijer Ref genomförde också under 2016 en hel del omstruktureringar för att bli mer effektiva. Dotterbolagen integrerades mer, framför allt på administrativ nivå och inom logistik och marknadsföring. En ny organisation med landchefer infördes också på de större marknaderna.

Beijer Ref är största aktör i Europa inom kyla och även en av de största globalt sett. Omsättning består till cirka 60 procent av försäljning av kyl- och frysanläggningar till kommersiella eller industriella lokaler som livsmedelsbutiker, restauranger, kontor och datorhallar. Resterande försäljning härrör från luftkonditioneringssystem till bostäder, butiker eller kontor.

Försäljningen sker till drygt 80 procent i Europa medan södra Afrika och Asien/Oceanien står för ungefär 10 procent vardera.

Beijer Refs kunder är huvudsakligen mindre installationsfirmor som har behov av leveranssäkerhet och teknisk support. Kunderna har ofta även ansvar för servicen av de installerade systemen vilket innebär att nästan 70 procent av Beijer Refs efterfrågan är eftermarknadsrelaterad. Det ger konjunkturstabila intäktsflöden.

Genom åren har Beijer Ref byggt upp teknisk kompetens kring sina produkter och system. För att fullt ut kunna dra nytta av denna kompetens har bolaget sedan några år tillbaka inlett en satsning på att sätta ihop egna system och produkter. Denna så kallade OEM-verksamhet står än så länge för bara 5 procent av omsättningen men den växer snabbt.

Övergripande har Beijer Ref som målsättning att växa snabbare än än de underliggande marknaderna. I genomsnitt har bolaget de senaste tio åren uppnått en årlig organisk tillväxt på 3 procent. Förvärv lyfter sedan tillväxten med ytterligare ett antal procent varje år. Totalt har bolaget snittat en tillväxt på drygt 11 procent om året de senaste tre åren.

Den underliggande tillväxten drivs av flera faktorer. Dels har Beijer Ref en stor exponering mot livsmedelsindustrin som har bra tillväxt. Efterfrågan på bolagets produkter drivs också av hårdare regleringar. Många äldre kylanläggningar släpper ut växthusgaser och diverse politiska initiativ driver på en relativt snabb utfasning av dessa. Det bidrar till en bra efterfrågan på Beijer Refs moderna och mer miljövänliga alternativ.

Till en bra underliggande tillväxt bidrar också bolagets verksamheter på marknader i södra Afrika och i Asien. Där är det en växande medelklass som driver på försäljningen av kylutrustning och luftkonditionering.

Beijer Refs verksamhet i Afrika har dock haft en trög utveckling under de tre första kvartalen 2017. Enligt Per Bertland beror det på en svag konjunktur. Bolaget ser dock fortfarande stor potential i Afrika och det andra av 2017 års två förvärv, och det klart största av dem, var en kylgrossist i Sydafrika.

De analytiker som bevakar Beijer Ref räknar enligt databasen Factset i snitt med att bolaget kommer att öka omsättningen med drygt 6 procent om året de kommande två åren, en bra bit under snittet för de senaste åren således.

Lönsamheten väntas förbättras ytterligare och rörelsemarginalen spås öka från fjolårets 6,5 procent till 8,1 procent år 2019. Snittprognoserna för vinst per aktie ligger på 12,90 kronor nästa år och 14,09 kronor år 2019. Det innebär p/e-tal på 23,9 respektive 21,9 för de kommande två åren.

Direktavkastningen i Beijer Ref-aktien väntas uppgå till 2,1 procent respektive 2,3 procent de närmaste åren.

Efter den senaste tidens starka kursutveckling har värderingen i Beijer Ref-aktien stigit till historiskt höga nivåer. Aktien handlas även med en rejäl premie mot andra snabbväxande teknikhandlare som Indutrade, Lifco och Lagercrantz. Justerat för skuldsättning är exempelvis värderingen på nästa års estimat 18 procent högre än Indutrades.

Per Bertland sade för några månader sedan till Affärsvärlden att han tolkar signaler från huvudägaren Carrier som att de nu är öppna för att finansiera en eventuell storaffär via en nyemission. Ett större förvärv skulle kunna lyfta kursen ytterligare. Till viss del ligger dock detta redan inprisat på dagens nivåer.

Beijer Ref-aktien har haft en urstark utveckling det senaste knappa decenniet. På dagens nivåer är dock bevisbördan tung och risken för bakslag stor. Aktien går rimligtvis en lugnare period till mötes och vår rekommendation stannar vid neutral

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Beijer Ref B Neutral 310,00 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -

Utländska aktier

Utlandska-Aktier

Det är lätt att köpa utländska aktier. Här finns ett urval av Placeras utlandsanalyser.