Sensori: Vetenskaplig publicering startskottet för Antinitus

Cision Promoted Medicinteknikbolaget Sensoris fick igår sin placebostudie av tinnitusprodukten Antinitus publicerad i den vetenskapliga tidskriften The International Tinnitus Journal. Bolagets vd Torbjörn Kemper berättar i följande intervju bland annat vad denna publicering innebär för bolaget.

Den kliniska placebostudien visar att tre gånger så många av de personer som blivit behandlade med Antinitus upplevde en lindring, jämfört med placebogruppen. Är du överraskad över resultatet?

– Nej. Resultaten är i linje med tidigare genomförda kliniska studier, samt de erfarenheter vi har efter att ha behandlat över 10 000 patienter med den här produkten. Men nu finns en statistiskt säkerställd signifikant effekt, som dessutom har granskats och godkänts av oberoende experter för publicering i en ansedd vetenskaplig tidskrift.

Varför är publiceringen i The International Tinnitus Journal så betydelsefull?

– En publicerad studie har genomgått en peer review, vilket innebär att den har blivit granskad av oberoende specialister inom området. Dessa godkänner sedan studien om de anser att den uppfyller alla riktlinjer och har vetenskaplig höjd. Efter en oberoende publicering är det vederlagt att studien och resultaten har blivit granskade av oberoende experter, i det här fallet experter inom öron-näsa-hals och tinnitus. En sådan publicering ger en enorm tyngd, både vetenskapligt och kommersiellt. Då det handlar om en ny behandling ligger bevisbördan på oss och publiceringen ger ett mycket starkt stöd för behandling med Antinitus.

Och vad gäller det kommersiella. Hur kan detta hjälpa er i förhandlingar med potentiella partners?

– Distributörer och potentiella partners har varit väl medvetna om placebostudiens genomförande och sedan dess väntat in den vetenskapliga publiceringen. Större bolag vill ha ett sådant kvitto innan de väljer att investera stora summor. Vi har redan inlett dialog med ett flertal större potentiella partners i Europa och detta öppnar upp möjligheterna för en snabb lansering på utvalda stora marknader.

Är det marknadsföring och försäljning Sensori kommer ägna sig åt framöver i huvudsak, eller pågår någon annan aktivitet parallellt?

– Sensori fokuserar på tre saker för tillfället. Vi kommer söka starka partners att kontraktera i Europa och Kanada, som i sin tur ska lansera och marknadsföra produkten lokalt. Därmed kommer vi inte behöva ta kostnaderna för lansering och marknadsföring, utan det viktigaste är att hitta bra distributions- och säljpartners. Prioriterat nu när publiceringen är skedd är att även undersöka att gå framåt med en registrering av produkten i USA, som är världens största marknad för tinnitus, i form av en FDA-ansökan. Utöver detta ska vi fortsätta att söka partners i länder utanför Europa och Kanada. Ett exempel på detta är Japan, där vi nu aktivt letar partner. Kommersialisering i dessa länder tar längre tid än vad som är möjligt i Europa och Kanada, eftersom en lansering då behöver föregås av en cirka 6-8 månaders lång registrering. Registreringar som påbörjas i länder utanför Europa och Kanada ska därmed ses ur ett långsiktigt perspektiv.

Hur ser ni på risken med eventuella flaskhalsar vid starkt intresse för produkten?

– Vi är väl förberedda lagermässigt. Vi förväntade oss att få den kliniska studien publicerad i slutet av 2017 eller i början på 2018. I och med detta skulle vi också kunna slutföra förhandlingar och lansera Antinitus brett, med potentiellt mycket stora volymer i Europa. Och eftersom produkten redan är registrerad i Europa och Kanada visste vi att tiden från studiens publicering till lansering kan vara kort. Därför har vi vidtagit åtgärder för att undvika potentiella flaskhalsar och en situation där vi inte kan leverera. Det ser väldigt bra ut vad gäller lager och packning. Skulle det ändå visa sig att lagret inte räcker till har vi en produktionsapparat igång och möjlighet till snabb uppsättning av produktion.

På vilket sätt kan ni bistå potentiella partners i frågor såsom utbildning?

– Vi kommer att förse partners med marknadsmaterial som sedan översätts till lokala språk, hjälpa dem utbilda deras medical advisers så de kan svara på frågor som uppstår lokalt, samt att vi kommer hjälpa partnern i arbetet att utbilda och coacha deras säljare enligt metoden "train the trainers". Det ska dock poängteras vad gäller utbildning i produktens användande att behandling med Antinitus är relativt okomplicerad och inte förenad med några större frågetecken vad gäller handhavande. Sedan ska de bolag Sensori skriver avtal med vara starka partners lokalt, med en väl uppbyggd marknads- och säljorganisation och vanan att ta denna typ av produkt till marknad. Den kliniska studien och publiceringen i The International Tinnitus Journal kommer användas av dessa partners i deras marknadsföring och säljinsatser hos öron-näsa-halsläkare, audiologer, audionomer, samt apotek.

Du nämner att potentiella partners väntat på den kliniska studien med Antinitus och den vetenskapliga publiceringen. Varför tror du att produkten är så intressant för dessa bolag?

Antinitus är en unik och patenterad produkt. Det är den första tinnitusprodukten att lämpa sig för en massmarknad, till en rimlig kostnad för patienten. Vad vi kan erbjuda en partner är i princip en monopolsituation på det territorium bolaget verkar på. Antinitus är väl medicinskt dokumenterad via två publicerade studier och produkten har en kritiskt stor potentiell kundmassa i och med att 10-15 procent av jordens befolkning lider av tinnitus. Dessutom är tinnitusplåstret är den första produkten i sitt slag till försäljning i apotek. De typ av större bolag som är tänkbara partners till Sensori har samtliga svårt att hitta nya spännande produkter till sin pipeline, för försäljning i apotek. Dessa faktorer talar för att det bör vara intressant att ingå partnerskap och avsätta betydande resurser för att göra lanseringen av Antinitus framgångsrik.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -