På Avanza använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Köp låsjätten till långsiktiga portföljen

Aktieanalys Assa Abloy-aktien har ett par rätt tröga år bakom sig. Med bättre fart i Europa och en stabilisering att vänta i Kina ser dock utsikterna för 2018 goda ut.

Låstillverkaren Assa Abloys aktie har haft svårt att lyfta de senaste åren. Kursen slutade 2017 i princip helt oförändrad och året dessförinnan slutade svagt på minus. Det är flera faktorer som tyngt utvecklingen. Huvudsakligen har dock bolaget haft problem med en svagare marknad i Kina.

Den kinesiska marknaden höll för några år sedan en mycket hög tillväxttakt och landet kom att bli allt viktigare för Assa Abloy. 2016 svarade Kina för knappt 8 procent av omsättningen. De senaste åren har dock det intensiva byggandet i Kina bromsat in kraftigt och det har lett till negativ underliggande tillväxt för Assa Abloys division Asia/Pacific.

Tillväxten i Assa Abloy har även hållits tillbaka av höga priser på förvärvsobjekt. Assa Abloy är en av börsens verkliga förvärvsmaskiner och bolaget har historiskt taktat runt 15 förvärv om året. Målsättningen är att det ska bidra med 5 procents tillväxt på översta raden årligen.

Det har dock blivit allt mer utmanande att uppnå. Utfallet de två senaste åren har stannat vid 3 procent och efter nio månader 2017 hade strukturförändringar netto bidragit med 2 procents tillväxt.

Den svaga trenden i Kina bestod under tredje kvartalet 2017. Asien svarar sammantaget för cirka 15 procent av omsättningen inom Assa Abloy. Europa och Nordamerika står för cirka 40 procent vardera.

I Europa har aktiviteten ökat och region Emea visade 4 procents organisk tillväxt i tredje kvartalet. Region Americas hade en underliggande tillväxt på 3 procent.

Förutom tre geografiska divisioner har Assa Abloy även två teknologi-divisioner: Global Technologies och Entrance Systems. Teknologisk utveckling och innovationer är tillsammans med förvärv och satsningar på tillväxtmarknaderna ett av Assa Abloys viktigaste strategier för att växa snabbare än marknaden i stort. Målsättningen är att produkter som är yngre än tre år ska utgöra minst 25 procent av omsättningen i koncernen. 

De traditionella mekaniska låsen utgör fortfarande grunden i Assa Abloys verksamhet. Den installerade basen av lås runt om i världen är enorm och två tredjedelar av koncernens omsättning kommer från utbyten av befintliga lås. Den sista tredjedelen är nybyggen. Den stora eftermarknadsaffären stabiliserar intäkterna över konjunkturcykeln och borgar också för höga marginaler.

På de mogna marknaderna är det dock inte mekaniska lås som driver tillväxt. Där ökar istället elektromekaniska lösningar som kod- och kortlås och olika typer av uppkopplade lösningar. Assa Abloy har de senaste åren investerat kraftigt i elektromekaniska lås och entréautomatik och de områdena svarar idag för nära 55 procent av omsättningen.

Livslängden på elektromekaniska lås är kortare än på mekaniska och möjligheterna till uppgraderingar och merförsäljning är klart bättre. Övergången till elektromekaniska lås är därför en viktig tillväxtfaktor för Assa Abloy.

Divisionen Global Technologies noterade en fortsatt stark tillväxt under tredje kvartalet. Organiskt ökade försäljningen med 6 procent. Entrance Systems hade en lite trögare utveckling  med 2 procents organisk tillväxt. Det sistnämnda området förbättrade i gengäld sina marginaler i kvartalet medan Global Technologies lönsamhet försvagades något.

Den sjunkande aktiviteten i Kina har också påverkat marginalerna negativt i Assa Abloy. Med färre uppdrag att kämpa om har priskonkurrensen ökat bland aktörerna på marknaden. Det har därför varit svårt för Assa Abloy att kompensera sig för stigande råvarukostnader.

En lägre rörelsemarginal inom Asia/Pacific vägdes dock upp av små förbättringar i Emea och Americas. Totalt noterades därför bara en marginellt sämre lönsamhet i tredje kvartalet jämfört med året innan.

De analytiker som bevakar Assa Abloy förväntar sig bättre lönsamhet de kommande åren. Snittprognosen för rörelsemarginalen 2017 ligger i SME Direkts sammanställning av prognoser på 16,2 procent. För 2018 och 2019 väntas förbättringar till 16,6 respektive 16,9 procent.

På översta raden väntas omsättningen öka relativt blygsamt de kommande åren, klart under snittet på 9 procent om året som bolaget noterat de senaste tio åren. Sammantaget väntas vinsterna öka med drygt 7 procent om året.

P/e-talen för 2018 och 2019 ligger på 21,1 respektive 19,7. Det är något lägre än när vi sist kikade på Assa-aktien och inga ovanliga nivåer historiskt sett. Assa Abloy värderas högt i kraft av sin operativa stabilitet och förvärvsdrivna tillväxt.

Vd Johan Molin har gjort ett mycket bra jobb med att under sina 12 år rensa upp i en tidigare rätt yvig strukturen, stärka marginalerna och få in Assa Abloy på ett tillväxtspår för framtiden. Beskedet att han lämnar bolaget i år mottogs därför negativt på aktiemarknaden. Strax före jul meddelades att hans efterträdare blir belgaren Nico Delvaux som häntas från vd-posten på finska industrikoncernen Metso. Han har dessförinnan bland annat lett Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik.Nico Delvaux

Även om Assa Abloy i tredje kvartalet inte noterade någon större förbättring i Kina så har läget i landet stabiliserats under 2017. Det är därför rimligt att förvänta sig att även Assa Abloy kommer att märka av en stabilisering de kommande kvartalen.

Därmed bör också fokus på aktiemarknaden när det gäller bolaget att skifta bort från Kina. Förhoppningsvis landar fokus istället på förbättringen i Europa och på den fortsatt starka tillväxten framför allt inom Global Technologies.

Assa Abloy är ett kvalitetsbolag som väl förtjänar en plats i en lite mer långsiktig portfölj. Historiken är stark och förväntningarna på de kommande åren relativt lågt ställda. Vd-bytet är ett orosmoment men vi tycker trots det att aktien är köpvärd på dagens nivåer.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
ASSA ABLOY B Köp 172,05 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -

Utländska aktier

Utlandska-Aktier

Det är lätt att köpa utländska aktier. Här finns ett urval av Placeras utlandsanalyser.