På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Att tänka på inför årsskiftet

Privatekonomi Det har blivit hög tid att se över ekonomin inför årsskiftet. För att undvika fallgropar finns det flera saker att reflektera över.

Fram till årsskiftet går det fortfarande att påverka skatten i 2018 års deklaration. För anställda utan pensionsrätt i sin anställning och för de som är i aktiv näringsverksamhet går det att göra pensionsavdrag med avdragsrätt. En annan bra regel är att kvitta kapitalförluster mot kapitalvinster. Viktigt är också att betala rot- och rutfakturor före årsskiftet. 

Kvitta aktievinst mot aktieförlust

Det är nu före årsskiftet som du har möjlighet att påverka beskattningen av ditt sparande på ett aktie- och fondkonto. Det är bara vinster och förluster som realiserats före årsskiftet som du kan kvitta mot årets förluster respektive vinster. För att kunna kvitta i vårens deklaration behöver du sälja dina värdepapper innan årets slut. Du kan inte spara förlusterna till ett annat år. Om du vill fortsätta att äga de aktier/fonder du sålt för att kunna kvitta så kan du alltid köpa tillbaka dem igen.

I första hand kvittar du aktieförlust mot en aktievinst, men du kan också kvitta en aktieförlust mot fondvinst eller en fondförlust mot en aktievinst. Det betyder att om du gjort en förlust på 10 000 kronor så kan du kvitta den mot en vinst på 10 000 kronor och undviker då att betala reavinstskatt helt.

Du behöver inte själv göra själva kvittningen det sköter Skatteverket åt dig.

Tänk på att om du sparar i ett schablonbeskattat sparande som kapitalförsäkring (KF) eller investeringssparkonto (ISK) kan du inte kvitta vinster mot förluster.

Kvitta aktieförluster mot andra vinster

Om du inte har någon vinst att kvitta din förlust mot, eller om det efter kvittning återstår en kapitalförlust finns det andra möjligheter. Du kan exempelvis kvitta mot vinst från en bostadsförsäljning, ränteinkomster och utdelningar. Tänk dock på att då endast 70 procent av förlusten är avdragsgill.

Du kan också använda dig av uppskovsbelopp från tidigare försäljning av privat bostad för att kvitta mot förluster, uppskovsbeloppet måste då vara på minst 20 000 kronor. 70 procent av kapitalförlusten på aktier är avdragsgill mot bostadsuppskov.

Rut och Rot

Till att börja med är det viktigaste av allt att tänka på att du ska ha betalat skatt att kvitta rot och rut emot.  Annars har du ingen nytta av avdraget.

Rot- och rutavdragen läggs ihop och kan sammanlagt vara maximalt 50 000 kronor per år och person. Halveringen av arbetskostnaden på fakturan är en preliminär skattereduktion.

Viktigt att tänka på är att för att få skattereduktionen för arbete utfört under 2017 måste du betala fakturan i år. Om du istället betalar senare hamnar avdraget först i 2019 års deklaration. Utföraren behöver dessutom ha ansökt om utbetalning för de utförda tjänsterna senast 31 januari 2018.

Om du betalar arbete i förskott för att få med rot- eller rutavdraget i 2017 års deklaration måste arbetet vara utfört senast den 31 januari 2018. 

För arbetskostnader är skatterabatten 30 procent för rot-tjänster upp till maximalt 50 000 kronor per person och år. Det i sin tur betyder att man kan få maximal skattereduktionen om man betalat in cirka 167 000 kronor per år och person. Viktigt att tänka på är att det är arbetskostnaden som berättigar till rotavdrag och inte kostnader för material, resor och utrustning.

Rutavdraget uppgår som högst till 25 000 kronor per person och år för de som inte fyllt 65 år. Skatterabatten är 50 procent för rut-tjänster med en maxgräns på 25 000 kronor per person och år.

För personer som är 65 år eller äldre är maxgränsen 50 000 kronor per person och år. Precis som när det gäller rotavdraget så är det arbetskostnaden som ger rätt till rutavdrag och inte materialkostnader eller resor.

Se över dina PPM-fonder

I dagarna har det kommit in totalt 39,5 miljarder, i snitt 7 041kronor, på PPM-spararnas konton. Pengarna fördelas enligt din tidigare valda fördelning. Runt årsskiftet är ett lägligt tillfälle att se över fonderna, hur har de gått under året och hur tror du att de kommer att gå nästa år?  

Sparkonto

Alla storbanker erbjuder idag 0 procent i ränta på sina sparkonton med rörlig ränta, hos nischbankerna går det att få omkring 0,75 procent med insättningsgaranti. Se till att du inte sitter med ett sparkonto med nollränta.

Privat pensionssparande

Privatpersoner och anställda med pensionsrätt i anställningen kan inte längre pensionsspara avdragsgillt, men det finns fortfarande avdragsrätt för privat pensionssparande för anställda utan pensionsrätt i sin anställning och för de som är i aktiv näringsverksamhet. 
Avdraget är som högst 35 procent på en årsinkomst på högst tio prisbasbelopp eller max 448 000 kronor. För de som vill göra detta behöver premien vara betald senast den 31 december för att vara avdragsgill 2017.

Löneväxla

Om du är höginkomsttagare kan löneväxling vara ett bra alternativ för att pensionsspara. Löneväxling har blivit särskilt intressant sedan avdragsrätten för privat pensionssparande tagits bort.

Det finns flera fördelar med detta. Främst ger det högre pension, möjlighet till minskad marginalskatt och chans till högre pensionsavsättning än vad du hade fått i lön på grund av skillnaden mellan särskild löneskatt och vanliga arbetsgivaravgifter.

För den som har mindre än 41 400 kronor i månadslön eller 496 305  för 2017 är det oftast bättre att avstå löneväxling eftersom den då negativt påverkar allmän pension, sjukpenning och föräldrapenning.

Schablonskatt

Schablonskatten du betalar baseras på det totala värdet på din kapitalförsäkring (KF) över årsskiftet och i början av varje kvartal på investeringssparkonto (ISK). I år sattes statslåneräntan, den ränta som ligger till grund för skatten på ISK och KF nästa år, till 0,49 procent. Det betyder att skatten på ISK och KF för 2018 blir 0,447 procent.

Regeringens beslut om att höja skatten kostar 0,07% extra. Dock är summan samma som snittet senaste 5 åren. 

Du som har belåning på din KF måste tänka på att utnyttjad kredit över årsskiftet också ligger till grund för skatten.

Pensioner 2018

Inkomst- och tilläggspensionen höjs med 1 procent. Garantipensionen höjs med 1,6 procent. Hel garantipension ökar då med 124 kronor till 8 076 kronor i månaden för ogifta och för gifta med 111 kronor till 7 204 kronor i månaden.

Förändringar 2018

Den kommunala fastighetsavgiften förändras i takt med att inkomstbasbeloppet och taket höjs 2018 till 7 812 kronor.

Höjning av basbeloppen för 2018 (de olika basbeloppen används inom pensions-, skatte- och socialförsäkringssystemen):

Prisbasbelopp 45 500 kronor

Förhöjt prisbasbelopp 45 700 kronor

Inkomstbasbelopp 62 500 kronor

Du som vill få järnkoll om storleken på nästa års skatt kan göra en preliminär självdeklaration på Skatteverkets webbplats, www.skatteverket.se.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -