På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Clas Ohlsons smärtsamma resa

Aktieanalys Clas Ohlson har svårt att locka kunder till sina butiker och sätter nu stopp för fortsatt butiksexpansion i Norden. Vi befarar en jobbig omställning de kommande åren.

Clas Ohlson fortsätter att ha problem med kundflödet till butikerna. När bolaget summerar det andra kvartalet i sitt brutna räkenskapsår kan vd Lotta Lyrå konstatera att det varit ett försäljningsmässigt svagt kvartal. I jämförbara butiker var omsättningen oförändrad, räknat i lokala valutor, jämfört med för ett år sedan.

Detaljhandeln som helhet växer i både Sverige och Norge, men numera finns åtminstone i Sverige nästan all tillväxt inom e-handeln. Clas Ohlson har trots det valt att fortsätta bygga upp sitt butiksnät. Netto tillkom 5 nya butiker under det gångna kvartalet. Vid utgången av oktober hade Clas Ohlson 223 butiker vilket var 15 fler än samma period året innan.

I takt med att allt fler av kunderna gör sina inköp på nätet kommer också allt fler av Clas Ohlsons butiker att bli olönsamma. Det är ett problem som de flesta butikskedjor står inför. Lotta Lyrå signalerar också i sitt vd-ord en kursändring.

Lotta Lyrå

I Norden pausas den ordinarie butiksexpansionen. Nya butiksformat kan komma att testas, men fler butiker av dagens format kommer för närvarande inte att öppnas. Några butiker är dock redan kontrakterade i Norden för nästa räkenskapsår och dessa kommer att öppnas som planerat. I Tyskland och England kommer inte några fler butiker att öppnas nästa räkenskapsår.

Clas Ohlson kommer också att jobba ännu hårdare med översyn och optimering av dagens butiksnät. Huvudspåret är optimering av lägen och ytor men rena stängningar kan heller inte uteslutas, säger finanschefen Göran Melin till Nyhetsbyrån Direkt.

Mycket fokus kommer också att fortsättningsvis läggas på Clas Ohlsons online-erbjudande. Logistik och digitala lösningar för ökad kundnytta står i fokus. Bolaget jobbar sedan några år tillbaka med att införa ett nytt affärssystem och har dessutom inlett ett arbete att uppgradera it-miljön kopplad till lager- och transportsystem, kunddata och e-handel. Investeringarna i dessa båda projekt beräknas till cirka 145 Mkr om året de närmaste åren.

Även produktutbudet kommer att ses över och vissa kategorier kan komma att försvinna. Samtidigt ska möjligheterna att utöka serviceutbudet undersökas.

Delar av de åtgärder som Clas Ohlson nu aviserar ingår i bolagets stora strategiöversyn kallad ”100 år till”. Det är ett arbete som initierades några månader efter att Lotta Lyrå tillträdde som vd i juni i år. Tanken är att en ny strategisk plan för hur Clas Ohlson ska driva tillväxt i framtiden ska presenteras vid en kapitalmarknadsdag 3 maj nästa år. Då kommer även nya finansiella mål att presenteras.

Detaljhandelsaktier har överlag haft det jobbigt på börsen i år. Skiftet bort från traditionella butiker till e-handel går snabbt på vissa marknader och många bolag har problem med tillväxten. Clas Ohlsons aktie gick bra fram till augusti i år men sedan dess har kursen rasat med 32 procent.

Reaktionen på onsdagens halvårsrapport blev våldamt negativ. Rörelseresultatet i det andra kvartalet var drygt 7 procent lägre än snittprognosen i SME Direkts sammanställning. Bruttomarginalen landade en procentenhet lägre än väntat vilket var den viktigaste faktorn bakom missen. Valutaeffekter och olika kampanjer för att locka kunder var bidragande orsaker till den lägre bruttomarginalen.

Totalt sett ökade omsättningen med 2 procent i tredje kvartalet. Jämförbar försäljning var som sagt oförändrad men nya butiker bidrog med 3 procents tillväxt. Valutaeffekter drog sedan bort en procent.

Geografiskt ökade försäljningen med 2 procent i Sverige och med 4 procent i Norge, i lokal valuta. Dessa båda marknader svarar för 85 procent av omsättningen i Clas Ohlson. Finland står för merparten av återstående försäljning och där ökade omsättningen med goda 9 procent i kvartalet.

Utanför Norden, det vill säga i England och Tyskland, föll omsättningen med 12 procent i lokala valutor. I England har Clas Ohlson stängt en handfull butiker vilket påverkat omsättningen negativt. Några nya besked om utvecklingen i Tyskland bjöds det inte på i rapporten.

I SME Direkts senaste prognossammanställning ligger snitten för vinst per aktie för räkenskapsåren 2018/19 och 2019/20 på 8,73 kronor respektive 8,91 kronor. Med nuvarande kurs innebär de prognoserna p/e-tal på 13,2 respektive 12,9. Det är historiskt sett låga nivåer för Clas Ohlson men estimaten kommer sannolikt att petas ned en bit de kommande dagarna.

Direktavkastningen i aktien väntas för närvarande uppgå till 5,6 procent för innevarande räkenskapsår och 6,0 procent för nästa år.

Nyckeltalen ser attraktiva ut i Clas Ohlson-aktien, men det hänger också ett stort orosmoln över hela detaljhandelssektorn för tillfället. Kunderna besöker inte butikerna i samma omfattning som förr och onlinebutikerna har hittills inte kunnat kompensera för bortfallet. Det innebär tappat tillväxttempo och att vissa butiker blir olönsamma.

Sannolikt väntar en jobbig omställningsprocess för Clas Ohlson de kommande åren. Det är inte svårt att tänka sig ett scenario med vikande lönsamhet i butiksbeståndet och svag tillväxt då vissa butiker stängs igen.

Visibiliteten framåt är för närvarande väldigt dålig för alla detaljhandelsbolag som sitter med stora butiksnät. Det kraftiga kursfallet till trots väljer vi därför att behålla en neutral rekommendation på Clas Ohlson-aktien.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Clas Ohlson B Neutral 116,75 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -

Utländska aktier

Utlandska-Aktier

Det är lätt att köpa utländska aktier. Här finns ett urval av Placeras utlandsanalyser.