På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Hedgefond med fokus på läkemedel

Fondanalys Det har varit ett bra år att äga aktier. Värderingarna på börserna har stigit och aktier har blivit allt dyrare. Men Placera har en favoritfond som har mer att ge för den långsiktige, i en sektor som är betydligt lägre värderad än historiskt.

Det är svårt att hitta billiga sektorer efter många års börsuppgång. Men hälsvårdsektorn som är en av de högst avkastande sektorerna de senaste 25 åren, ser ut att ha mer att ge. Inom hälsosektorn hittar vi läkemedelsbolagen som värderas lägre än MSCI världsindex på nästa års vinster p/e-tal 15,7 jämfört med 17,6, enligt Bloomberg.

Systerbolagen inom biotekniksektorn är ändå billigare jämfört med MSCI Världsindex. Här är snittet p/e-talet på låga 12,4, för en sektor där vinsterna växer betydligt snabbare än börsgenomsnittet- det ser billigt ut.

Historiskt har både läkemedels- och bioteknikbolagen handlats med en klar premie mot börsen, vi pratar om 3–5 p/e-talsenheter.

Investerarna har villigt betalat det och fått en tydlig överavkastning. Även riskjusterat har överavkastningen varit betydande.

Vän av ordning hänvisar till att efter flera starka år med stigande aktiekurser toppade hälsovårdsbolagen inför det amerikanska presidentvalet med hot om prisregleringar.

Det har legat som en våt filt över sektorn, men har nu avtagit betänkligt.

Förutom en historisk låg värdering och tydlig vinsttillväxt finns det flera intressanta trender som talar för bolagen.

Hälsosektorn växer snabbare än globalt BNP och spås växa med mellan 4–7 procent per år fram till 2021. En viktig del av tillväxten kommer nu från tillväxtmarknaderna som växer med 7 - 10 procent. Här spår man en stark tillväxt i de folkrika länderna Indien och Kina med satsningar på hälso- och sjukvård. Det resulterar i högre levnadsstandard och en allt äldre befolkning, och fler välfärdssjukdomar som övervikt och diabetes.

Den demografiska trenden är tydlig och leder till fler äldre som behöver läkemedel. Det gör att sektorns andel av globalt BNP fortsätter att öka, vilket den har gjort de senaste 25 åren.

Nu ser president Trumps skatteförslag ut att gå igenom. De stora amerikanska läkemedelsbolagen har starka kassaflöden och stora upparbetade vinster utomlands. Tar bolagen hem vinsterna så bör det leda till ökade utdelningar och aktieåterköp till aktieägarna, samt ökade förvärv. Och 2017 kröns nu med årets största uppköp på 570 miljarder kronor, där apotekskedjan CVS lagt ett bud på sjukvårdsförsäkringsbolaget Aetna.

En annan stark trend som spänner över många olika sektorer och även hälsovårdssektorn är artificiell intelligens (AI). AI kan hjälpa till med tydliga effektiviseringar inom läkemedelsutvecklingen och sjukvård.

Läkemedelsbolag och bioteknikbolag erbjuder en bra tillväxt och en icke-cyklisk exponering. Med de tydliga trenderna är det en attraktiv placering för den långsiktige. Placera har en spetsfonds favorit i Rhenman Healthcare Equity L/S.

Det är precis som namnet antyder en hedgefond som letar hälsovårdsbolag att investera i och även blanka. Fonden förvaltas av Henrik Rhenman sedan starten 2009.

Henrik Rhenman

Till sin hjälp har han Susanna Urdmark. Utöver det arbetar förvaltarna aktivt med ett vetenskapsråd som består av fem stycken välmeriterade professorer samt tre externa styrelsemedlemmar. Expertrådet träffas fyra gånger per år och går igenom nya investeringar och håller sig kontinuerligt uppdaterade på senaste forskningen.

Henrik Rhenman hade en lång och framgångsrik förvaltarkarriär innan han startade fonden 2009. Han kombinerar en aktiv förvaltning med långsiktiga investeringar. Grunden i investeringsprocessen är kravet på innovation, att innovationshöjden som är kliniskt relevant ska påverka överlevnad och med det ett patentskydd ger barriärer för konkurrenter. Företagen ska gärna skapa användarvänliga läkemedel och växa snabbt.

Fondportföljen har ett brett antal aktier, oftast mellan 120 - 160 stycken. I dagsläget har man 127 långa investeringar och 20 korta investeringar.

Portföljen delas in i fyra delar. De bolag man tror mest på investerar man mellan 3 – 10 procent i här finns det 15 aktier som tillsammans utgör 37 procent av fonden. De fem största bolagsinnehaven väger totalt 27 procent.

Nästa grupp består av kärninnehav som i nuläget är 52 aktier. Deras storlek varierar mellan 1 och 3 procent och utgör knappt halva fondens värde. Den tredje gruppen består av aktier som antingen är på väg in eller ut ur grupperna ovanför. Kandidaterna är den minsta gruppen och består av små positioner i aktier som inte större än 0,5 procent.  

Fonden har en tydlig vinkling mot stora bolag som väger 55 procent, små bolag utgör knappt 29 procent och resterande del är utgörs av medelstora bolag. Amerikanska bolag dominerar med knappt 80 procent. Drygt 42 procent av fonden består av bioteknikbolag. Näst största sektor är läkemedelsbolag på 29 procent, följt av bolag som levererar hälsovårdsutrustning och service på 14 procent.

De senaste fem åren har fonden stigit med 219 procent, jämfört kategorisnittet lång/kort hedgefonder global, på 74 procent. Risken mätt som standardavvikelse på 24,7 har dock varit betydligt högre än Morningstars kategorisnitt på 11,9. Värt att notera är att Morningstars kategorisnitt består i huvudsak av fonder med bredare investeringsunivers än hälsovårdsbolag. Hur som helst så är avkastningen över perioden imponerande.

Rhenman Healthcare Equity L/S goda avkastningen kommer inte billigt. Den årliga fasta avgiften är 2 procent och en rörlig avgift på 20 procent. Hedgefonden saknar rating hos Morningstar. Fonden förvaltar idag drygt 4,5 miljarder kronor.

Placera rekommenderar köp på Rhenman Healthcare Equity L/S för den långsiktige och riskvillige spararen – som kan svälja avgiften och se på avkastningen.

Placera ser Rhenman Healthcare Equity L/S som utmärkt komplement i en fondportfölj och rekommenderar en lång sparhorisont på mellan 3–5 år, för att tillgodogöra sig fondens strategi. Med en mindre investering av den totala portföljen.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Rhenman Healthcare Equity L/S RC1 SEK Köp 431,88 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -

Utländska aktier

Utlandska-Aktier

Det är lätt att köpa utländska aktier. Här finns ett urval av Placeras utlandsanalyser.