På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Storägarbud på Melker Schörling

Börs Familjen Schörling med bland annat Stefan Persson lägger bud på MSAB.

"Beslutet är en följd av att MSAB sedan Melker Schörling lämnat sin operativa roll befinner sig i en förändrad situation", heter det i ett pressmeddelande.

"Med hänsyn till den nya situationen i MSAB är det vår uppfattning att Bolaget kan drivas vidare effektivare i en privat miljö. Vi avser att tillsammans med våra närmaste långsiktiga samarbetspartners fortsättningsvis göra vårt yttersta för att bidra till bästa möjliga utveckling för innehavsbolagen." säger Melker Schörling, Märta Schörling Andreen och Sofia Schörling Högberg.

Budet ligger på 569 kronor per aktie,

"Vår förhoppning är att alla aktieägare i MSAB har förståelse för denna förändring och fortsätter sitt engagemang genom att investera direkt i de framgångsrika börsbolag som utgör MSABs innehavsbolag. Genomgående sedan börsnoteringen 2006 har vi använt substansvärdet som riktmärke för värdeutvecklingen i MSAB och anser det därför logiskt att budet nu också lämnas baserat på aktuellt substansvärde." säger MSABs ordförande Mikael Ekdahl.

Mer fråm pressmeddelandet:

· Erbjudandevederlaget innebär en premie om:

- cirka 5,1 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 541,3 kronor för MSAB-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste0 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande;

- och cirka 3,9 procent jämfört med stängningskursen om 547,5 kronor för MSAB-aktien på Nasdaq Stockholm den 13 november 2017, vilket var den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande.

Bolaget har inhämtat ett värderingsutlåtande (så kallad fairness opinion) från Ernst & Young AB enligt vilket Erbjudandet är skäligt ur ett finansiellt perspektiv.

Schörling & Partners är Bolagets största ägare med ett innehav om cirka 92,6 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, och avser att så snart som möjligt påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Bolaget.

Schörling & Partners beräknar att kunna offentliggöra en erbjudandehandling avseende Erbjudandet omkring den 15 november 2017. Acceptperioden för Erbjudandet förväntas i sådant fall att löpa från och med den 16 november 2017 till och med den 14 december 2017.

MSABs styrelseledamöter Melker Schörling, Sofia Schörling Högberg, Märta Schörling Andreen, Stefan Persson, Carl Bek-Nielsen och Mikael Ekdahl deltar som anges ovan i budet genom det gemensamt kontrollerade Schörling & Partners och är styrelseledamöter i Schörling & Partners.

Vidare har Schörling & Partners överenskommit med styrelseledamöterna Carl-Henric Svanberg och Georg Brunstam att de efter erbjudandets genomförande ska utses till styrelseledamöter i Schörling & Partners. Således finns det ingen ledamot i MSABs styrelse som är oberoende i frågor som är relaterade till Erbjudandet. Styrelsen kommer därmed inte att lämna något uttalande.

 

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -

Utländska aktier

Utlandska-Aktier

Det är lätt att köpa utländska aktier. Här finns ett urval av Placeras utlandsanalyser.