På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Fortfarande för dyrt, trots raset

Aktieanalys Munters straffas hårt för ett oväntat klent resultat i tredje kvartalet. Aktien faller tungt men inte ens med optimistiska prognoser för de närmaste åren ser den direkt billig ut.

Munters rapport för tredje kvartalet fick ett rejält kyligt mottagande på börsen. Bolagets aktie är mycket högt värderad och då finns det inga utrymmen för besvikelser. Munters rapport var genomgående sämre än väntat och kursen föll därför också kraftigt på rapporten.

Munters gjorde comeback på börsen i mitten av maj i år och introduktionen blev åtminstone inledningsvis en braksuccé. Introduktionskursen sattes till 55 kronor men efter knappt två veckor var aktien uppe över 80 kronor, en rusning på 45 procent.

Sedan dess har dock utvecklingen varit trögare. Kursen har sedan sensommaren legat och guppat kring 70 kronor.

Det stora intresset för Munters introduktion kommer sig av att aktiemarknaden förväntar sig stark tillväxt och förbättrad lönsamhet de kommande åren. Det innebär också snabbt stigande vinster. Det justerade rörelseresultatet väntas öka med i snitt nästan 17 procent om året 2018 och 2019.

Den förväntat starka tillväxten i Munters är resultatet av att bolaget servar kunder inom snabbväxande sektorer. Det gäller framför allt marknaden för datacenters som väntas snitta en tillväxt på hela 27 procent om året de närmaste åren.

Munters är världsledande på system för klimatkontroll till mellanstora och stora datacenters. Bolaget fick nyligen två rekordstora order från Facebook vilket understryker att Munters är en av de ledande spelarna på området. Verksamheten är dock än så länge relativt liten och utvecklingen mellan kvartalen blir ryckig. Affärsområdet Data Centers har de senaste tolv månaderna bara svarat för 6 procent av Munters justerade rörelseresultat.

Det tredje kvartalet var svagt för Data Centers. Orderingången var obefintlig och omsättningen föll 26 procent. Rörelseresultatet i kvartalet blev en förlust på -20 Mkr. Även för de första nio månaderna står området på -1 Mkr i resultat.

Den tunga pjäsen inom Munters är affärsområdet Air Treatment. Det är det försäljningsmässigt största området och även det med högst lönsamhet. Air Treatment har stått för 61 procent av koncernens rörelseresultat de senaste tolv månaderna.

Utvecklingen i tredje kvartalet var bra med 14 procents organisk tillväxt i orderingången, stigande försäljning, förbättrad lönsamhet och ett justerat rörelseresultat som var 11 procent högre än motsvarande period i fjol.

Affärsområdet AgHort är näst största vinstmotor i Munters. Det svarar för knappa 30 procent av det samlade rörelseresultatet. AgHort säljer klimatsystem till djuruppfödare och växthus. Lönsamheten var i fjol den högsta inom Munters men den har i år påverkats negativt av mixeffekter där tillväxten varit starkast inom de områden och regioner där marginalerna är lägst.

Både AgHort och Air Treatment har även påverkats negativt av problem vid Munters tillverkningsenhet i Mexiko. Produktionen hackar och det kommer att påverka även det fjärde kvartalet negativt enligt vd John Peter Leesi.

 John Peter Leesi, Munters

Försämrad lönsamhet innebar att området AgHort rapporterade ett 9 procent lägre rörelseresultat i årets tredje kvartal. AgHort kunde dock glädja investerarna med en 17 procents underliggande tillväxt i orderingången i kvartalet. Den externa orderstocken låg 66 procent högre vid kvartalets utgång än för ett år sedan.

Munters fjärde affärsområde är Mist Elimination vars produkter används till att bland annat rena utsläppsgaser från fartyg och kolkraftverk. Området har bidragit med 5 procent till Munters rörelseresultat de senaste tolv månaderna.

Det tredje kvartalet var svagt på alla punkter för Mist Elimination. Orderingången föll 13 procent, omsättningen var lägre och såväl rörelseresultat som rörelsemarginal halverades jämfört med samma kvartal i fjol. Det är bland annat en svag efterfrågan i Kina inom rening av rökgaser som påverkat kvartalet negativt. Någon snar förbättring på det området väntas inte.

Sammantaget slutade det tredje kvartalet med en organisk tillväxt i orderingången på -6 procent för Munters. Omsättningen var oförändrad jämfört med samma kvartal i fjol men den justerade rörelsemarginalen föll till 10,6 procent från 12,3 procent för ett år sedan. Rörelseresultatet föll med 15 procent.

Jämfört med snittprognosen i SME Direkts sammanställning av analytikerestimat var det justerade rörelseresultatet 3,5 procent lägre. Resultatet före skatt blev dock nästan 16 procent lägre än väntat.

För 2018 och 2019 väntar sig analytikerna enligt nuvarande snittprognoser resultat på 2,42 kronor per aktie respektive 2,90 kronor per aktie. De prognoserna kommer dock sannolikt att justeras ned något de kommande dagarna.

Muntersaktien faller i skrivande stund mycket kraftigt. P/e-talen för 2018 och 2019 ligger trots det på 24,8 respektive 20,7. Justerat för nettoskulden värderas rörelsen till höga 17,8 gånger nästa års väntade rörelseresultat (ev/ebit). Eventuellt sänkta prognoser skulle såklart innebära högre värdering.

Munters har starka marknadspositioner inom snabbväxande områden och långsiktigt är bolagets utsikter fortsatt ljusa. De upptrissade multiplarna i Munters ställer dock höga krav på snabb vinsttillväxt och för tillfället oros aktiemarknaden uppenbarligen över att bolaget kanske inte klarar att leverera siffror som kan motivera den höga värderingen.

Ett kursras på närmare 14 procent på en kvartalsrapport kan tyckas vara en överreaktion. Inte ens med förväntningar om en stark vinstutveckling de kommande åren ser dock Munters-aktien direkt billig ut. Särskilt inte om vi tar hänsyn till skuldsättningen.

Vår rekommendation stannar därför vid Neutral.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Munters Group Neutral 59,45 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -

Utländska aktier

Utlandska-Aktier

Det är lätt att köpa utländska aktier. Här finns ett urval av Placeras utlandsanalyser.