På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

En översikt av preferensaktier

Börs Preferensaktier har exploderat som finansieringskälla för många bolag primärt inom fastighets- och bostadsutvecklingssektorn. Det finns vissa viktiga faktorer att beakta som investerare av preferensaktier, vilka vi redogör för i denna översikt.

Den här analysen publicerades i tidningen Börsveckan i nummer 42 den 16 oktoberLäs mer om Börsveckan.

Preferensaktier har ökat rejält i popularitet de senaste åren, både hos investerare men även som finansieringslösning för bolag. Det var egentligen när fastighetssektorn såg preferensaktier som ett attraktivt sätt att öka balansräkningarna som det blev en ketchupeffekt bland många fastighetsbolag på Stockholmsbörsen.

Detta eftersom preferensaktien på pappret betraktas som eget kapital vilket möjliggör en ökad upplåning via banken och trots den höga ”räntan” på preffen blir den totala räntan lägre än direktavkastningen bolagen får i sina fastigheter. Idag finns det en hel uppsjö av preferensaktier och i tabellen har vi sammanställt de flesta preffar på börsen efter direktavkastning (ej hänsyn till eventuell inlösen) och inlösenvillkor.

Förvaltande fastighetsbolag


Förvaltande fastighetsbolag.

Tabellen tar dock inte hänsyn till risken i respektive bolag som förstås är en central och komplex komponent. Den ska avspeglas i direktavkastningen och målet är förstås att hitta en attraktiv kombination av risk kontra potential.

För förvaltande fastighetsbolag kan man primärt titta på förvaltningsresultatet med avdrag för skatten och ställa det i relation till preferensaktiens totala utdelning. Samtidigt är det långt ifrån tillräckligt att bara titta på detta. Man måste beakta belåningsgraden, vakansrisken och räntebindningstider samt hur bolagets balansräkning i övrigt ser ut samt vilka investeringsbehov som finns.

En vägledning är att se på vad bolaget i fråga betalar för ränta på sina obligationer, om sådana finns. Det brukar ge en god uppfattning om vilken risk investerare prisat in för bolaget givet ovanstående faktorer.


Bostadsutvecklare.


Bostadsutvecklare.

Några observationer från tabellen är att de förvaltande bolagen som grupp ger lägre direktavkastning än bostadsutvecklarna, något som är helt i sin ordning då risken i projekt är högre än inom förvaltning. Exempelvis så vill bostadsutvecklare som K2A och Prime Living bli förvaltande bolag vilket bör sänka verksamhetsriskerna framöver. 

Prime Living handlas dock nära sin lösenkurs och sticker dessutom ut med en ovanlig inlösenmodell där utdelningen höjs till 10,5 kr per preferensaktie samtidigt som lösenkursen höjs till 125 kr. Bolaget har med andra ord verkligen incitament att lösa in preffen i förtid. Detsamma gäller Tobin. Efter årsstämman 2020 blir lösenkursen 130 kr och utdelningen 19,5 kr. Men redan efter årsstämman 2019 höjs utdelningen avsevärt från 11,5 kr till 15,5 kr.

Tobin löste under förra sommaren in hälften av sina preffar och avser nog att lösa in andra halvan också givet den ökande utdelningen. Utdelningarna sker dock halvårsvis och precis som i Balders fall hittar vi inget som hindrar bolaget från en inlösen utan att betala upplupen ränta. Den osäkerheten, tillsammans med det faktum att kursen står över inlösen, gör att vi avstår Tobins preferensaktie i dagsläget.

I Alm Equity är direktavkastningen på 7,7 procent alldeles för låg i förhållande till bolagets senaste obligation som emitterades till Stibor 3m +7,5 procent. Som preffägare ska man definitivt ges en större premie kontra obligationsägarna, så tror man på Alm Equity så ska man istället köpa obligationen som är noterad eller stamaktien för den delen, men sälja preffen.  

Övriga bolag.

Övriga bolag.

En annorlunda fågel i sällskapet är e-handlaren Footway som också bör säljas enligt vår mening. Preffen handlas långt över inlösen samtidigt som bolaget tjänar begränsat med pengar. Om bolaget går bra framgent så löser man in preffen och kursförlusten äter upp hela utdelningen. Om Footway istället inte kan lösa in preffen så motiverar bolagsrisken en högre direktavkastning. 

En annan viktig faktor för preff-investerare är att man även bör ställa sig frågan om preffen är att betrakta som evig eller om man ska räkna med en inlösensituation? Om inlösenkursen är över aktuell aktiekurs och inte trappas av med tiden och/eller villkoren för utdelning inte höjs med tiden så bör preferensaktien betraktas med evig löptid då bolaget saknar incitament att lösa in den.

Vill man som sparare köpa de ”eviga” preffarna så anser vi att den strategin gör sig bättre i ett högre ränteläge. Då är kursen lägre och direktavkastningen högre. Dessutom kan en potentiell räntenedgång driva en kursuppgång.

För en långsiktig sparare som tror på en svag börs kan preffar vars underliggande bolag har relativt stabila kassaflöden vare en god investering. En förutsättning för den modellen med investeringar i eviga preffar är dock långsiktighet eller en tro på fallande eller konstanta räntor. En höjd ränta kan annars för en kortsiktig investerare snabbt äta upp både utdelning och mer därtill under några års perspektiv.

Våra favoriter i sektorn har istället varit de preffar där bolagsrisken är låg och löptiden inte är att betrakta som ”evig”.  Vi lyfte under fjolåret fram bland annat Victoria Park och SAS i den kategorin som båda har varit bra placeringar.

Idag är förutsättningarna helt annorlunda, något vi kommer redogöra för alldeles strax. En bra tumregel är att aldrig köpa en preff på kurser över den lägsta inlösenkursen och tänk på att en hög direktavkastning ofta kommer till en hög risk. 

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -