Årets svenska fondfavoriter

Fonder Nu lockar Sverigefonder igen. Sverigefonderna kniper en femtedel av nettoinflödet till aktiefonder i år, enligt statistik från Fondbolagens förening.

Men långt ifrån alla Sverigefonder är vinnare. Vi har listat vinnare- och förlorarfonder utifrån nettoflöden in och ut ur Sverigefonder, med statistik från Morningstar. 

Enligt statistik från Fondbolagensförening har nettosparandet i fonder i år ökat med 68 miljarder kronor, drygt 25 miljarder har placerats i aktiefonder och en femtedel har gått till Sverigefonder. 

Det är tydligt att indexfonder tar en allt större del av nysparandet i fonder. I Fondbolagens förenings senaste månadsrapport har indexfonderna haft nettoinsättningar på hela 29 miljarder kronor. Det innebär att indexfonder i princip tar hela nettoinflödet till aktiefonder samt en del av nettoutflödet från aktivt förvaltade fonder.  

Det intressanta med vinnarlistan är att det finns två tydliga trender. Av de tio fonder som attraherat mest nettokapital i år är hela sex stycken billiga passivt investerande fonder som följer index på Stockholmsbörsen. Flera fonder har även en etisk inriktning eller tydligt hållbarhetsinriktning i sina investeringar. Total har de 10 populäraste fonderna fått in 18,6 miljarder kronor i nettoinflöden.

Den fond som haft störst nettoinflöden räknat i kronor är SEB Swedish Ethical Beta Fund. Det är en indexfond med etisk och hållbar inriktning. Den inriktar sig mot institutioner och stiftelser och minsta insättning är 5 miljoner kronor - alltså inget för den lilla privatspararen. Årets stora nettoinflöde gör att fondens fondförmögenhet ökat markant.

SEB skördar fler framgångar med sin SEB Sverige indexfond längre ner på listan med ett nettoinflöde på över 2 miljarder kronor. Det är en bred indexfond som följer hela Stockholmsbörsens noterade bolag men saknar tydliga hållbarhetskriterier.

Även tvåan på listan har en tydlig etisk profil. Swedbank Robur Ethica Sverige är en aktivt förvaltad fond som fått in mycket nytt kapital i år. Det kan Swedbank Robur behöva eftersom flera av deras andra fonder återfinns på förlorarlistan.

Fondbolaget SPP som sedan länge haft en tydlig hållbarhetsprofil, har med två indexnärafonder. SPP Sverige Plus har förutom hållbarhetsprofilen valt bort bolag som har mer än 5 procent av omsättningen från produktion och distribution av fossila bränslen i fonden. Den kombinationen har uppenbarligen uppskattats av investerarna. Fonden är ung den startade för drygt ett år sedan i och med årets stora nettoflöde har fondförmögenheten ökat relativt mest av alla fonder.


Erik Brändström, VD Spiltan Fonder

Den fond som också sticker ut med en stor relativ ökning i nettoinflöde är den populära Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Det är en passivt förvaltad fond med en koncentrerad portfölj av svenska investmentbolag till en förvaltningsavgift på 0,2 procent.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag startade året med 3,7 miljarder kronor och idag är fondkapitalet hela 7,4 miljarder kronor. Justerat för värdeförändringen på fonden har spararna hittills i år skjutit in hela 2,8 miljarder kronor till fonden.

Att fonden lyckats med konststycket att generera ett så pass stort nettoinflöde beror sannolikt på kombinationen låg förvaltningsavgift och hög avkastning. De senaste fem åren har fondens värdeökning varit 187 procent, hela 80 procentenheter bättre än genomsnittet i fondkategorin Sverigefonder.

Förutom indexfonder har både Handelsbanken och Nordea med varsin aktivt förvaltade småbolagsfond på listan över bra nettoinflöden i år. 

På den mindre muntra förlorarlistan utmärker sig flera av landets storbanker samt en gammal fondfavorit.  

Det anmärkningsvärda på listan över största nettouttag är att hela åtta av tio fonder är aktivt förvaltade fonder. 

En av fonderna sticker ut, det är Danske Invest Sverige Beta utdelning. Det är en indexfond med etisk placeringsinriktning som har haft nettoutflöden, vilket går emot den trend vi ser på vinnarlistan. Det sammanlagda nettouttaget är stort på knappt en miljard kronor vilket endast lämnar kvar en halv miljard i förvaltat kapital.

Förlorarlistan toppas av Swedbank Robur Sverige med nettoutflöde på drygt 3,8 miljarder kronor. Nu slutar inte utflöden här för Swedbank Robur. De har totalt två fonder till på listan över störst utflöden. Swedbank Robur är ett av Nordens största fondbolag och har många olika Sverigefonder, vilket gör att de lätt hamnar på listan över stora in- och utflöden. 

En annan fond som sticker ut är fondfavoriten Carnegie Sverige fond. Fonden har fem stjärnor hos Morningstar och avkastningen i år är bättre än kategorisnittet. Men spararna har ändå plockat ut 1,6 miljarder kronor från fonden. Det motsvarar bara 10 procent av fondförmögenheten.

Handelsbankens aktivt förvaltade fond Sverige Selektiv har haft större relativa nettouttag. Fondförmögenheten är nu på 2,4 miljarder kronor efter att ha tappat hela 1,3 miljarder kronor i nettouttag under året. Det motsvarar ett tapp på två tredjedelar av fondvärdet.

I Placeras urval av Sverigerelaterade aktiefonder ingår fonder med inriktning på Stockholmsbörsen. Rankingen baseras på netto in- och utflöden i kronor med data från Morningstar.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -