Follicum: Nyemission gör bolaget redo för Fas II-studier

Cision Promoted Det Aktietorgsnoterade Lundbaserade Follicum är verksamt huvudsakligen inom läkemedelsutveckling mot håravfall. Substanserna bolaget arbetar med bygger på endogena peptider, som finns naturligt i kroppen. Follicum genomför nu en företrädesemission, i vilken man vid full teckning tar in ca 23,5 miljoner kronor.

Emissionen är säkerställd till 82 procent och innebär en maximal utspädningseffekt om 40 procent. Teckningskursen är fastställd till 2:20 kronor per aktie och teckningstiden löper från 6-20 oktober.  

Follicums VD Jan Alenfall svarar nedan på frågor om den kommande emissionen samt berättar om var bolaget befinner sig nu, samt vill uppnå framöver.

Först och främst; Kan du berätta vad er läkemedelskandidat FOL-005 har potential att åstadkomma, samt hur kommer den slutliga produkten vara utformad?

Målet vi har är att FOL-005 ska kunna stimulera hårväxt för både män och kvinnor och därmed hjälpa miljontals människor ur sitt lidande. Produkten kommer att tas lokalt, ha formen av en kräm eller gel och vara enkel att applicera på huvudet.

Hur ser konkurrenssituationen inom området ut?

Idag finns två produkter på marknaden för detta ändamål; Rogaine samt Propecia. Dessa har en begränsad effekt och det är långtifrån alla som provar som upplever att man får en effekt. En annan nackdel med Rogaine är att man behöver använda den två gånger per dag. Vår substans kommer man behöva ta max en gång per dag. Propecia är dessutom endast lämplig för män, vilket självklart är en begränsning.

Konkurrenternas produkter säljer för ungefär 3 miljarder dollar årligen globalt. Detta trots begränsad effekt och användningsområde, samt att de kan medföra biverkningar. Detta är endast för läkemedel och exkluderar kosmetikaliknande produkter så som schampo, kosttillskott, laser osv. Med kosmetikaliknande produkter inräknat är den totala marknaden uppskattningsvis 3-4 gånger så stor, så det finns en gigantisk potential.

Är emissionen helt och håller öronmärkt åt FOL-005, eller kommer medel även användas till diabetesprojektet som aviserades i maj?

Merparten av medlen kommer gå till studien för FOL-005. Vi ska dels starta en fas II a-studie på skalp och slutföra vår formuleringsutveckling, dels driva bolaget och dess affärsutveckling vidare så vi kan maximera värdet för våra aktieägare. Vad gäller formuleringsarbetet har vi tre aktiva spår, där vi kommer välja ut det som visar sig ha bäst egenskaper för syftet. Sedan kommer en mindre del gå till vårt diabetesprojekt. Det sistnämnda uppstod genom arbetet att förstå hur molekylen FOL-005 fungerar och är ett mycket spännande projekt, där vi till dels använder en så kallad cellinje som är insulinproducerande och kommer från bukspottskörteln. Det har visat sig att våra molekyler har en mycket potent effekt att stimulera insulinproduktion i dessa celler. Follicum är en del av ett stort nätverk av cirka 150 forskare och sex bolag (bland annat Pfizer, Novo Nordisk, Johnson & Johnson) i Malmö som är finansierat av Stiftelsen för strategisk forskning. Den forskargrupp vi arbetar med fick även nyligen ett anslag från Novo Nordisk Foundation på 400 000 DKK, för att undersöka mekanismerna med våra substanser. Det är ovanligt att ett så här tidigt projekt erhåller finansiering och vi är mycket glada för det. Vi kommer ändå att behöva avsätta cirka tio procent av emissionspengarna till detta diabetesprojekt. Men det kan rentav bli mindre än så, just på grund av att vi får dessa anslag och att merparten av den här forskningen är finansierad med externa medel.

Varför tror du Novo Nordisk Foundation tycker det här är så intressant, att de är beredda att i ett så tidigt stadie finansiera forskningen?

Novo Nordisk Foundation tycker uppenbarligen att de data vi i samarbete med Lunds universitet har visat och som vår ansökan bygger på, är så spännande att de har bestämt sig för att finansiera det här. Det handlar säkert om en nyfikenhet från deras sida, att försöka förstå om vårt projekt kan bli en ny blockbuster inom diabetesfältet. Finansieringen ger Novo Nordisk insyn och den potentiella möjligheten att förvärva det här projektet på ett tidigt stadie.

Vad för typ av produkt skulle det kunna bli av diabetesprojektet?

Det vi ser är att vår produkt skulle kunna bli ett preparat likt Novo Nordisks Victoza, eventuellt med andra fördelar. Victoza är en insulinpenna som innehåller så kallade GLP-1-analoger. GLP-1 är en väldigt stor peptid, nästan på gränsen till ett protein.

Hur ser arbetet med att hitta en licenspartner till FOL-005 ut?

Vi tittar på det i dagsläget och har gjort kartläggningar för att komma fram till hur vi kan göra en så bra licensaffär som möjligt. Vi vill självklart hitta rätt partner för att maximera värdeutvecklingen i bolaget.

Follicum har rekryterat Gunnar Gårdemyr som började för drygt en månad sedan och kommer ansvara för affärsutvecklingen i bolaget. Potentiella partners vill se kliniska data och att man har koll på tillverkning, formulering och de stora bitar som ofta är komplicerade i sådana här utvecklingsprojekt. Därför gör vi nu formuleringsutvecklingen och den kommer vara en väldigt viktig del i affärsutvecklingen och arbetet med att hitta en lämplig licenspartner.

Ser ni ytterligare möjligheter att utveckla portföljen, eller är det full fokus på den kliniska studien och diabetesprojektet just nu?

Det är fullt fokus på detta just nu, men det finns andra potentiellt intressanta spår i bolaget som vi för tillfället inte utvecklar. I det ljuset ser vi att om vi kan ta reda på mer om hur verkningsmekanismen för FOL-005 fungerar, vilket vi är i full gång med, så kan vi komma till insikt om vilka fler indikationer som är intressanta för våra molekyler. Vi är inte begränsade till FOL-005, utan har även möjlighet att arbeta med andra peptider. Skulle det dyka upp ett nytt användningsområde som är tillräckligt intressant, vill vi ta vara på den möjligheten och patentera eller på något sätt på sikt knoppa av den delen. Men som sagt, det är inte där vårt fokus ligger för tillfället.

Verkningsmekanismen för FOL-005 är komplicerad. Hur fortskrider arbetet med att öka förståelsen för substansen och därmed potentiellt utöka användningsområdet?

Vi har jobbat, och fortsätter jobba intensivt för att öka förståelsen och har ett samarbete med Lunds universitet, både i Lund och i Malmö, samt även samarbete med ett specialistbolag i Schweiz. Det sker prekliniska studier i syfte att ta reda på hur den här molekylen fungerar, och det var genom dessa som diabetesspåret uppstod. De effekter vi kunde se var så pass oväntade och viktiga att vi satsade på att ta fram resultat, som ledde till att vi skickade in en patentansökan i maj kring detta.

När är det realistiskt att arbetet med FOL-005 kan leda till en färdig produkt på marknaden och hjälpa människor som lider av håravfall?

Klinisk utveckling tar ofta lång tid och det är svårt att förutsäga exakt. Det beror även på den partner man utlicensierar till, det är denna som i förlängningen ska sätta produkten på marknaden. Vi ser dock att de kliniska studierna kan genomföras relativt fort och det finns gott om människor som är villiga att delta. Jag får mejl i princip varje vecka från personer som läser om oss och är angelägna om att veta när vi kan ha preparatet på marknaden. Som jag sa är det svårt att säga exakt, men jag brukar svara att det handlar om ett spann på 5-8 år då en färdig produkt kan finnas för användning. Själva handläggningstiden hos myndigheter är ungefär ett år, utöver det måste du göra kliniska studier, produktionstester, uppskalningsåtgärder för att nämna de mest kritiska delarna. I bästa fall skulle jag säga att produkten kan finnas på marknad om 5-6 år. Detta innebär att det allra mesta kring utvecklingen måste klaffa. Åtta år är ett mer konservativt antagande och ger utrymme för oväntade händelser.

Till sist. Varför ska Follicums nuvarande samt potentiella aktieägare teckna aktier i denna emission?

Det finns ett skriande behov av nya produkter mot håravfall och en enorm potential inom området. Sedan vi blev listade på Aktietorget i november 2014 har vi levererat det vi har sagt i tid. Man kan naturligtvis kritisera att den kliniska studien drog ut på tiden, men den var komplex. Vi har redovisat positiva resultat i den första studien, med en statistiskt säkerställd ökning av hårväxt samt visat att det är väldigt många människor som svarar på behandlingen. Detta tillsammans med den oerhörda potentialen på marknaden, innebär att vi kan skapa stora värden om vi lyckas med det här projektet. Sedan hoppas vi att investerare även inser att diabetessatsningen är ett mycket intressant projekt, även om det fortfarande befinner sig på ett tidigt stadie.

Det är sällan ett så pass lågt värderat bolag har den typen av möjligheter vi har, med två projekt varav det ena befinner sig i klinisk fas. Det är självklart lätt att prata i egen sak, men vi kan inte förstå hur marknaden kan värdera ett bolag på den här nivån, givet dessa möjligheter och de resultat vi har visat. Därför tycker vi att både befintliga och nya aktieägare borde vara intresserade av att teckna aktier i den kommande emissionen.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -