På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Trenden talar för finansfonder

Fondanalys Uppgången för bank- och finansaktier efter Trump-valet kom av sig under våren, men det finns flera trender som talar för sektorn. Placeras fondexpert Pär Ståhl har två fondfavoriter i sektorn.

Förutom att Trumps utlovade skattesänkningsprogram och potentiella bankavreglering åter är på tapeten, så finns det många tydliga trender som stärker finansbolagen. I Europa har man äntligen har man tagit tag i de många italienska banker som haft stora problemlån. Åtgärderna har resulterat i att europeiska banker har presterat klart bättre än de amerikanska bankerna.

Den amerikanska centralbanken planerar att minska sin balansräkning genom en normalisering av räntan, vilket talar för en ökad avkastning på långsiktiga statsobligationer. På sikt kommer sannolikt även den europeiska centralbanken och vår egen Riksbank att på börja en normalisering som talar för högre räntor.

Globalt väntas en fortsatt positiv ekonomisk tillväxt, vilket innebär att inflationen väntas stiga till flera centralbankers inflationsmål på 2 procent. En ökad inflation i kombination med högre reporäntor gynnar banker och finansinstitut då de huvudsakligen tjänar pengar på skillnaden mellan in- och utlåning.

Om nu marknadsräntorna har nått botten och räntekurvan fortsätter att bli brantare, så talar det för att bankerna har bättre möjlighet än på länge att öka lönsamheten – och det talar för ett skifte i investeringsfokus.

Digitaliseringsprocessen inom finansindustrin skapar nya aktörer och effektiviserar även befintliga aktörer. Här kan traditionella banker spara in kostnader på både kontor och personal med ökad automatisering och digitalisering som i många fall drivs av artificiell intelligens. Det skapar nya avancerade tjänster och frigör personal som kan arbeta med ökad kundvård och på sikt öka försäljningen av bank- och finanstjänster.

Den växande medelklassen på tillväxtmarknaderna är enorm. Med en ung population och stark tillväxt kommer efterfrågan att öka betydligt på tjänster som kreditkort, mobila transaktioner, försäkringar och pensionssparande.

För de som delar ovanstående resonemang att det  står ett gynnsamt investeringsklimat för finansfonder runt hörnet, så har Placera två intressanta och köpvärda spetsfonder. Båda är aktivt förvaltade med koncentrerade portföljer och stor avvikelse från index. Det har varit till fondernas fördel de senaste åren.

Blackrock World Finance är en bekant spetsfond för de flesta Placera-läsare. Den ingår i Placeras tio mest köpvärda fonder. Fonden investerar i huvudsak i stora banker och finansinstitut på global basis med tonvikt i USA.  Vasco Moreno är ansvarig förvaltare och arbetar med en koncentrerad portfölj på mellan 40–50 bolag.

Vasco Moreno, Blackrock

Fonden har en aktiv investeringsstrategi. Omsättningshastighet är hög och består för närvarande av 47 innehav. Drygt 70 procent av fonden består av vanliga banker med fokus på in- och utlåning. Försäkringsbolag utgör 10 procent och investmentbanker 7 procent.

Fondens största bolag är den amerikanska storbanken Bank of America, som uppgår till drygt 6 procent, vilket även är fondens maximalt störta enskilda vikt i en aktie. Totalt utgör de utgör fem största innehaven 25,8 procent.

I fonden finns även stora kinesiska banker som Bank of China och Rysslands största bank Sberbank of Russia.

Av fondens kapital är knappt 50 procent placerat i Nordamerika, följt av Europa på 31 procent och Asien 15 procent. Om man definierar investeringarna efter typ av marknader så ligger 22 procent av Blackrock World Financials kapital i tillväxtmarknader.

Fonden har tre stjärnor av fem möjliga hos Morningstar och förvaltar i dag 4,6 miljarder kronor. Förvaltningsavgiften ligger på 1,5 procent per år. Placera rekommenderar köp av Blackrock World Financials inom vår kategori Spetsfonder och gillar konceptet med att investera i aktiva förvaltare som avviker från index.

Jupiter Global Financials är precis som namnet antyder en fond som letar finansbolag globalt. Förvaltaren Guy de Blonay har förvaltat fonden sedan oktober 2011.

Guy de Blonay, Jupiter

Investeringsmandatet är brett. Fonden kan investera i banker- och finansbolag över hela världen och har inga begränsningar vad gäller exponering mot länder eller underkategorier.

Portföljkonstruktionen bygger på en referensportfölj där en tredjedel består av traditionella finansbolag med hög utdelning och bra balansräkning som UBS och Lloyds.

Den andra tredjedelen utgörs av tillväxtbolag på tillväxtmarknader eller relativt nya finansbolag som drar nytta av digitaliseringsprocesser som betalningsbolagen Visa och PayPal.

Den sista tredjedelen placeras i bolag som gynnas av en speciell händelse. Det kan vara ny ledning, ändrad affärsmodell med ny strategi eller utförsäljning av icke kärnverksamhet. Här pratar vi om innehav som RBS och AIG som båda höll på att försvinna under finanskrisen.

Fonden har en koncentrerad portfölj just nu på 61 bolag, men det varierar över tiden - mellan 50–70. De fem största investeringarna utgör vanligtvis omkring 25 procent av fondförmögenheten. Ffonden har flera innehav i betalningsbolag som Visa, Mastercard, PayPal och Global Payments. Bland de mindre innehaven i fonden hittar vi de nordiska bankerna Danske bank och norska DnB.

Fonden har en större andel medelstora bolag än Blackrock World Finance. De medelstora bolagen utgör 26 procent och stora bolag 61 procent. Det är en stor skillnad mot index och kategorisnittet för liknande fonder.

Den är betydligt mindre USA-tung, knappt 26 procent av investeringarna hittar vi där. Den största regionen är europeiska finansbolag som knappt är halva fondens värde. Den resterande delen består av asiatiska finansbolag. Nästan 30 procent är placerat på tillväxtmarknaderna, vilket skiljer mycket från index och kategorisnittet för globala finansfonder som endast har 5 procent investerat där. Det ger fonden en extra krydda tycker jag.

Guy de Blonay har lyckats riktigt bra med förvaltningen. Fonden har stigit med 109 procent de senaste fem åren – till lägre risk än Morningstars kategorisnitt för finansfonder. Den har klarat sig väldigt bra riskjusterat och levererat hög avkastning. Risken mätt som standardavvikelse är 15,0 procent jämfört med 17,9 procent för kategorisnittet. Trots den lägre risken i fonden än i Blackrock World Finance, så har det inte resulterat i utebliven avkastning.

Den årliga avgiften är 1,5 procent. Fonden har fem stjärnor på tre års sikt och fem års sikt hos Morningstar och förvaltar idag 700 miljoner kronor. Placera tycker spetsfonden Jupiter Global Financials är köpvärd för den långsiktige fondspararen och intressant med sitt inslag av investeringar på tillväxtmarknaden.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Jupiter Global Financials L USD Acc Köp 97,82 -
BGF World Financials A2 Köp 220,11 -
Mer från förstasidan

Sök på Placera

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -