På Avanza använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Raysearch: Trendbrott eller hack i kurvan?

Aktieanalys Lönsamheten sjunker och tillväxttakten bromsar in. Det var stople ut i senaste kvartalet för tillväxtraketen Raysearch och den stora frågan är givetvis om det är ett trendbrott eller ett hack i kurvan? Vi tror på det senare.

Den här analysen publicerades i tidningen Börsveckan i nummer 37 den 11 september. Läs mer om Börsveckan.

Har Raysearch varit en bra investering för sina aktieägare? Svaret på den frågan är, som för alla aktier, naturligtvis en fråga om vilken tidsperiod som avses. Men med undantag för ett par perioder så är svaret dock ja.

 

Undantagen är sommaren 2007 till hösten 2008 då aktien gick riktigt dåligt, 2011 tog den mer stryk än index och nu, sedan juni i år så har aktien också varit ett riktigt sänke. Gemensamt för dessa perioder är främst att tillväxttakten bromsat in rejält, eller som under 2011 då den faktiskt blev negativ, och därtill med rejält lönsamhetstapp.

Anledningen till att aktien är så känslig handlar om att synen på Raysearch som ett tillväxtbolag är tämligen robust med tillhörande höga värderingsmultiplar. Högt värderade aktier betyder också mycket fallhöjd. Men det finns också goda anledningar bakom inbromsningarna i tillväxttakt.

Raysearch är verksamt inom onkologi med en mjukvaruteknologi som används inom strålterapi för dosplanering. Bolaget har två plattformar, Raystation samt Rayplan där det förra är ett omfattande system och det senare är lite mindre och inriktat mot mindre kliniker. I korthet kan man säga att Raysearch system effektiviserar och optimerar strålterapi och det är ett snabbt växande område.

I dagsläget finns bolagets teknologi på 420 cancerkliniker i 29 länder och målet är att nå 3000 kliniker inom tio år vilket (då) skulle motsvara en marknadsandel omkring 30 procent. Det är ett ambitiöst, men långt ifrån irrelevant mål. De senaste tio åren har bolaget haft en genomsnittlig, årlig tillväxttakt omkring 26 procent och de senaste fem åren är det närmare 30 procent.

Det är imponerande, inte minst då det i allmänhet är lättare att växa snabbt tidigt från en låg bas snarare än tvärtom. Så vad har detta att göra med nedgångarna i tillväxttakt? Ja, det är en högteknologisk produkt, och ofta har lanseringen av nya generationer sammanfallit med perioder av lägre tillväxt, och detsamma kan sägas med perioder av lägre lönsamhet.

Tillväxtbolag har ofta en ganska ryckig utveckling då perioder av investeringar pressar lönsamheten som därefter stiger och när kostymen åter blir trång kommer en ny investeringsfas, och så vidare. Delvis är det ett sådant fenomen som man nu kan se i Raysearch med lansering av Raycare i december i år. Lönsamheten har hittills i år pressats dels av valutaeffekter med drygt 40 procent av omsättningen i dollar, och dels på grund av investeringar i försäljningsorganisationen.

Så är tillväxttakten uthållig? Ja, självfallet kan inte Raysearch växa med 30-40 procent per år i all evighet. Men det finns fortfarande marknadsandelar att ta, och området protonterapi är i sin linda. Där har Raysearch redan en urstark position och det som utgör en stor potential är att protonterapi än så länge är en mycket liten del av strålterapimarknaden, en liten del som kan bli väsentligt mycket större.

I och med att Raysearch historiskt har uppvisat ganska branta slag i omsättningen på kvartalsbasis, är det lätt att hellre fria snarare än fälla. Men det är likväl så att ett bolag med tillväxtvärdering också måste visa hög tillväxttakt. Och det är just där som det sviktat.

Nedgången i rörelsemarginal är givetvis inte positivt, men det är lättare att ha överseende med, i synnerhet som att den går att hänföra till valutaeffekter och stigande rörelsekostnader som nämnts ovan. Men svag orderingång och i sammanhanget låg organisk tillväxt är lite svårare att smälta. I allafall med så höga värderingsmultiplar.

Men tror man på bolaget så är det ju helt klart ett intressant läge när aktien kommit ned rejält under sommaren. För om historien lär oss något om framtiden vad gäller Raysearch så är det att bolaget tidigare år kommit tillbaka in på tillväxtspåret och det har man som aktieägare fått belöning för.

Aktien handlas i skrivande stund till knappt 170 kronor, en bra bit ned från toppnivåerna i somras över 260 kronor. Konsensusprognosen är att omsättningen innevarande år ökar med 23 procent och rörelsemarginalen före av- och nedskrivningar (ebitda) minskar till 42 procent (50), vilket också kan jämföras med 10-årssnittet på 45,7 procent. För nästa år väntas omsättningen öka med 28 procent och ebitda-marginalen väntas stiga till 46,6 procent.

Det är lite offensivt enligt vår bedömning, men 45 procent är rimligt. Då antar vi att rörelsekostnaderna inte ökar nämnvärt från årets nivå samt räknar in skaleffekter från ökad omsättning och därtill en positiv effekt av lanseringen av Raycare. Till dessa förväntningar väntas bolaget tjäna 3,9 kronor per aktie i år och 5,9 kronor per aktie under 2018. Det motsvarar p/e-tal på 43 och 28 för 2017 respektive 2018.

Det är högt, men om man tar hänsyn till den starka balansräkningen med nettokassa så värderas rörelsen till drygt 14 gånger nästa års förväntade ebitda-resultat. Det är betydligt mer aptitligt givet tillväxtpotentialen. Att upprepa en köprekommendation efter ett brant kursfall är nog den tråkigaste (mest frustrerande?) aktierekommendationen som finns. Men i Raysearch fall blir det just en sådan tråkrek: köp.

Kommentarer (0)

Kommentarsfunktionen är avstängd för denna artikel.

Mer från förstasidan

Sök på Placera

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -