På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Läge plocka in New Wave igen

Aktieanalys New Waves aktie har gått kräftgång det senaste halvåret. Värderingen har kommit ned en hel del och med ljusa utsikter för de kommande åren ser vi ett bra köptillfälle.

New Waves vd och huvudägare Torsten Jansson ger sig själv en klapp på axeln i bolagets halvårsrapport för beslutet han tog i slutet av 2013 att åter låta lagernivåerna växa. Det har nämligen gett en bra utväxling på bolagets resultat. På rullande tolv månader har New Wave genererat ett rörelseresultat på 455 Mkr vilket kan jämföras med 290 Mkr för helåret 2013.

Torsten Jansson

Satsningen på tillväxt har dock tagit lite tid att löna sig, och de första åren tyngdes resultaten av ökade kostnader. Det var först under 2016 som resultatet tog ett rejält kliv uppåt. Den positiva utvecklingen från i fjol har fortsatt i år. Första halvåret har New Wave förbättrat rörelseresultatet med dryga 40 procent.

Anledningen till att Torsten Jansson i slutet av 2013 beslutade sig för att öka på lagernivåerna igen var en sjunkande kundnöjdhet som hotade hela verksamheten. New Waves profilverksamhet, där bolaget trycker exempelvis företagslogotyper på kläder och andra produkter, kräver hög leveranssäkerhet.

Rätt färger och storlekar måste finnas tillgängliga i rätt kvantiteter annars måste New Wave ersätta kunden till höga kostnader eller missa ordern helt och hållet. Stora lager krävs därför vilket binder mycket kapital och ger en hög skuldsättning. Det är något som aktiemarknaden, åtminstone historiskt, ofta oroat sig över när det gäller New Wave.

Under åren efter finanskrisen jobbade bolaget ned sina lagernivåer och stärkte upp balansräkningen. Det gick dock till slut ut över leveransförmåga och kundnöjdhet och i slutet av 2013 drog alltså Torsten Jansson i nödbromsen.

Sedan dess har inte bara lagernivåerna ökats. Bolaget har även satsat på en utbyggd säljkår och introducerat många nyheter i produktsortimentet. Utvalda varumärken har även breddats geografiskt.

I fjol började som sagt de olika framtidssatsningarna i New Wave att ge resultat. Tillväxten tog fart, främst inom profilverksamheten.

Profil är för New Wave, lite förvirrande, både en säljkanal och ett eget affärsområde. De övriga affärsområdena är Sport & Fritid samt Gåvor & Heminredning. Alla affärsområdena säljer dock, i varierande grad, sina produkter både i profilkanalen och till detaljhandeln. Fördelningen är runt 55/45 till profilkanalens fördel.

Av affärsområdena är Profil och Sport & Fritid jämnstora sett till omsättning. De svarar tillsammans för cirka 90 procent av intäkterna i koncernen. Lönsamheten är dock bättre i Profil. Rörelsemarginalen, ebitda, har första halvåret i år uppgått till 10,2 procent inom Profil jämfört med 5,6 procent i Sport & Fritid.

Det är således gynnsamt för New Waves marginaler att den starkaste tillväxten för tillfället sker inom profilkanalen. Första halvåret i år har affärsområdet Profil ökat sin omsättning med 14 procent jämfört  med 6 procent för Sport & Fritid.

Sammantaget har New Waves rörelsemarginal förbättrats med 1,3 procentenheter jämfört med i fjol till 5,8 procent.

Geografiskt svarar Sverige och USA tillsammans för drygt hälften av omsättningen i New Wave. Övriga Europa står för 40 procent och resten kommer bland annat från Kanada och Kina. Alla regioner har bidragit till tillväxten i år. Justerat för valutaeffekter blev den sammanlagda organiska tillväxten 6 procent under första halvåret.

Torsten Jansson tror stenhårt på fortsatt tillväxt för New Wave. Bolaget har fortfarande många järn i elden och han nämner i sitt vd-ord i halvårsrapporten Craft Teamwear (laguniformer) som börjar ta fart samt även en kommande satsning på skor från Craft. Dessutom väntas en rad nyheter inom yrkeskläder. En omfattande marknadsföringskampanj kommer också att genomföras i USA under slutet av 2017 och början av 2018.

Lite beroende på hur kostnaderna för dessa satsningar faller mellan kvartalen så flaggar Torsten Jansson för att enstaka kvartal framöver kan komma att bjuda på lägre resultattillväxt.

De analytiker som bevakar New Wave räknar med att omsättningen ökar med 7 procent om året de närmaste åren. Rörelsemarginalen, ebit, väntas fortsätta förbättras och nå 10,7 procent år 2019. Sammantaget växlar det ut i en väntat stark vinsttillväxt på i snitt dryga 23 procent om året de närmaste tre åren.

P/e-talen för 2018 och 2019 ligger i dagsläget på 8,6 respektive 6,9. Justerat för nettoskuldsättning hamnar ev/ebit-talen för samma år på 9,1 respektive 7,1.

Sedan vi sist kikade på New Wave-aktien i början av mars har kursen fallit 20 procent. Det är en kraftigare negativ reaktion än vad vi väntade oss, även om vi valde att ta ned rekommendationen till Neutral. Anledningen till att vi såg en lugnare resa framför oss för New Wave-aktien var att den gått mycket starkt sedan början av 2016. Värderingen var uppe på nivåer där kursen tidigare brukat vända.

Det är vid ev/ebit-nivåer kring 13 för de kommande tolv månaderna som kursen historiskt haft svårt att lyfta vidare. Blickar vi in mot nästa års estimat finns det gott om utrymme för en rejäl återhämtning i aktien innan vi slår i de nivåerna.

Det är dock värt att notera att den låga värderingen relativt kommande års resultat bygger på förväntningar om kraftig vinsttillväxt. Höga förväntningar höjer så klart risken för bakslag. Bolaget har dock bra vind i seglen för tillfället och efter den senaste tidens kursfall tycker vi sammantaget att möjligheterna överväger riskerna. Vi höjer därför rekommendationen till Köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
New Wave B Köp 54,25 -

Kommentarer (0)

Kommentarsfunktionen är avstängd för denna artikel.

Mer från förstasidan

Sök på Placera

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -