På Placera använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Indienfonder för den långsiktige

Fondanalys Indien har tagit över ledartröjan från Kina som landet med den starkaste tillväxten i Asien. Det finns mycket som talar för Indien som investeringsland på sikt. Placera har hittat två fondfavoriter som vi tror har framtiden för sig.

Tillväxtmarknaderna har fått luft under vingarna det senaste året. Investerarna lockas åter av de växande ekonomierna i Asien. Ett asiatiskt land med imponerande ekonomisk tillväxt de senaste åren är Indien med en BNP-tillväxt på 7,1 procent i snitt.

Med fortsatt låga globala räntor, svagt oljepris och en dollar som tappar i har de globala investerarnas intresse ökat för att investera i Indien.

Landet växer numera snabbare än Kina. Indiens ekonomi drivs framåt av en stark inhemsk efterfrågan, ökad konsumtion drivet av en ung befolkning, infrastrukturinvesteringar, utländska direktinvesteringar, outsourcing av produktion och ökade inhemska ekonomiska reformer.

Indiens president Narendra Modi har stora möjligheter att fortsätta sin reformpolitik efter att regeringspartiet BJP under senvåren utökade sin makt genom valsegern i den viktiga delstaten Uttar Pradesh.

Narendra Modi

Man genomför nu en viktig nationell momsreform. Den spås harmonisera skattesatserna över hela Indien och leda till BNP ökning.

Den tidigare valutareformen som  genomfördes i november har slagit väl ut och tvingade in pengar från den svarta oorganiserade ekonomin till den organiserade.

Då stora delar av valutan återfördes till banksystemet genom inlåning har bankerna nu en klar överlikviditet. En förklaring till årets starka börsuppgång är att mycket av bankernas överlikviditet letat sig till Bombaybörsen. På kort sikt är det ett hot mot fortsatt börsuppgång men på längre sikt är effekter av reformen att den organiserade delen av ekonomin ökar i storlek. Detta ger högre skatteintäkter och lägre underskott i statsbudgeten på sikt.

Den indiska börsen har utvecklats starkt i år med en uppgång på 22 procent, och värderingen framstår som historiskt hög. Den senaste rapportperioden var överlag stark vilket har skruvat upp framtida vinstförväntningar.

De närmaste åren spås börsbolagen vinster öka med 16 respektive 20 procent för 2018 och 2019 enligt Factset. Om prognoserna står sig finns det fortsatt potential på Bombaybörsen.

Placera tycker inte att Indienfonder hör hemma hos den kortsiktige investeraren, då Bombay haft en stark börsuppgång i år och till viss del drivet av en temporär överlikviditet inom banksektorn.

Men för den långsiktige investeraren som vill ta del av den snabbt växande indiska ekonomin har Placera hittat två intressanta spetsfonder. Gemensamt för dem är att de har levererat en bättre riskjusterad avkastning jämfört med kategoriindex de senaste tre åren.

Spetsfonden Invesco India Equity Fund är en gammal Placerafavorit med en risknivå som är lägre än kategorisnittet. Fonden förvaltas av Chandrashekhar Sambhshivan sedan maj 2006.

Chandrashekhar Sambhshiva

Fondens investeringsstrategi fokuserar på att främst investera i kvalitetsbolag. Bolagen ska ha en uthållig affärsmodell med tydliga konkurrensfördelar, tillsammans med en bra företagsledning. Över en konjunkturcykel ska bolagen leverera en stabil vinsttillväxt och växa över genomsnittet.

Fonden har en koncentrerad portfölj med mellan 30–40 aktier, snittet för kategorin indienfonder är hela 334 aktier. Fonden investerar främst i stora bolag, drygt 70 procent av kapitalet är placerat där. Medelstora bolag utgör 25 procent och resterande del är i småbolag.

Finansbolag är fondens största investering just nu med drygt 34 procent av fondens placeringar. Näst störst är sällanköpsvaror med drygt 22 procent, följt dagligvaror (12,6). En tydlig inriktning på konsumtion.

Fondens fem största innehav utgör 28,8 procent av fondkapitalet. Inget bolag väger mer än 6,5 procent.

Historiskt har förvaltaren lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. Fonden har stigit knappt 87 procent på tre år, vilket är betydligt bättre än kategorisnittet för Indienfonder och MSCI Indienindex under motsvarande period.

Invesco India Equity Fund har fyra stjärnor hos Morningstar av fem möjliga på både tre och fem år. Förvaltningsavgiften är på 1,5 procent och den årliga avgiften summeras till 2 procent per år, vilket inte är billigt. Den stora överavkastning som förvaltaren historiskt visat genom åren, gör ändå att vi på Placera tycker fonden motiverar sin avgift för en bra aktiv förvaltning.

Den andra fonden har en lite högre risknivå: Jupiter India Select. Fonden förvaltas av Avinash Vazirani på Jupiter Asset Management. Fonden har fyra stjärnor hos Morningstar av fem möjliga på fem år och tre stjärnor på tre år.

 Avinash Vazirani

Fondens mål är att främst investera långsiktigt i kvalitetsbolag med tydlig tillväxt. Bolagen ska gynnas av en strukturell trend och ha en bra värdering. Förvaltaren letar mycket bland medelstora bolag där fonden investerat 30 procent av kapitalet. Drygt 15 procent är placerade i småbolag och resterande del utgörs av stora bolag.

Investeringarna är koncentrerade till ett relativt litet antal aktier, totalt 93 stycken. Inget innehav väger mer än 6,9 procent. De fem största bolagen i portföljen står i dag för 20,3 procent av det förvaltade kapitalet. Flera små investeringar i många bolag ger en bra riskspridning.

Långsiktigheten i investeringarna är tydlig i och med att omsättningshastigheten är betydligt lägre än genomsnittet för kategorin.

Förvaltningsavgiften är på 1,75 procent och den årliga avgiften summerar 2 procent per år.  Den överavkastning som förvaltarna visat det senaste året gör dock att vi på Placera tycker att den motiverar sin avgift för en bra aktiv förvaltning.

Värt att notera är att aktiva indienfonder har överlag avkastat betydligt bättre än passiva indexfonder de senaste fem åren. En sannolik förklaring är att index har en stor koncentration till de 10 största bolagen som väger närmare 50 procent. Utanför tio-i-toppbolagen finns en bra mylla för en aktiv förvaltare att leta vinnare.

Placera ser Indienfonder som ett utmärkt komplement till övriga fonder i en bred portfölj. En högpresterande aktivt förvaltad Indienfond fungerar dessutom bra som komplement och krydda till en billig tillväxtmarknadsindexfond. Vår bedömning är att man bör ha en investeringshorisont på minst fem år.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Jupiter India Select L USD A Inc Köp 1 848,05 -
Invesco India Equity A USD AD Köp 582,87 -

Kommentarer (0)

Kommentarsfunktionen är avstängd för denna artikel.

Mer från förstasidan

Sök på Placera

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -