Nanexa: rätt positionerat i framväxande marknad

Cision Promoted Nanexa fortsätter att positionera sig i en framväxande marknad för utveckling av framtidens läkemedel.

VD David Westberg menar att han i dag är än mer övertygad om att Nanexa ligger rätt i en marknadstrend som nu växer sig allt starkare och som inbegriper utveckling av injicerbara långtidsverkande sk parenterala depåberedningar av läkemedel. "Jag är väldigt nöjd med den utveckling som Nanexa haft och vi ser allt fler tecken på att läkemedelsbranschen går den väg vi hoppats men också räknat med", säger han.

Bolaget, som listades på Aktietorget sommaren 2015, utvecklar nanobaserad formuleringsteknik som på ett avgörande sätt kan förbättra läkemedlens verkningsgrad och minimera biverkningar. För patienten kan daglig medicinering ersättas med behandling som ges med längre mellanrum. Den nya drug delivery-teknik som Nanexa utvecklat i plattformen PharmaShell® bygger upp läkemedelsdepåer i kroppen eller direkt i organet som ska behandlas och det gör att den aktiva substansen i läkemedlet frisätts över längre tid.

"Det traditionella sättet för de riktigt stora globala läkemedelsbolagen har varit att alltid tänka läkemedel i form av tabletter, men den här trenden visar att läkemedelsbolagen nu tänkt om och satsar mer på avancerade  läkemedelsformuleringar. Jag kan konstatera att Nanexas PharmaShell® passar väl in i denna trend.", konstaterar David Westberg och fortsätter:

"Branschkongressen Global Drug Delivery and Formulation Summit i Berlin tidigare i år gav många bra besked om de steg som de större läkemedelsbolagen nu tar. Vår samarbetspartner Astra Zeneca medverkade och flera andra rapporterade också om sina framsteg. Bland andra argumenterade Pfizer för vikten av att förlänga intervallen mellan doseringar, att gå från dagliga doseringar med tablett till veckovisa eller ännu längre parenterala depåberedningar. Man är inte främmande för att till och med sträcka ut doseringen till halvårsintervall, vilket naturligtvis skulle göra en avsevärd skillnad inte minst för patientens livskvalitet ", säger David Westberg.

Den kommersiella potentialen räknas i mångmiljardbelopp, i dollar, och även om det inte saknas konkurrenter är David Westberg säker på att Nanexa har goda utsikter med den teknik som drug delivery-plattformen PharmaShell® bygger på och som är unik. "Det är en oerhört intressant marknad att bearbeta. För att ta ett exempel bedöms marknaden för
onkologiläkemedel, som också är ett av de viktigaste områdena för oss, växa med 12,5 procent per år fram till 2022 till en marknad som omsätter 190 miljarder dollar(*).", säger David Westberg. Den kommersiella potentialen stärks av att drug delivery-teknik såsom PharmaShell® kan användas för att vidareutveckla befintliga läkemedel och det är särskilt intressant för läkemedelsbolag som har preparat där patentskyddet börjar närma sig sitt slut. Omformuleringen möjliggör då förlängning av patentskyddet.  

Följer planen
Nanexa tog under våren 2016 in drygt 20 miljoner kronor genom en nyemission som fulltecknades. David Westberg summerar tiden som gått sedan dess: "Vi har följt den plan vi beskrev inför kapitalanskaffningen och håller fast vid de mål som satts upp; att vi ska ha tre kommersiella avtal senast 2018 " Vidareutvecklingen av PharmaShell® är i fokus och kapitaltillskottet gjorde det möjligt att arbeta mer systematiskt med tekniklösningen och även involvera fler läkemedelssubstanser. "In vitro har vi kunnat visa att PharmaShell® förlänger frisättningstiden markant, från cirka två minuter utan till över ett dygn med PharmaShell®. Resultaten pekar på möjligheten att förlänga frisättningen in vivo till månadslånga parenterala depåberedningar, dessutom med extremt hög drug load vilket är en viktig parameter vid parenteral administrering av läkemedel", säger David Westberg Ytterligare studier planeras nu där Nanexa räknar med att kunna redovisa resultat senare under 2017.

Bolaget har även genomfört investeringar i sitt utvecklingslaboratorium i Uppsala samt i en ALDreaktor (Atomic Layer Deposition) som gör det möjligt att producera PharmaShell®-klädda partiklar i en större skala. Reaktorn installerades i slutet av första kvartalet i år och ökar kapaciteten tio gånger i förhållande till tidigare process. Utvecklingstakten har därmed kunnat skruvas upp påtagligt och vi har kunnat ta fram data som visar på industriell tillämpning av processen vilket efterfrågats av fler av de läkemedelsbolag företaget varit i kontakt med.

Investeringarna har inte påverkat Nanexas bedömning om att likviditeten kommer att räcka in i 2018. David Westberg framhåller att investeringarna, tillsammans med rekrytering av ytterligare nyckelkompetens som gjort att användningen av externa konsulter kunnat begränsas, gjort att rörelsekostnaderna kunnat hållas nere samtidigt som utvecklingstakten kunnat ökas påtagligt. Nästa ekonomiska avstämningspunkt som avrapporteras externt är delårsrapporten för andra kvartalet som släpps den 24 augusti.
===============================================================
Not.
*EvaluatePharma rapport "World Preview 2016 Outlook to 2022".
===============================================================

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -