Dr Blankning styr trygg hedgefond

Fondanalys För de fondsparare som är villrådiga och tycker att börserna har gått upp lite för mycket finns det bra alternativ till aktiefonder. Placera har hittat en hedgefond som skiljer sig från de flesta andra genom att den specialisera sig på att sälja aktier.

Den som är beredd att ge upp lite avkastning för att undvika stora fall i investeringsportföljen så finns det fonder som lyckats gå bra under börsnedgångar och svagare aktiemarknad. Genom att komplettera fondportföljen med en hedgefond som inte följer börsens upp- och nedgångar ger det en bättre riskspridning för hela fondportföljen.

Jupiter Global Absolute Return förvaltas som en global lång/kort hedgefond. Men den skiljer mycket från vanliga lång/kort hedgefonder då fonden fokuserar mer på att blanka aktier. Ansvarig förvaltare är den tidigare akademikern James Clunie som förvaltat fonden sedan september 2013.

Jamie Clunie

Medförvaltare är Ivan Kralj. Fondens mål är att över en treårsperiod leverera avkastning oavsett marknadsklimat.

Investeringsprocessen är analysdriven och omfattar tre steg. Först görs en kvantitativ screening där man tittar på vinstmarginalerna och balansräkningen. Nästa steg är fundamental analys med fokus på kassaflöde. Det sista steget fokuserar på ägarbilden och hur intresset är för aktielån. De långa positionerna kan maximalt uppgå till 5 procent och de korta positionerna maximalt 3 procent. 

James Clunie är matematiker och statistiker, och skrev sin doktorsavhandling om vinnande strategier för att blanka aktier. Avhandllingen hade titeln "Indirect constraints on short-selling". James Clunie har skrivit flera böcker och är hedersprofessor på Univerity of Edinburgh.

Med att blanka eller sälja kort, menas att man lånar aktier och säljer dem för att senare köpa tillbaka till ett lägre pris och återlämna lånade aktier till ägaren. Det är en kostnad involverad för att låna aktien - oftast på någon procent. Tanken är att vinsten skapas då man köper tillbaka aktien till ett lägre pris.

Det är en svår konst att korta aktier. Många lång/korta hedgefonder brukar få den absolut största delen av avkastningen genom de långa placeringarna. Alltså de långa bet de tar på att en aktie ska öka i pris precis som en vanlig aktiefondförvaltare.

James Clunie har sannolikt hittat en bra modell för att hitta bra blankningskandidater till fonden. Den korta modellen letar efter dyra aktier med svaga balansräkningar och med tveksamma redovisningsprinciper. Flera signaler genereras från förändringar i aktielånedata.

Portföljen sätts samman utifrån långsiktiga kärninnehav som man avser investera i minst ett år. Utöver dem har de en aktivt handlad del av fonden, en så kallad ”taktisk portfölj”.  Tiden för de innehaven är betydligt kortare, tre till sex månader.

Jupiters bruttoexponering är för tillfället 103 Procent. Fonden består för tillfället av 79 långa innehav (33 procent) och 117 korta positioner (31 procent), 2,4 procent i guld och resterande del består av obligationer. Det ger en nettoexponering (i förhållande till fondförmögenheten) på låga 1,2 procent.

I praktiken är fonden oftast marknadsneutral. Det gör att fonden sällan går upp eller ned lika mycket som börsen vid kraftiga svängningar.

I den långa portföljen hittar vi flera värdebolag i lite oattraktiva sektorer. Där finns BP, Statoil, de ryska bolagen Sberbank och Gazprom samt Deutsche Börse.

Den korta portföljen består av överprissatta och dyra aktier som Netflix, Tesla och Campbell Soup.

Idag har fonden negativ korrelation till aktiemarknaden, vilket gjort att årets avkastning är när noll då året har bjudit på en stark börsuppgång. Förra året var fonden upp 10 procent och globalt aktieindex avkastade drygt 14 procent i svenska kronor. Det få anses bra med tanke på den låga nettoexponeringen.

Fonden har avkastat i genomsnitt 5 procent per år sedan september 2013 till en låg risk. Fondens risk mätt som standardavvikelse är 5,1.

Fonden skiljer sig från många andra hedgefonder, vilket var tydligt då den skapade positiv avkastning med 6,2 procent i januari 2016 när världens börser var i fritt fall. Även i juni förra året gick fonden upp 3 procent när de flesta andra hedgefonder och aktiefonder hade svårt att leverera positiv avkastning.

Sedan James Clunie tog över förvaltningen av fonden har den stigit i värde under 29 enskilda månader, vilket motsvarar 65 procent. Den bästa månadsavkastningen är just januari 2016 med 6,2 procent och den sämsta månadsavkastningen är minus 2,1 procent. Historiskt har förvaltarna lyckats balansera mellan upp- och nedgångarna på ett mycket bra sätt.

Fonden är dagshandlad och valutasäkrad till svenska kronor. Minsta köpbelopp är 1 000 kronor, men vid månadssparande kommer man undan med hälften. Den fasta fondavgiften är 1,25 procent per år och den har ingen rörlig avgift som är brukligt bland hedgefonder, vilket vi ser som ett plus.

Placera rekommenderar köp av hedgefonden Jupiter Global Absolute Return. Fonden är riktigt intressant för dem som vill ha något annorlunda med låg korrelation till det mesta i portföljen.  

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

 

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Jupiter Global Absolute Rt L SEK HSC Acc Köp 97,99 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -