På Placera använder vi cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Fonden som letar marknadsledare

Fondanalys De senaste veckorna har det börjat infinna sig en viss oro på finansmarknaderna. För den som vill sprida risken har Placeras Pär Ståhl en global småbolagsfavorit som levererat till lägre risk i flera år.

Sedan det amerikanska presidentvalet har placerarnas riskaptit varit på topp och volatiliteten på världens börser har sjunkit allt lägre. Men den senaste tiden är det skakat till. De stora teknikjättarna har fått se sina aktiekurser tappa mycket under några enskilda dagar. Det kan därmed vara läge att sprida riskerna över flera regioner och till små- och medelstora bolag

De globala småbolagen utgör endast 15 procent av världens aktiemarknad. De är verksamma i alla branscher, och de har haft en bättre kursutveckling än sina större syskon de senaste 20 åren. De har visat sig historiskt kunna tillföra värde i en investeringsportfölj när det är mer svårnavigerade aktiemarknader.

Det finns många faktorer som talar för små- och medelstora bolag. Historisk har de en starkare vinsttillväxt än stora bolag, vilket talat för sig själv. De har över en längre tidsperiod också bättre kursutveckling och många av de riktigt stora bolagen har en gång varit små.

Mycket av bolagens tillväxtpotential beror på att det är fokuserade affärsverksamheter med engagerade ägare som jobbar på en liten nischmarknad och gör det bra. Oftast med resultat som marknadsledare eller någon form av lokalt naturligt monopol.

Det kan vara svårt och tidsödande att hitta bra små- och medelstora bolag utanför Stockholmsbörsen.

Ett alternativ är att ta rygg på en etablerad småbolagsförvaltare.

Placera rekommenderar en aktivt förvaltad Spetsfond för den som vill ta rygg på en småbolagsförvaltare som avkastat bättre än index och fondkategorin de senaste åren till en lägre risk.

BMO F&C Global Smaller Companies förvaltas av Catherine Stanley tillsammans med ett förvaltningsteam inriktade på småbolag på totalt fem personer. De har förvaltat fonden framgångsrikt sedan starten i juli 2013 och lyckats avkasta betydligt bättre än sitt jämförelseindex och Morningstars kategorisnitt för liknande fonder.

Catherine Stanley

Förvaltningen är aktiv och investeringsprocessen är analysdriven. I huvudsak görs investeringar i små- och medelstora bolag som genererar ett stabilt och bra kassaflöde över tid och inte binder för mycket kapital. Teamet lägger stor vikt på affärsmodellen och gillar bolag med en stark ledning som driver bolaget i samsyn med aktieägarna. Bolaget ska ha en stark marknadsposition och gärna var prisledare.

En fördel som talar för en global småbolagsfond är att man har större förutsättningar att hitta bolag som är marknadsledare och bäst i klassen jämfört med om man begränsar sig till en region.

Förvaltningsarbetet handlar om att hitta globala stabila bolag som marknaden underskattar och som är felprissatta. Investeringshorisonten är på tre till fem år sikt. Teamet ser den egna analysen som en konkurrensfördel då analytikertäckningen på små- och medelstora globala bolag med ett marknadsvärde mellan 5 och 80 miljarder kronor knappast är omfattande från investmentbanker.

Placeringsstrategin är utpräglad "bottom-up", vilket bland annat innebär att fonden investerar fritt i bolag utan att ta hänsyn till index, sektorer och geografiska begränsningar, vilket har varit ett tydligt framgångsrecept.

Fundamental analys av ett begränsat antal bolag ger förvaltarna en bättre förståelse av bolagen de äger, jämfört med en portfölj med många innehav. Fonden har en koncentrerad portfölj med mellan 75–95 aktier, snittet för breda globala småbolagsfonder är hela 1000 aktier och MSCI:s globala småbolags index innehåller över 4 000 bolag.

Fonden har idag investerat i 81 bolag, knappt 59 procent av kapitalet är placerat i medelstora bolag. Småbolag utgör 33 procent och resterande del är stora bolag.

Fonden placerar i utvecklade länder i Europa, Nordamerika, Japan och Australien, vilket ger en bra riskspridning. Europa är fondens viktigaste geografiska marknad med 48 procent av kapitalet. Storbritannien utgör 21 procent av fonden och är den klart största marknaden i Europa. Därefter kommer USA med en andel på knappt 44 procent, följt av Japan och Australien.

Oris & Mantis van Sweringen, grundare av Alleghany Corp.

Nordiska investeringar utgör 5 procent. De största nordiska innehaven är norska försäkringskoncernen Storebrand och den svenska bussoperatören Nobina.

Industribolag är fondens största investering just nu. Knappt 22 procent av fondens placeringar finns där. Näst största är sektor är konsumentbolag på 16 procent, följt av finansbolag på 14 procent.

Vail Resort i USA

Förvaltningsteamet har lyckats skapa en avkastning som de senaste tre åren på 48 procent, betydligt bättre än kategorisnittet 37,6 procent och det har skett till en lägre risk.

Fondens utveckling i grönt på tre år jämfört med världsindex

Risken mätt i standardavvikelse är 12,1 procent för fonden jämfört med jämförelseindex på 13,2 procent och kategorisnittet för liknande fonder på 13,0. Fonden har flera små investeringar i många bolag vilket ger en bra riskspridning. Det största bolaget väger bara 2,7 procent och max vikt är 4 procent.

Värt att tänka på är att fonden de tre senaste åren har lägre risk än en Globalindexfond med fokus på stora bolag. Fonden har fyra stjärnor av Morningstar och förvaltar i dag knappt 400 miljoner kronor. Totalt förvaltar fondbolaget BMO F&C över 18 miljarder kronor i små och medelstora bolag, vilket gör att de har en lång och stor erfarenhet trots fondens ringa storlek. Den årliga avgiften på 1,9 procent är inte billig, men i nivå med kategorisnittet.

För den som vill hitta billigare investerings alternativ som indexfonder eller ETF:er är utbudet skralt när det kommer till globala små- och medelstora bolag.

Placera rekommenderar köp av BMO F&C Global Smaller Companies inom vår kategori Spetsfonder. Vi gillar konceptet med ett aktivt förvaltningsteam som investerar efter egen analys och avviker från sitt jämförelseindex och letar marknadsledande bolag på global basis.

Placera ser globalfonder som en utmärkt bas i en portfölj. En högpresterande aktivt förvaltad global småbolagsfond fungerar dessutom bra som komplement och krydda till en billig globalindexfond. Vår bedömning är att man bör ha en långsiktig investeringshorisont på mellan tre och fem år.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
BMO Global Smaller Coms Eq A Acc USD Köp 129,73 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -