Diamyd Medical: Vägen öppen efter emissionen

Cision Promoted Diamyd Medical, som utvecklar ett diabetesvaccin och läkemedel mot andra inflammatoriska sjukdomar, gick hela vägen i mål med den emission som genomförts nu under maj månad. Erbjudandet övertecknades till 129 procent och med en förstärkt kassa är vägen nu öppen för forskningsbolagets utveckling.

Erbjudandet övertecknades till 129 procent och det öppnade även för att tillgängligt övertilldelningsutrymme kunnat utnyttjas. Sammantaget tillförs bolaget närmare 90 miljoner kronor, före emissionskostnader.

Totalt tecknades 25,4 miljoner units (1 aktie och en teckningsoption). Av de units som kunde tecknas med företrädesrätt så tecknades 92%, övrigt utrymme fylldes med units som tecknades utan företrädesrätt. Vidare fanns ett övertilldelningsbelopp som tecknades utan företräde på sammantaget drygt 5,7 miljoner units, eller 20 miljoner kronor mätt i värde. På grund av det stora intresset kunde det utnyttjas i sin helhet.

"Det innebär också att alla som tecknat utan företrädesrätt kommer att få tilldelning", säger vd Ulf Hannelius i en kommentar.

Det stora intresset gjorde också att garantikonsortiet i emissionen inte behövde kopplas in. Konsortiet och har dock fått ett innehav av units som ersättning, totalt 1 179 643 units, eller cirka 4,5 procent av det totala erbjudandet inklusive övertilldelning. G&W Fondkommission som varit rådgivare i transaktionen får 285 714 units som del av sin ersättning.

Handeln med betalda tecknade units (BTU) är i gång på Nasdaq First North och efter att ökningen av aktiekapitalet registrerats av Bolagsverket omvandlas dessa till aktier. De nya aktierna ska sedan börja handlas på First North omkring den 19 juni, enligt den tidsplan som lagts.

Avstamp för diabetesvaccinet

Den lyckosamma kapitalanskaffningen gör att Diamyd Medical kan gå vidare mot uppsatta mål för kommersialisering av diabetesvaccinet. Nu kan bolaget finansiera en större fas II-studie i 80 patienter som just fått diagnosen typ 1-diabetes. Syftet är att se om den egna insulinproduktionen går att bevara.

Viktiga hållpunkter på resan fram är att patientrekryteringen för studien DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet ges direkt i lymfkörtel, startar under hösten. Därefter fortlöper behandlingen av patienterna, varav hälften behandlats med den aktiva substansen och hälften med placebo, under 15 månader. Studien är blindad och resultaten summeras när den sista patienten behandlats färdigt.

Hur lång tid patientrekryteringen tar går i dagsläget inte att precisera. För att säkerställa att tempot kan hållas uppe är kliniker i tre länder involverade, förutom Sverige även Tjeckien och Spanien. Att ha flera kliniker i gång kostar, men det gör det också om studien sträcks ut i tid.

"Det är viktigt att studien inte pågår för länge, ju längre den pågår desto mer kostar det", konstaterar Ulf Hannelius.

GABA får uppbackning

"Den andra viktiga hållpunkten som är relaterad till den genomförda nyemissionen är den kliniska studie som vi gör med vårt andra prövningsläkemedel, GABA, där vi siktar på att starta första kvartalet nästa år", säger Ulf Hannelius i en kommentar till finansprogrammet Trading Direkt.

Diamyd Medical har ännu inte kommunicerat ut detaljer om denna GABA-studie, men Ulf Hannelius säger att den kommer att vara mindre i sin omfattning än DIAGNODE-2 och med kortare uppföljning av patienterna. Den blir sannolikt också av öppen karaktär så att resultat kan studeras medan studien pågår.

Studieresultat med förebyggande behandling

Utöver dessa två kliniska studier pågår studier som är så kallat prövarinitierade som startats och leds av externa forskare, och även där finns flera hållpunkter att hålla koll på. Ulf Hannelius pekar ut ett näraliggande slutresultat redan om några veckor, då en preventionsstudie presenteras vid en stor diabetskonferens i San Diego. Studien har pågått under många år i högriskpatienter som ännu inte fått diagnosen typ 1-diabetes och diabetesvaccinet har getts i förebyggande syfte.

"Intresset för antigenspecifik immunoterapi inriktad på förebyggande eller bromsande behandling finns hos flera aktörer, en liknande studie presenterar också resultat i juni. Det lär uppmärksammas i hela typ 1-diabetesfältet ", fortsätter Ulf Hannelius.

Kostnader förväntas öka

En konsekvens av att gå över till egenkontrollerad klinisk forskning är att kostnaderna för utvecklingen stiger.

Hittillsvarande kliniska studier har varit prövarinitierade där Diamyd Medical endast stått för mindre del av kostnaden, i form av exempelvis prövningsläkemedel och administrativ hjälp.

"Det är nu otroligt viktigt att vi ser till att använda detta kapital på bästa möjliga sätt, att vi prioriterar våra resurser och ser till att kapitalet verkligen arbetar för att driva vår utveckling framåt. Det är en stor utmaning för oss nu att inte bli bekväma och tro att vi sitter säkra. Vi har fått ett förtroende av aktieägarna och det ska vi nu förvalta på bästa möjliga sätt" säger Ulf Hannelius.

Inslaget i Trading Direkt där Ulf Hannelius medverkar går att se via denna länk:

https://youtu.be/AiY9k9SgbRI?t=347

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -