På Avanza använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Lugn och trygg börsuppgång

Utblick Även om utvecklingen varit lite lugnare, fortsätter de flesta av världens börser att stiga. Den amerikanska centralbankens räntebesked gav riskaptiten en ny skjuts.

De flesta av världens börser fortsätter oförtrutet sin resa uppåt, även om uppgången mattats något under senare tid. Det här året inleddes med stora förhoppningar på ”Trumponomics”, i form av massiva finanspolitiska stimulanser, samt allt tydligare signaler kring en återhämtning i världsekonomin. En extra skjuts uppåt fick dessutom riskaptiten av en generellt sett hygglig rapportperiod.

Nu har fokus skiftat lite och det har varit tre frågor som dominerat agendan.

Det första är att det har byggts upp en allt större otålighet på finansmarknaden kring Donald Trumps ekonomisk-politiska löften. Vi går alla i väntas tider på att detaljer ska presenteras kring hur satsningarna på infrastruktur och skattesänkningar ska finansieras och genomföras.

Donald Trumps fortsatta löften om att massiva satsningar finns i pipeline möts numera, i bästa fall, av gäspningar på finansmarknaderna. I takt med att inget egentligen händer skruvas dessutom förväntningarna ner, såväl gällande omfattning som tidsplan.

Den amerikanska centralbanken svalde dessutom en allt större del av fokus i takt med att marknaden insåg att en räntehöjning var nära förestående. När den väl genomfördes och tonerna från Federal Reserve ändå var av det mjukare slaget gav det till slut riskviljan en skjuts uppåt.

På marginalen har dessutom oron inför valet i Nederländerna, det kommande valet i Frankrike samt Brexit-frågan hållit den mer rejäla börsyran i schack.

Till listan kan också läggas att det blivit lite svårare för makrodata att överraska positiv i takt med att förväntningarna skruvats upp.

Som kan ses i Citigroups Economic Surprise Index (ESI), som mäter hur makrosiffrorna rullar in i förhållande till analytikernas prognoser, så har utvecklingen gått lite mer sidledes under senare tid (se diagram).

Men värdena indikerar ändå att det fortsatt är de positiva överraskningarna som dominerat sett över lite längre tidshorisonter. Det troliga scenariot är dessutom att prognoserna för världstillväxten kommer att behöva skruvas upp ytterligare.  

Att den globala ekonomin fortsätter att visa tydliga tecken på en bredare konjunkturåterhämning är en betydande trygghet för placerare. Det här syns också tydligt i att volatilitesindexet (VIX) för den amerikanska börsen fortsätter att ligga på mycket låga nivåer och inte påverkas särskilt mycket av oväntade händelser (se diagram).

Under den senaste 30-dagarsperioden har börserna i de utvecklade ekonomierna (Developed Markets) stigit med 1,3 procent i snitt. Det är framför allt börserna i EMU-området som gått starkt till följd av minskad politisk oro och tydliga tecken på ekonomisk återhämtning.  

I tillväxtekonomierna (Emerging Markets) landar den genomsnittliga uppgången på 1,4 procent. Här syns en tydlig positiv effekt av den nedgång för dollarn som följde på den amerikanska centralbankens räntebesked. Dollarkänsligheten för dessa börser är fortsatt mycket stor. En svagare utveckling för råvarupriserna har i sin tur påverkat flera marknader negativt. 

I de nya förhoppningsekonomierna (Frontier Markets) stannar den genomsnittliga uppgången för den senaste 30-dagarsperioden på 0,7 procent. Som vanligt spretar det rejält men det finns en tydlig positiv effekt av bättre konjunktursignaler i Europa medan sjunkande oljepris pressar flera länders börser.

Developed Markets

Börserna i de flesta DM-länder fortsätter uppåt. Två lite överraskande länder finns med i toppen. Nederländerna har brottats med osäkerhet inför parlamentsvalet medans räntemarknaden signalera en allt större osäkerhet kring utvecklingen i Italien. Ändå har länderna presterat kraftiga börsuppgångar under den senaste 30-dagsrperioden. Även i övrigt har börsutvecklingen i EMU-området varit stark vilket sannolikt hänger samman med en bredare konjunkturåterhämtning, vilket även märks i en starkare euro. Lite blygsammare uppångar i USA och Sverige. 

Emerging Markets

Även bland EM-länderna är det mest uppåt på börserna. Chile återfinns i topp men skjutsen kommer till stor del från en svagare valuta. I svenska kronor stannar uppgången under den senaste 30-dagarsperioden på mer blygsamma 1,3 procent. Betydligt mer stabil känns uppgången i Indien där man nu fått bättre ordning på ekonomi efter förra årets lite kaosartade valutareform. Brasilien tyngs av politisk oreda medan Ryssland pressas av lägre oljepriser. Dessutom finns frågetecken kring relationen Trump-Putin.

Frontier Markets

Som vanligt svänger det rejält mellan olika länder i FM medans gruppen som helhet fortsätter att uppvisa en imponerande stabilitet. Även om den genomsnittliga uppgången den här gången stannar vid 0,7 procent för den senaste 30-dagarsperioden. Det är ändå här vi haft den starkaste utvecklingen sett över lite längre tidsperioder. Börslistan toppas av en brokig skara länder medan botten har en tydlig slagsida mot länder med stort oljeberoende. 

Kommentarer (0)

Kommentarsfunktionen är avstängd för denna artikel.

Mer från förstasidan

Sök på Placera

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -