På Avanza använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies

Nya vindar för ljusbolaget Heliospectra

Aktieanalys Det har varit lite upp som en sol och ned som en pannkaka för Heliospectras aktie under 2016. Bolaget är beroende av stora order som är svåra att tajma och det ger stora svängningar i aktiekursen. Det kräver tålamod och is i magen.

Den här analysen publicerades i tidningen Börsveckan i nummer 11  den 13 mars. Läs mer om Börsveckan.

Fotosyntes är en förutsättning för alla växters tillväxt och ljus i sin tur är en förutsättning för fotosyntes. Sålunda är det föga förvånande att just ljus är en nyckelkomponent i den gröna revolutionen.

Kraven på produktivitetsförbättringar inom livsmedelsindustrin är höga och dessvärre möts de ofta med metoder som åtminstone delvis är negativa för miljön. En väg till inte bara högre produktivitet utan även mer miljövänlig effektivisering är optimering av ljusförhållanden och där har svenska Heliospectra kommit en bra bit på vägen med system som är optimerade utifrån grödornas behov.

Kunderna återfinns inom tre områden: forskning, så kallade ”AgTech” företag och växthus/inomhusodlingar inklusive plantor för medicinskt bruk. Det sistnämnda handlar framför allt om cannabis vars smärtstillande egenskaper fyller tydliga behov inom vården.

Heliospectras produkter är system för ljussystem som omfattar ljusskälla, sensorer och kontrollsystem för att optimera ljussättningen utifrån behov såsom extern miljö, plantans egenskaper och så vidare.

Kunderna återfinns inom ett flertal områden, och hittills förefaller det som om just ”AgTech” är det mest intressanta segmentet. Det handlar som namnet antyder om jordbruksteknologi där framstegen de senaste åren varit stora.

Det har också attraherat investerarnas intresse. Ett startskott var när amerikanska Monsanto förvärvade Climate Corp. för nästan en miljard dollar 2013. Året efter ökade investeringarna inom området lavinartat. Det ökade intresset har också bidragit till större bredd då området numer omfattar mycket mer än biotech och genetik, som tidigare var huvudfokus.

Nu är energi och jord största områden, men även inomhusodling samt s.k. ”smart equipment” utgör en betydande andel av området. Där är Heliospectra väl positionerat och marknaden förutspås hög tillväxt.

Även det politiska (moraliska?) klimatet har förändrats i en riktning som är gynnsam för Heliospectra med en mer tolerant attityd visavi cannabis och en ökad liberalisering innebär spännande möjligheter för bolaget vars teknologi är som klippt och skuren för området. Hur snabbt denna liberalisering kommer att gå är svårt att sia om, men det förefaller som om den får alltmer momentum i fler och fler länder.

Sammantaget är marknadsutsikterna alltså goda, men faktum kvarstår att Heliaspectra fortfarande har en lång väg kvar att gå. Förändringen från utvecklings- till kommersiell organisation har gått bra och fokus nu är att bygga volymer.

Omsättningen växer kraftigt men från låga nivåer och det krävs ett antal stora order för att nå tillräcklig skala. Därtill ser vi en viss tveksamhet i affärsmodellen.

Systemen är bra, men många bolag inom hårdvara bygger också upp en hög andel återkommande intäkter i form av förbrukningsvaror. Så är inte fallet här och därför krävs hög tillväxt i systemförsäljningen för att nå lönsamhet.

Värderingen av Heliospectra handlar inte om traditionella nyckeltal såsom p/e-tal med mera eftersom bolaget nu, och de närmaste åren, går med förlust. Givet den kostnadsmassa som bolaget har så krävs sannolikt en omsättning uppemot 100 Mkr för att man ska visa vinst.

Det kan jämföras med helåret 2016 då omsättningen var 23 Mkr. Ett enkelt räkneexempel kan illustrera: Givet en omsättning på 100 Mkr, en bruttomarginal på 55 procent och rörelsekostnader som blott ökar med ett par procent per år, ja då skulle ovanstående omsättning ge ett resultat nära break-even. För att nå 100 Mkr krävs en genomsnittlig tillväxttakt på nästan 50 procent årligen i fyra år. Det är förvisso inte omöjligt, men det finns en hake.

Bolaget har för närvarande en nettokassa på 62 Mkr. Det operativa kassaflödet för 2016 landade på -38 Mkr. Innevarande år lär kassaflödet förbättras i takt med att omsättningen ökar trots ökade marknadsinvesteringar, men likväl förblir negativt.

Så det finns en hög sannolikhet för att ytterligare en finansieringsomgång krävs innan bolaget går med svarta siffror. Det som skulle kunna göra vägen till lönsamhet snabbare är stigande bruttomarginaler, vilket också ter sig sannolikt givet att större volymer bland annat ger stora fördelar i inköp. Ett byte av leverantör till Osram från Philips är också positivt då det är en kvalitetsleverantör som kan motivera premiumprissättning vilket är positivt för marginalerna.

Så det som krävs för att nå break-even är framför allt en stigande bruttomarginal och hög omsättningstillväxt. Tillväxtutsikterna är onekligen goda, men som alltid när det handlar om en längre tidshorisont finns det också en viss osäkerhet kring vilken teknologi eller vilka aktörer som kommer att ta hem spelet.

I dagsläget ser Heliospectra ut att ha en stark position, men det går inte att utesluta att konkurrerande teknologier utvecklas. På lång sikt finns också risken att standardisering sänker priserna på utrustning radikalt.

Sammantaget ser bolaget intressant ut, men vi vågar oss inte på ett köpråd i dagsläget.

Kommentarer (0)

Kommentarsfunktionen är avstängd för denna artikel.

Mer från förstasidan

Sök på Placera

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -