Stark tillväxt för Unibet

Aktieanalys Unibet har rejäl vind i seglen för tillfället. Pilarna pekar åt rätt håll för bolaget och vi ser aktiens svaga kursutveckling i år som ett bra köptillfälle.

Förväntningarna på ett bra tredje kvartal för spelbolaget Unibet höjdes efter att branschkollegan Betsson för någon vecka sedan levererade starka siffror för perioden. Unibet överträffade också prognoserna när bolaget på onsdagsmorgonen presenterade sin rapport.

Med hjälp av förvärv, positiva valutaeffekter och en allmänt stark efterfrågan rapporterade Unibet en tillväxt i spelöverskottet på hela 65 procent. Rensat för valutaeffekter blev tillväxten 42 procent och rensar vi dessutom för förvärv ökade intäkterna organiskt med 27 procent i kvartalet.

De ökade volymerna påverkar lönsamheten positivt och den underliggande rörelsemarginalen förbättrades jämfört med samma period i fjol. Vd Henrik Tjärnström understryker i rapporten skalbarheten i Unibets affärsmodell, vilken möjliggör just ökat kundintag utan motsvarande ökade kostnader.

Tillväxten var stark för Unibet inom i stort sett alla områden i det tredje kvartalet. Sportspel svarar för 45 procent av spelöverskottet hittills i år och kasinospel för 50 procent. Tillväxten inom båda områden var stark och glädjande var att sportspelen förbättrade sin bruttomarginal jämfört med tidigare kvartal och rapporterade en nästan oförändrad nivå jämfört med för ett år sedan. Marginalen på 7,6 procent var ett par tiondelar högre än snittprognosen i SME Direkts sammanställning av prognoser.

En bidragande orsak till den förbättrade lönsamheten inom sportspelen var att andelen live betting var lite lägre än den varit de senaste kvartalen. Att spela under pågående match är något som ökat kraftigt de senaste åren. Live betting svarar idag för runt hälften av spelöverskottet inom Unibets sportspel.

Det är dock uppenbarligen lite lättare att förutspå händelser när spelet väl är igång för lönsamheten på live betting är klart lägre än på spel innan match. I tredje kvartalet höll live betting en bruttomarginal på 6,7 procent att jämföra med 12,5 procent för spel innan match.

Den ökade populariteten för live betting hänger samman med att allt mer spelande sker i mobila enheter idag. Det är också en trend som varit mycket stark i branschen de senaste åren. Den mobila kanalen mer än fördubblades i tredje kvartalet och stod för 64 procent av Unibets samlade spelöverskott.

En annan viktig trend i branschen är att allt fler länder väljer att lokalt reglera nätspelandet. Det innebär att aktörer som vill verka legalt i landet får ansöka om licens och betala lokal skatt. För spelbolagen innebär det kortsiktigt ett stort inkomstbortfall då de hittills knappt betalat någon skatt alls.

För Unibet genererades i tredje kvartalet 33 procent av spelöverskottet på reglerade marknader. Kostnaderna för spelskatter ökade också med drygt 120 procent i kvartalet.

På lite sikt innebär dock den legala statusen att bolagen kan marknadsföra sig på reglerade marknader på nya sätt och erbjuda en bättre produkt. Tillväxten brukar därför ta fart på nyligen reglerade marknader och på bara några år kompensera för skattekostnaden.

För att kalkylen ska gå ihop gäller det dock att inte skattesatserna sätts för högt. Under några år har det sett ut som om skatter på 15-20 procent hållit på att bli norm i Europa. På sistone har det dock kommit oroande signaler om att bland annat Holland och Belgien planerar betydligt högre skattenivåer. Det riskerar att bli dåligt för alla parter och skapar en osäkerhet i hela branschen.

Den osäkerheten har pressat även Unibets aktie som före onsdagens rapport stod på nära nog -25 procent för året. Unibet har utnyttjat kursfallet till att genomföra återköp av aktier för första gången på fem år.

Nätspel är dock som synes i Unibets rapport en bransch i fortsatt stark tillväxt. Den växer med 7-8 procent om året men svarar globalt sett fortfarande för bara runt 6 procent av den totala spelmarknaden.

Det fjärde kvartalet är en viktig del av året för spelbolagen och Unibet har fått en bra start på perioden. Under oktober ökade spelöverskottet med 20 procent organiskt och 50 procent totalt.

De analytiker som bevakar Unibet räknar i snitt enligt SME Direkts sammanställning med att intäkterna ökar med 50 procent för helåret 2016. Vinsten per aktie spås landa på 0,35 pund.

Nästa år väntas en tillväxt på 16 procent och en vinstökning på 24 procent till 0,43 pund per aktie. Den prognosen innebär ett p/e-tal på 17,3 för nästa år. Direktavkastningen i aktien väntas uppgå till 3,6 procent respektive 4,0 procent de närmaste åren.

Unibet värderas fortfarande med en kraftig premie jämfört med konkurrenten Betsson. På nästa års estimat är värderingen drygt 30 procent högre. Unibet har å andra sidan också en stabilare verksamhet och en klart bättre vinsttillväxt.

Vi vidhåller vår syn på Unibet som ett starkt kort i nätspelsbranschen. Den legala miljön har blivit lite stökigare men det är inte entydigt negativt för Unibet om vissa länder inför högre skattesatser än väntat. Det innebär att färre aktörer kommer att söka sig till dessa länder vilket skulle kunna gynna de stora aktörerna.

På kort sikt har Unibet fortfarande rejäl vind i seglen och vi delar ledningens uppfattning om att årets kursnedgång är ett bra köptillfälle.  

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Kindred Group Köp 82,70 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -