Urstark tillväxt i Ework

Aktieanalys Konsultmäklaren uppvisar en urstark tillväxt och målar upp ljusa utsikter. Men ledningsgruppen verkar inte tro på bolaget själva med tanke på hur lite aktier man äger. Efter viss tvekan sätter vi ändå köp.

Ework gynnas av de trender som råder inom IT-branschen just nu där konsultmäklarna vinner allt mer mark på de traditionella konsultbolagens bekostnad. Tillväxten har varit mycket hög de senaste åren i framförallt Sverige där bolaget hämtar över 80 procent av intäkterna och utsikterna ser fortsatt ljusa ut framöver.

Vi har aktien i Utdelningsportföljen och det har varit en fin placering det senaste året.

Q2-rapporten visade att tillväxten fortsätter att vara stark för bolaget. Under andra kvartalet steg omsättningen med 23 procent till närmare 2 miljarder kronor (1,6). Rörelsevinsten orkade inte riktigt med samma tempo utan stannade på 25 Mkr (21,7), en ökning med 15 procent.

Det gav en rörelsemarginal på 1,3 procent (1,4) vilket är en rimlig nivå för koncernen ur ett historiskt perspektiv. Den så viktiga orderingången överraskade dock positivt med en rejäl uppgång på 50 procent och översteg för första gången 3 miljarder kronor för ett enskilt kvartal.

Summeras hela första halvåret så låg tillväxten på 19 procent men rörelseresultatet tyngdes av en del kostnader relaterade till fortsatta investeringar i affärsutveckling och processtöd och ökade med 14 procent.

Utsikterna målas upp som ljusa, både i Sverige men även utomlands där Ework har verksamhet (Finland, Danmark, Norge och Polen). För första gången översteg antalet konsulter på uppdrag 6 000 och i Sverige är efterfrågan väldigt stark och leveransnivåerna på en hög nivå.

Glädjande är också att Ework numera även har uppdrag inom andra områden förutom traditionella IT-tjänster.

Bolaget har fått uppdrag inom bland annat marknadsföring och design, vilket visar att det går att skala verksamheten till nya specialistområden med tanke på att infrastrukturen och kundrelationerna finns på plats.

IT-bolag som behöver hjälp med traditionella IT-tjänster kan även i framtiden behöva konsulter inom marknadsföring, ekonomi och andra områden.

Där borde Ework kunna växa strukturellt i takt med att trenden går mot att allt fler bolag lägger ut ansvaret över hela konsultförsörjningen på externa specialister. 

Sony och Tetra Pak är två bolag som använder Ework för alla inköp av konsulter som används inom koncernerna och i slutet av fjolåret tecknade Ework även ett stort avtal med Svenska Kraftnät som vid den tidpunkten beräknades vara värt runt 10 procent av årsomsättningen som då uppgick till 6 miljarder kronor.

Avtalet var det första stora inom den offentliga sektorn och innebar att Ework sköter all konsulthantering åt Svenska Kraftnät och all administration kring detta.

Vad gäller lönsamheten så har Ework historiskt sett haft förtvivlat svårt att lyfta rörelsemarginalen som de senaste fem åren snittat runt 1,5 procent.

Tyvärr har trenden dessutom varit negativ de senaste åren med en marginal på 1,1 procent både 2013 och 2014, även om 2015 var ett bättre år med 1,3 procent. För 2016 väntas dock marginalen backa något till 1,2 procent och mycket högre än så ska man nog inte räkna med de närmaste två åren i alla fall.

Ework redovisar hela ersättningen till konsulterna som intäkt, men passar vidare cirka 95 procent av det arvodet direkt till sina konsulter. Dessutom råder prispress inom konsultbranschen och detta slår givetvis också negativt mot Ework.

Och ju fler stora avtal inom outsourcingverksamheten (likt Svenska Kraftnät-avtalet), desto större press på marginalen på kort sikt innan skalfördelar kan uppnås med större volymer.

Baserat på rullande tolv månader ligger omsättningen på 6,7 miljarder med en rörelsevinst på 84 Mkr (1,3 procents marginal). Nettovinsten är 3,75 kr per aktie.

Bolaget drivs med en stor nettokassa på 120 Mkr och har ett börsvärde på knappt 1,3 miljarder kronor.

Exkluderat kassan värderas Ework till 0,17 gånger försäljningen (ev/sales) och 13,9 gånger rörelsevinsten (ev/ebit). Nettokassan motsvarar 7 kr per aktie och drar vi detta från dagskursen 75 kr blir p/e-talet 18.

Det förefaller naturligt att varje omsättningskrona värderas till knappt 20 öre givet den låga lönsamheten och ev/ebit 14 samt p/e 18 tillhör bland de högsta inom IT-sektorn.

 Men Ework har bäst tillväxtutsikter när vi blickar flera år framåt och vår bedömning är att tillväxten kommer att landa på närmare 20 procent både 2016 och 2017.

Med bibehållen rörelsemarginal kring 1,3 procent faller det kassajusterade p/e-talet till 13 och ev/ebit till knappt 10,5 för 2017. Ovanpå det räknar vi med att utdelningen höjs från 3,25 till 3,75 kr/aktie i år vilket ger en direktavkastning på finfina 5 procent. Det ser billigt ut.   

Vi gillar däremot inte att vd Zoran Covic sålde 15 000 aktier nyligen. Även finanschefen Magnus Eriksson sålde 6 000 aktier för ett par veckor sedan.

Redan innan dessa försäljningar hade hela ledningsgruppen aktier för knappt 3 Mkr totalt. Av detta belopp såldes alltså aktier till ett värde av 1,6 Mkr nyligen.

Pilotskolan är inget som Ework anammar direkt. Det är ett kraftigt underbetyg även om styrelseordföranden och storägaren Staffan Salen fortsätter att öka ägandet.

Vi sätter köp på basis av den låga värderingen och goda tillväxtutsikterna och absolut inte på ledningsgruppens förtroende för det egna bolaget.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
eWork Group Köp 77,75 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -