Räntehöjning dröjer i USA

Konjunktur. De amerikanska sysselsättningssiffrorna för augusti var något sämre än väntat. Det talar för att en räntehöjning dröjer till decembermötet.

Sin vana troget lyckades de amerikanska sysselsättningssiffrorna för augusti komma in en bit under marknadens förväntningar. Nu för sjätte året i rad. Väntat var en sysselsättningsuppgång på 180 000 personer men siffran landade på 151 000 nya jobb.

Julisiffrorna revideras i sin tur upp till 275 000, tidigare255 000, medan junisifforna skruvades ner från 292 000 till 271 000 nya sysselsatta.  Nettoeffekten blir marginell sett över de bägge månaderna.

Samtidigt låga arbetslösheten i augusti kvar på 4,9 procent mot väntade 4,8 procent, och de genomsnittliga timlönernas steg med 2,4 procent i årstakt, även det en bit under analytikernas estimat.

Börsen har initialt reagerat positivt på siffrorna eftersom sannolikheten för att den amerikanska centralbanken höjer räntan redan i september minskat. Dessutom har den amerikanska dollarn försvagats och räntorna sjunkit marginellt.

Att sysselsättningsökningarna avtagit i augusti, samtidigt som gårdagens inköpschefsindex var en besvikelse, bidrar sannolikt till att flera Fed-ledamöter kommer att tveka om lämpligheten med en räntehöjning redan vid mötet den 20-21 september.

Att augustisiffrorna normalt sett är lite skakiga, sett till semesterar och skolstarter, bör dock samtidigt bidra till att många blir försiktiga med att dra slutsatsen att den konsumtionsdrivna amerikanska konjunkturen de facto är på väg in i en svagare fas.

Det skulle därför inte förvåna om kommande tal från Fed-företrädare kommer att upprepa mantrat att det krävs mer makrodata för att bedöma åt vilket håll amerikansk ekonomi är på väg. Det talar i så fall för att en räntehöjning dröjer till decembermötet.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -