SHB överraskar

Rapport Handelsbanken presenterade under morgonen en klart bättre rapport än vad analytikerna hade väntat sig. Räntenettot låg i linje med förhandstipsen.

Handelsbankens rörelseresultat blev 5.277 miljoner kronor i det andra kvartalet. Det kan jämföras med förväntade 4.829 miljoner, enligt SME Direkt.

Räntenettot var 6.808 miljoner kronor, jämfört med väntade 6.812 miljoner, och provisionsnettot blev 2.280 miljoner. Där låg snittprognosen på 2.230 miljoner.

Handelsbankens räntenetto ökade marginellt under det andra kvartalet, jämfört med föregående kvartal, och uppgick till 6.808 miljoner kronor. Väntat enligt SME Direkt var 6.812 miljoner kronor.

Valutakurseffekter minskade räntenettot med 25 miljoner kronor.

Statliga avgifter, som 2016 består av avgifter till den svenska Resolutionsfonden och olika insättargarantier, minskade något till -318 miljoner miljoner kronor (-336).

Den så kallade benchmarkeffekten i Stadshypotek minskade med 64 miljoner kronor och uppgick till -29 miljoner kronor (35).

Stigande volymer på utlåning ökade räntenettot med 83 miljoner kronor samtidigt som högre utlåningsmarginaler påverkade positivt med 41 miljoner.

Medelvolymen utlåning till allmänheten steg med 2 procent. Hushålls- och företagsutlåningen steg 2 respektive 1 procent. Den totala medelvolymen in- och upplåning ökade med 1 procent. Hushållsinlåningen ökade med 5 procent medan medelvolymen företagsinlåning minskade med 1 procent.

Provisionsnettot steg med 5 procent till 2.280 miljoner kronor. Här var 2.230 miljoner väntat. Fondförvaltningsprovisionerna ökade med 3 procent.

"En fortsatt låg kundaktivitet innebar samtidigt att courtageintäkterna minskade med 2 procent till 229 miljoner kronor (233),", skriver banken.

Handelsbanken bedömning är fortsatt att kapitalnivån uppfyller de kapitalkrav som blir resultatet av en genomsnittlig företagsriskvikt på 30 procent och ett löptidsgolv på 2,5 år, vilket FI har flaggat för. Det skriver banken i halvårsrapporten med påpekandet att det slutgiltiga kapitalbehovet ännu inte är fastställt.

Likt det första kvartalet gjordes en avsättning för en utdelningsandel på 50 procent i det andra kvartalet.

I samband med rapporten för det första kvartalet framhölls det från SHB att utdelningsandelen på 50 procent inte alls skulle tolkas som någon form av utdelningsguidning.

Baserat på hur kapitalnivån ser ut i förhållande till regleringsmiljön tas ett utdelningsbeslut vid slutet av året, var budskapet från budskapet från SHB då.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -