Gabathers emission lyckad trots hård konkurrens

Cision Promoted Om cirka sex månader planerar Gabather att starta klinisk fas I med sin läkemedelskandidat GT002. Företrädesemissionen på 32,4 miljoner tar bolaget igenom studien.

”Tidsplanen är intakt och kapitalet finansierar genomförandet av studien in i 2018.”, säger vd Bert Junno.

Under första kvartalet i år tog läkemedelsutvecklaren Gabathers styrelse beslut om att genomföra en företrädesemission på 32,4 miljoner kronor. Trots hård konkurrens om kapital och investeringar, då många emissioner pågår samtidigt, övertecknades emissionen 213 procent. Stoppdagen var den 27 maj. Emissionsvolymen finansierar Gabathers kliniska studier, vilket kan delas upp i fas Ia och fas Ib, av GT002 mot psykos.

”Ju mer data vi genererar desto enklare är det för våra specialister och rådgivare att veta vilken väg vi ska gå med utvecklandet. Vi är öppna för att genomföra både i fas Ia och en fas Ib studie med GT002.”, säger Bert Junno.

Processen fram till studiestart består av runt fyra månader av fortsatta ansökningar och därefter en till två månader av väntan för godkännande och förberedelser. Det är ännu inte klart i vilket land som studien ska genomföras, Danmark och Sverige är två tänkbara exempel, men det blir inom Europa.

Öppnar flera dörrar

Den 25 maj gick bolaget ut med information om hur GT002 uppvisat goda resultat i djurmodeller i tablettform, eller oral administration. Detta underlättar läkemedelskandidaten att skrivas ut av flera läkare för fler användningsområden vid en framtida lansering. Gabather har framförallt varit i kontakt med psykiatriker och branschaktörer inom området depression, men det är inte bara där som psykos förekommer.

”Psykos triggas inte enbart av schizofreni, vilket är en ganska vanlig uppfattning. Det finns även risk för detta inom depression, Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Att GT002 kan tas oralt öppnar upp alla dessa användningsområden. Om administrationen skett via sprutor och injicering vore vi begränsade till akut behandling av depression eller psykiska sjukdomar på specifika mottagningar. Men vad ska personen ta när den kommer hem sedan och hur ska den kunna använda medicinen över tid? En oral lösning har inte de problemen.”

Den orala lösningen har inte bara en bruksfördel. Bert Junno berättar att man gärna undviker en plötslig peak i kroppen, vilket sker genom injicering då läkemedlet går direkt ut i blodet. En vanlig bieffekt är att patienten mår illa av en sådan omedelbar exponering. Genom den orala lösningen måste medlet smältas i mag- och tarmkanalerna, vilket går långsammare och tar längre tid. Samtidigt når GT002 hög effektivitetsnivå.

”Både biotillgängligheten och fördelningen är mycket goda i våra tester. Djuren mår inte dåligt alls trots att vi använder höga doser.”

Sälja på sikt

Bolagets resultatet efter finansiella poster blev något försämrad i årets första kvartal jämfört med fjolårets motsvarande period. Detta är vanligt för ett läkemedelsutvecklande bolag innan lansering eller uppköp, och den mindre försämringen beror på att företagsaktiviteterna har varit högre i årets januari-mars.

”Innan en försäljning eller lansering går man med minus och vi går med lite förlust i relation till hur mycket vi har gjort.”, säger vd:n.

Både tidsplan och kapitalbehov ligger fast för Gabather som det ser ut i nuläget. På sikt är den uttalade strategin att sälja GT002 till en större aktör.

Inför bolagsstämman i nästa vecka har Gabather nyligen kommunicerat att Gunilla Ekström, läkare och docent inom biokemisk toxikologi, föreslås som ny ledamot till styrelsen. Aktien handlas för 13:25 kronor på eftermiddagen under tisdagen.

/Emelie Lundgren

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -