På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Besvikelsen sänkte Nordea – men aktien är intressant

Aktieanalys Nordeas bokslut var hyggligt men lägre utdelningstillväxt än väntat blev en besvikelse för aktiemarknaden. Med pressad kurs börjar aktien se intressant ut.

Placeras aktieanalys har en horisont på 3-6 månader om ingenting annat anges. Läs fler aktieanalyser från Placera.

”2015 var ett utmanande år”. Så inleds Nordeas bokslut för året och det är bara att hålla med.

En extrem räntepolitik i kombination med oklara tillväxtutsikter globalt har skapat en osäker ekonomisk miljö. Om man till det lägger en rejäl kreditexpansion, komplicerade kapitaltäckningsregler och politiska krav på att bromsa bolåneutvecklingen så blir det jusst utmanande för bankerna.

Det syns också i siffrorna för Nordea som är först bland storbankerna att presentera bokslut. Intäkterna steg med modesta 1 procent (3 procent i lokala valutor) för helåret och det viktiga räntenettot minskande med 7 procent. Trots detta så lyckades Nordea öka rörelseresultatet med 7 procent och för fjärde kvartalet isolerat såg det faktiskt än bättre ut.

Sista kvartalet ökade intäkterna med 10 procent och rörelseresultatet steg med 8 procent. Stigande kreditförluster pressade rörelseresultatet något, och det var också något sämre än förväntat. Konsensusprognosen var att Nordeas rörelseresultat skulle bli 1 072 miljoner euro och utfallet blev 1 027 miljoner. Även räntenettot var något svagare än väntat.

Överlag var siffrorna ganska nära förväntningarna och den stora överraskningen handlade om utdelningen. För ett år sedan var Nordea rejält offensivt och räknade med en utdelningstillväxt på 10 procent, baserat bland annat på en utdelningsandel om 75 procent. Ganska snart efter prognosen började dock banken att darra på manschetten.

Facit kom i bokslutet då Nordea retirerar på sitt tidigare offensiva mål. Nu är i stället prognosen att utdelningen förväntas öka, dock med ospecificerad nivå. Hela besvikelsen kring utdelningsmålet förefaller en smula sökt. En utdelningstillväxt på 10 procent med en redan hög utdelningsandel kräver en hög vinsttillväxt för att vara möjlig på sikt, och därför verkade målet redan från början på tok för offensivt.

Några anledningar till att banken ändå valde att sticka ut hakan kan vara dels att kapitaltäckningen tidigare bedömdes som starkare men med kontinuerliga regeluppdateringar och höjda krav är det förståeligt att det är svårt att göra en robust bedömning. Dels kan det också handla om effektiviseringar och en lägre kostnadsbas.

Nordea har som ambition att bli en ”fullt ut digital bank” och den omställningen kan måhända bidra till bättre kostnadseffektivitet. Sammantaget förväntades kapitaleffektiviteten att öka. Men den tidigare bedömningen av utdelningskapacitet framstår likväl som offensiv och nu är målen mer realistiska. Marknadens förväntningar har nu justerats ned, liksom aktiekursen.

Ytterligare en faktor viktig att beakta när det gäller Nordea är balansräkningen, närmare bestämt kreditkvaliteten. Nordea har stor exponering mot Norge, och därmed också olja- och gasindustrin, och det är en potentiell riskfaktor. Den stora nedgången i oljepris pressar sektorn och det finns en risk att det med fördröjning också kommer att slå igenom på kreditkvaliteten.

Än så länge är det inte synligt i siffrorna eftersom kreditproblem är sencykliskt och kommer med fördröjning. Nordeas egen bedömning är att kreditkvaliteten kommer att vara oförändrad de närmaste kvartalen och de ökningar i osäkra fordringar som kom under kvartalet berodde främst på införande av en ny bokföringsmodell för gruppvisa reserveringar.

Konsensusprognosen är att Nordea kommer att tjäna 8,3 kronor per aktie i år och 8,8 kronor under 2017. Till en aktiekurs på 86 kronor motsvarar det p/e-tal på 10,3 respektive 9,8. Aktuien värderas till 1,2 gånger bokfört värde och enligt nuvarande utdelningsprognos väntas direktavkastningen överstiga 7 procent.

Kapitaltäckningen ligger lågt jämfört med de övriga storbankerna med en primärkapitaltäckning (tier-1) enligt konsensus strax under 17 procent. Det är en svaghet, men det avspeglas också i värderingen som är likaledes låg i förhållande till konkurrenterna.

Nu när besvikelsen kring en mer försiktig utdelningsprognos ligger i aktiekursen samt mot bakgrund av att aktien gått svagt så har den blivit intressant.

Tillväxtutsikterna är svaga och det finns en hel del risker i banksektorn vad gäller kreditkvalitet och kapitaltäckning. För Nordea är den regionala exponeringen mot Norge och Finland också riskmoment.

Men till p/e-tal kring 10 och en fenomenal direktavkastning är aktien likväl köpvärd för riskvilliga utdelningsjägare. Rådet blir köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Nordea Bank Abp Köp 85,85 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -