På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Dra ner risken inför sommaren

Vår marknadssyn Nervös finansmarknad, oron kring global konjunkturutveckling, upplösningen av Greklandskrisen och risk för stigande räntor gör att vi drar ner risken inför sommaren.

Sedan vår förra marknadssyn har det tidvis varit en nervös börs. Det var främst i månadsskiftet april/maj som det skakade till rejält på den svenska och flera internationella börser. Stockholmsbörsen tappade runt månadskiftet 7 procent på lite drygt en vecka och oron för ett ännu större börsfall spred sig snabbt.

Sedan dess har däremot börsutvecklingen varit lite lugnare – om än med inslag av mer turbulenta dagar – och när den svenska majbörsen ska summeras så är den de facto upp med nära 2 procent, inklusive utdelningar.

Sett över perioden april-maj, som innehållit perioder av både eufori och panik, landar den svenska börsuppgången på anständiga 2 procent. Det här visar tydligt att aktier varit det bästa placeringsalternativet även under en stökig period. Att sitta lugn i båten har, sett till omständigheterna, varit en hyggligt vinnande strategi.

Orsakerna till att vi har en lite stökigare period bakom oss har flera orsaker.

Oron kring Grekland har visserligen tidvis dämpat riskviljan men den riktiga paniken har ändå lyst med sin frånvaro och det är egentligen svårt att koppla de riktigt stora börsrörelserna till händelseutvecklingen kring Grekland. 

Tvärtom har ju den grekiska börsen varit en av de stora vinnarna under stora delar av maj. Landet kvarstår dock förstås som en av de stora riskerna mot riskaptiten när vi blickar framåt.

Att de långa marknadsräntorna plötsligt började röra sig kraftigt uppåt mot slutet av april är däremot mer tydlig kopplat till börsfallen, framför allt i Europa. Vår tolkning av ränteuppgången är att det mer var en korrigering, efter en överdriven räntenedgång i samband med att ECB lanserade sitt paket med obligationsköp, än att den berodde på några mer fundamentala faktorer. Det var kort sagt en liten spekulationsbubbla som sprack.

En ytterligare faktor som pressade börserna i framför allt Europa var att euron, och därmed också den svenska kronan, började stärkas mot dollarn. Att en första amerikansk räntehöjning tenderade att bli allt mer avlägsen samtidigt som de amerikanska konjunktursignalerna inte lyckades övertyga drev på valutakursrörelserna. 

Noterbart är att de amerikanska börserna under perioden april till maj sakta men säkert tuggat sig uppåt och att volatiliteten varit mycket låg. Bland annat därför gör vi tolkningen att det faktum att de globala konjunktursignalerna varit åt det svagare hållet under större delen av maj egentligen inte spelat någon större roll för riskviljan.

Den börsrevansch som vi sett under senare delen av maj beror i sin tur, i alla fall delvis, på att ränteuppgången kommit av sig och den amerikanska dollarn åter börjat stärkas. Någon lösning för Grekland är däremot inte i sikte och den globala konjunkturåterhämtningen har heller inte lyckats övertyga.

Händelseutvecklingen på finansmarknaderna under de senaste månaderna tycker vi dock tyder på nervösa placerare som i många fall dansar när utgången. Det gäller inte bara börsen utan även på ränte- och valutamarknaderna.

När vi nu blickar fram emot sommarmånaderna är det utifrån utgångspunkten att marknadsaktörerna i många fall tycks vara nervösa inför en händelserutveckling som är osedvanligt svår att försöka förutse.

För att börja med Grekland så har det visserligen skrivits ett antal gånger nu att ett avgörande närmar sig, och sedan har parterna köpt sig mer tid och Grekland lyckats klara sina åtaganden. Men för varje gång har vi också kommit närmare ett slutgiltigt avgörande och nu är det dessutom tomt i den grekiska kassakistan.  

Händelseutvecklingen i juni blir av allt att döma avgörande – och fram till dess ett besked kommer finns en betydande risk för ökad turbulens på finansmarknaden.

Amerikanska konjunktursignaler har visserligen varit lite bättre under senare tid och många räknar med att tillväxten ska rekylera uppåt efter en svag inledning på 2015. Bättre amerikanska konjunktursignaler är visserligen välkommet men bidrar också med nytt bränsle till spekulationerna kring en första amerikansk räntehöjning och en starkare dollar. Det är i högsta grad osäkert hur börser världen över kommer att reagera på olika signalerna.

Det finns också en risk för att marknadsräntorna överlag kommer att börja röra sig uppåt. Det globala inflationstrycket är visserligen fortsatt mycket lågt men med deflationsscenariot överspelat bör det finnas ett underliggande tryck uppåt på närmast absurt låga marknadsräntor, framför allt i Europa. Man kan till och med kalla det för en tillnyktring på räntemarknaden.

Att Riksbanken och ECB väntas fortsätta med sina stimulanser begränsar dock uppåtriskerna för marknadsräntor.

Osäkerheten kring den globala konjunkturutvecklingen har dessutom ökat under senare tid och vi kan konstatera att svensk exportindustri ännu inte fått det avgörande och efterlängtade efterfrågelyftet. 

Sammantaget tycker vi att bilden med kortsiktigt ökad osäkerhet på finansmarknaderna, risk för ränteuppgångar och svaga globala konjunktursignaler ger anledning att minska lite på riskexponeringen. De tidiga sommarmånaderna har dessutom tenderat att vara lite åt det svagare hållet under senare år.

Vi drar därför ner aktieandelen i vårt allokeringsförlag från 70 till 50 procent.

Skulle Greklandskrisen mot förmodan sluta med en lycklig lösning så kan det finnas anledning att öka aktieandelen, precis som om en kraftigt negativ reaktion i samband med fördjupad kris kan ge ett köpläge. Vårt huvudscenario är annars att parterna köper sig ytterligare tid med någon form av kortsiktig lösning som varken parterna eller marknaden känner sig nöjda med. 

På råvarusidan har det börjat svaja en del under maj och oljeprisuppgången har kommit av sig. Vi väljer mot bakgrund av detta och en svalare global konjunktur att dra ner allokering till råvaror från 10 till 5 procent. 

Möjligen kan ett paket med kinesiska stimulanser och en del problem med torka driva upp priserna på delar av råvarumarkanden men den dominerande oljan ser ut att ha nått någon form av kortsiktig topp på drygt 60 dollar per fat (Brent).

Följden blir att ränteandelen i vårt allokeringsförlag stiger från 20 till 45 procent.

Det är egentligen olyckligt eftersom vi inte tror att ränteplaceringar kan bidra med särskilt mycket avkastning framöver. De korta marknadsräntorna ligger i de flesta fall på eller under nollstrecket samtidigt som det finns ett underliggande tryck uppåt på extremt nedpressade långa marknadsräntor.

Det här är dessutom en tydlig illustration på det besvärliga allokeringsproblem som i stort sett alla marknadsaktörer numera ställs inför. Om man känner en betydande osäkerhet inför utvecklingen på aktiemarknaden så finns det få eller närmast inga andra alternativ som erbjuds som kan ge hygglig avkastning.

För en mindre placerare kan ett alternativ vara att placera pengarna på ett räntekonto eller, om man är mer riskvillig, söka sig till hedgefonder med friare placeringsmandat.

Vårt allokeringsförlag för maj månad blir därmed 50 procent aktier, 5 procent råvaror och 45 procent ränteplaceringar.

För aktie- och fondplaceringar hänvisar vi till våra listor över tio köpvärda aktier i juni samt tio köpvärda fonder i juni.

För taktiska val på börsen hänvisar vi till Tomas Linnalas Börssyn för juni.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -