På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Peab på rätt väg

Aktieanalys Peab levde inte upp till förväntningarna i sitt första kvartal. Vi tycker dock att bolaget rör sig åt rätt håll och med hänsyn till en klart minskad skuldsättning ser aktien billig ut.

Byggföretaget Peab tog för ett par år sedan beslutet att fokusera mer på sin lönsamhet än på tillväxten. Allt för många storslagna projekt hade slutat illa och marginalerna pressades av nedskrivningar och hög skuldsättning.

Numer siktar Peab på att fylla upp orderboken med betydligt fler mindre och medelstora projekt. De ger vart och ett mindre pengar på översta raden men medför också en lägre risk i verksamheten och de håller ofta en bättre lönsamhet än de stora prestigeprojekten där konkurrensen kan vara hård.

Skiftet från fokus på tillväxt till lönsamhet har förutsägbart nog inneburit att Peab tackar nej till vissa uppdrag och att orderingång och omsättning bromsat in. Processen har dock hunnit pågå ett par år snart och kurvorna håller nu på att stabiliseras.

Samtidigt märks tydliga positiva effekter, framför allt på skuldsättningen som kommit ned kraftigt. Kassaflödet i kvartalet var starkt och nettoskulden i Peab var vid utgången av mars månad 3,3 miljarder kronor vilket kan jämföras med 5,9 miljarder kronor för ett år sedan. Den minskade skuldsättningen lyfter nyckeltalen och sänker räntekostnaderna. Räntenettot i årets första kvartal var -29 Mkr jämfört med -65 Mkr för ett år sedan.

Det är en viktig bidragande faktor till att Peab kunde rapportera en resultatförbättring på 60 procent i kvartalet.

Vintern är lågsäsong för byggföretag och det första kvartalet är det sämsta på året även för Peab. Det är framför allt försäljningen av krossmaterial och asfalt till vägbyggen som går på verkligt lågvarv under perioden. Även anläggningsprojekt har lågsäsong.

Av Peabs affärsområden var det dock just Anläggning som visade bäst utveckling. Omsättningen ökade med 7 procent och rörelsemarginalen förbättrades till 1,5 procent från 1,1 procent i fjol. För det största området, Bygg, var utvecklingen i stort sett oförändrad. Omsättningen ökade med 3 procent men marginalen var kvar på 2,1 procent. Analytikerna hade i snitt väntat sig en liten ökning till 2,2 procent.

Inom Bygg tyngs marginalerna fortfarande av jätteprojektet Mall of Scandinavia som är Peabs största uppdrag någonsin. Hela projektet, ett stort köpcentrum i Solna, ska vara klart till november i år och färdigställandet suger för närvarande upp mycket tid och resurser inom hela Peab. Bolaget höjde dock inga andra varningsflaggor kring projektet.

En besvikelse i kvartalet var den egna projektutvecklingen inom Peab. Där hade analytikerna förväntat sig att få se en ökning av rörelseresultatet med nästan 50 procent men istället bjöds de på ett tapp på -20 procent. Resultaten är dock på låga nivåer som nominellt är det inga jätteavvikelser.

Peab startade dock betydligt färre nya bostäder i egen regi under kvartalet än i fjol. De som startades var också mer geografiskt spridda i landet än i fjol då mycket startades i Stockholm. Där är priserna höga och lönsamheten i bostadsprojekten bättre. Omsättning och resultat påverkades därför negativt under kvartalet.

Sammantaget landade Peabs rörelseresultat i det första kvartalet på 140 Mkr. Snittprognosen i SME Direkts sammanställning var 206 Mkr. Orderingången var dock en ljuspunkt. Den steg drygt 5 procent till knappa 9,6 miljarder kronor. Väntat var en orderingång på drygt 9,2 miljarder. Återigen var det Anläggning som stack ut i positiv bemärkelse med en ökning på hela 56 procent från i fjol.

Utsikterna för de nordiska byggmarknaderna har ljusnat något enligt analysföretaget Industrifakta. Sverige svarar för cirka 85 procent av omsättningen inom Peab och enligt Industrifaktas prognoser kommer den goda utvecklingen för husbyggande i Sverige att stå sig under 2015.

Stockholm väntas fortsätta vara den starkaste regionen pådrivet av urbanisering och brist på både bostäder och många andra typer av byggnader, exempelvis vård- och sjukhusbyggnader.

Anläggningsmarknaden i Sverige väntas vara oförändrad i år men stärkas nästa år då satsningar på vägar och järnvägar slår igenom i efterfrågan.

Analytikerna väntar sig i snitt en omsättning på 43,2 miljarder kronor från Peab i år, svagt ned jämfört med i fjol. Rörelsemarginalen väntas däremot stärkas till 4,8 procent från 4,0 procent i fjol. Vinsten per aktie landar då på 4,89 kronor. För nästa år väntas en tillväxt på 2,6 procent och en ytterligare förbättring av rörelsemarginalen till 5,0 procent. Vinsten per aktie stiger då till 5,27 kronor.

De prognoserna ger p/e-tal på 13,0 respektive 12,0 för de närmaste åren. Justerat för nettoskulden värderas Peabs rörelse till 10 gånger nästa års väntade rörelseresultat. Det är nästan 20 procent lägre än konkurrenten NCC som dock kan skryta med en bättre väntad direktavkastning än Peab.

Peab väntas leverera 4,0 procent respektive 4,4 procent för de kommande åren att jämföra med NCC:s 4,7 och 4,8 procent. Peab väntas å andra sidan ha en bättre vinsttillväxt de kommande åren än NCC.

Sammantaget tycker vi fortfarande att Peab är ett vettigt aktieval.

Bolaget har en stor exponering mot den svenska byggmarknaden som fortsätter att utvecklas bra. Lönsamheten går åt rätt håll och orderingången ger hopp om stigande intäkter framöver. Justerat för den lägre skuldsättningen är också värderingsgapet väl stort till NCC. Vi behåller vår köprekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Peab B Köp 64,75 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -