Gränges lockar ännu

Aktieanalys Gränges-aktien har lugnat ned sig efter vinterns rusning. Värderingen är rimlig och på lite sikt gillar vi fortfarande tillväxtutsikterna för bolaget.

Aluminiumtillverkaren Gränges börsnoterade sin aktie nästan precis på botten av den rejäla sättning som skedde på Stockholmsbörsen i oktober i fjol. Tajmingen blev perfekt och aktiekursen seglade med övriga börsen uppåt under hösten och början av 2015. Efter att ha rusat 75 procent på drygt fyra månader har dock aktien de senaste månaderna rört sig sidledes.

Gränges tillverkar värmeväxlarband som används för lödda värmeväxlare. Runt 90 procent av produktionen går till kunder inom personbilsindustrin där produkterna används för tillverkning av kylare och luftkonditioneringsanläggningar.

Gränges har en världsledande position inom sin nisch och den globala marknadsandelen uppgår till cirka 20 procent. Det är ungefär dubbelt så högt som närmaste konkurrenterna. Inträdesbarriärerna är inte jättehöga men tillverkningen ändå relativt specialiserad med krav från kunderna vad gäller dimensioner, legeringar och ytbehandlingar. Det skapar långsiktiga kundrelationer vilket dämpar konkurrenstrycket något. Marknadsandelarna har också varit stabila under lång tid.

Av Gränges försäljning går knappt hälften till Asien där Kina har varit en stark tillväxtmotor för bolaget. Den kinesiska fordonsindustrin går starkt då landets ekonomiska tillväxt gör att allt fler hushåll har råd att skaffa bil. Den totala fordonsproduktionen i Asien ökade dock under det första kvartalet med beskedliga 1 procent men utvecklingen i Kina var starkare.

Gränges volymer i Asien ökade med 7,2 procent, primärt drivet av högre produktion i Kina samt lageruppbyggnad hos ett antal kunder. Volymutvecklingen är den bästa indikationen på efterfrågeutvecklingen för Gränges eftersom omsättningen påverkas av faktorer som valutakurser och aluminiumpriser.

Prisförändringar på aluminium jämnar ut sig över tid eftersom Gränges kompenserar förändringar i inköpspriser i sin egen prissättning. Kortsiktigt kan det dock uppstå glapp där prisförändringar slår igenom i omsättning och resultat. I det första kvartalet har Gränges haft rejäl medvind från både valutaeffekter och prisförändringar på aluminium. Omsättningen ökade med hela 26 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Volymerna ökade däremot med 3,3 procent.

Asien var som sagt starkt men i Europa stannade volymökningen vid 0,6 procent och i Nord- och Sydamerika noterades ett tapp på 2,2 procent. Europa svarar för 37 procent av omsättningen inom Gränges och Nord- och Sydamerika för 14 procent.

Vd Johan Menckel beskriver utvecklingen i Europa under kvartalet som positiv. Försäljningsvolymerna av värmeväxlarmaterial har ökat medan skrotbaserade produkter planenligt har minskat. Värmeväxlarbanden visade en tillväxt med 5 procent i perioden enligt Johan Merckel.

Produktionen av lätta fordon ökade med 2 procent i Europa under kvartalet medan den minskade med 1 procent i Nord- och Sydamerika. Att Gränges tappade volymer i Nord- och Sydamerika tillskrivs förutom en allmänt minskad produktion, främst i Sydamerika, även lagerneddragningar hos vissa kunder.

Utsikterna för det innevarande kvartalet är fortsatt lite blandad vad gäller den väntade fordonsproduktionen. I Asien pekar prognoserna mot en ökning med 2 procent i kvartalet samtidigt som den väntas falla lika mycket i Europa. Prognosen för Nord- och Sydamerika är en ökning av produktionen med 1 procent. Det andra halvåret väntas generellt bli lite bättre än det första och prognosen för den globala fordonsproduktionen under hela 2015 är en ökning på 2 procent.

Gränges efterfrågesituation följer produktionsutvecklingen inom personbilsindustrin men bolagets produkter åtnjuter även en strukturell tillväxt då de bidrar till att minska vikten på fordonen och därmed öka bränsleeffektiviteten. Successivt skärpta miljökrav driver därmed försäljning åt Gränges.

Gränges har även varit tydligt med att bolaget avser att genomföra andra tillväxtinitiativ. Förvärvskapacitet finns och Nordamerika har tidigare pekats ut som en prioriterad region för tillväxt. Johan Menckel flaggar i samband med måndagens rapport för att Gränges hoppas kunna återkomma senare i år med mer konkret information om hur affären ska växa.

Gränges första kvartal följde i princip de förväntningar som fanns i marknaden. Snittprognoserna för helåret 2015 innefattar en tillväxt på knappa 19 procent och en förbättring av rörelsemarginalen till 10,0 procent från 8,9 procent i fjol. Vinsten per aktie spås öka 27 procent till 5,43 kronor.

För nästa år är prognosen en tillväxt på knappt 8 procent och en rörelsemarginal på 10,2 procent. Vinsten per aktie ökar då till 6,03 kronor. De snittprognoserna ger p/e-tal för de närmaste åren på 13,1 respektive 11,8. Estimaten för de kommande årens utdelningar ger direktavkastningar på 2,8 procent och 3,2 procent.

Gränges-aktien har under våren framgångsrikt försvarat sin tidigare kursrusning. Inte ens de senaste dagarnas turbulens har skakat aktien nämnvärt, åtminstone inte jämfört med många andra verkstadsbolag. Värderingen ser heller inte särskilt ansträngd ut jämfört med mycket annat i sektorn.

Bolaget har genomfört investeringar och effektiviseringar och kan dra nytta av stigande volymer med bra hävstång på resultatet. Gränges långsiktiga tillväxtutsikter är fortsatt intressanta och bolagets ambition att ytterligare lyfta tillväxten via förvärv eller samarbeten är en extra krydda.

Sammantaget ser vi fortsatt Gränges-aktien som köpvärd.     

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Gränges Köp 71,50 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -