Trenderna talar för SKF

Aktieanalys SKF är en av de aktier som ger tydligast exponering mot förmodat bättre tider i Europa. Kursen har också rusat på sistone och därför blir dagens rekyl ett bra köptillfälle.

SKF var på fredagen i vanlig ordning först ut bland verkstadsbjässarna att rapportera sitt kvartalsresultat. SKF har exponering mot en lång rad regioner och kundkategorier vilket gör att bolagets rapporter tilldrar sig stor nyfikenhet från aktiemarknaden som en vindflöjel inför vad som komma skall i rapporterna från övriga verkstadsbolag.

Konjunktursignalerna från Europa har ljusnat en hel del på sistone och med drygt 40 procent av sin omsättning från Europa var intresset den här gången extra stort kring SKF:s kommentarer om marknadsläget.

Många hade hoppats på en signal om att efterfrågan så sakteliga är på väg att förbättras men SKF vidhåller sin prognos om en relativt oförändrad efterfrågan för koncernen under andra kvartalet. Även för Europamarknaden enskilt bibehåller bolaget prognosen om en oförändrad marknad.

Nya vd:n Alrik Danielsson nyanserar dock i samband med rapporten bilden av Europakonjunkturen. Det finns vissa tecken på en förbättring av efterfrågan i regionen, menar han. Men de är inte tillräckligt tydliga för att motivera en höjning av utsikterna för det innevarande kvartalet.

I övrigt bjöd SKF:s rapport för det första kvartalet i stort sett på siffror som var i linje med förväntningarna. Valutamedvinden är stark och omsättningen ökade med drygt 16 procent jämfört med samma period i fjol. Även om omsättningen i kvartalet landade helt i linje med snittprognosen i SME Direkts sammanställning av analytikerprognoser så var det valutaeffekter som i större utsträckning än väntat drev tillväxten. Den organiska intäktsökningen var 1,4 procent i kvartalet vilket kan jämföras med de 1,8 procent som var väntat.

Enligt Alrik Danielsson utvecklades efterfrågan i kvartalet i linje med bolagets egna förväntningar. Alla tre affärsområdena visade tillväxt i lokala valutor och geografiskt var det framför allt Asien som utvecklades bra, särskilt Kina och Sydkorea. I Europa var efterfrågan stabil, likaså i Latinamerika medan den försvagades i Nordamerika.

Anledningen till den vikande efterfrågan i Nordamerika var låg aktivitet inom gruvsektorn, olje- och gassektorn och även jord- och skogsbrukssektorn vilket alla är relativt viktiga kundgrupper för SKF i Nordamerika. I Västeuropa förbättrades efterfrågan i länder som Italien och Spanien medan England, Tyskland och Frankrike försvagades.

SKF har en målsättning om att nå en rörelsemarginal på 15 procent och för att nå dit har omstruktureringsprogrammen avlöst varandra de senaste åren. Ett stort program lanserades 2012 med syfta att kapa 3 miljarder från kostnaderna fram till slutet av innevarande år. Ännu ett progam aviserades för någon månad sedan och målet den här gången är att sänka kostnaderna med ytterligare 1,2 miljarder.

Justerat för engångsposter var rörelsemarginalen i fjol 11,7 procent vilket faktiskt var något lägre än året innan. Det första kvartalet bjöd dock på en förbättring av den underliggande lönsamheten. Rörelsemarginalen landade på 12,2 procent mot 11,4 procent i fjol.

För helåret 2015 väntas marginalen justerat för engångsposter på nära 1,3 miljarder kronor landa på 12,8 procent. Några 15 procent väntas inte nås under överskådlig tid men stärkt lönsamhet väntas ändå vara en viktig pådrivare av vinsterna i SKF de närmaste åren. Den underliggande marginalen väntas ha nått 14 procent år 2017.

Valutaeffekter ger god medvind även under resten av 2015 och för helåret väntas omsättningen öka med knappt 14 procent. Vinsten per aktie väntas landa på 12,18 kronor. Justerat för de stora omstruktureringskostnaderna blir vinsten 14,15 kronor.

Nästa år är snittprognosen enligt SME Direkt en tillväxt på mer beskedliga 4,4 procent. Fortsatta lönsamhetsförbättringar väntas lyfta den underliggande vinsten per aktie med 14 procent till 16,17 kronor. Den rapporterade vinsten väntas stanna vid 15,72.

P/e-talen för de närmaste åren uppgår till 17,2 respektive 13,4. Justerat för engångsposter blir p/e-talen i stället 14,8 och 13,0. Direktavkastningarna i aktien väntas uppgå till 2,9 respektive 3,2 procent de närmaste åren.

SKF-aktien rör sig sin vana troget våldsamt på fredagens kvartalsrapport, den här gången nedåt. Aktien har dock stigit kraftigt de senaste månaderna, pådrivet av förhoppningar om ett ljusare konjunkturscenario i Europa, och den står fortfarande på rejält plus från årsskiftet. Med sin stora exponering mot regionen är SKF ett av de tydligaste spelen på bättre tider i Europa.

Börsbolagen brukar vara sena att upptäcka makrotrenderna i sina egna orderböcker. Att bolaget nu väljer att hålla nere förväntningarna på det innevarande kvartalet, samtidigt som vd Alrik Danielsson ändå talar om vissa positiva tecken i Europa, skulle också kunna vara kursvårdande taktik.

Det är bättre att efter en stark kursuppgång ta en rekyl i aktien nu för att sedan kunna överraska positivt under kommande kvartal. Alternativet är att bolaget tappat andelar i marknaden, vilket vore klart mer oroande.

På nuvarande prognoser är SKF:s värdering fortfarande klart lägre än konkurrenter som Sandvik, Trelleborg och Atlas Copco. Europaexponeringen är fortsatt intressant inför framtiden och om vi verkligen får se en förbättring så är det en trend som kommer att vara i flera år framåt.

Jämfört med konkurrenterna har SKF dessutom en mindre råvarutung kundlista vilket är positivt. Vi ser därför aktien som ett bra val i verkstadssektorn de kommande kvartalen – och dagens kursras ger ett bra köptillfälle.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
SKF B Köp 206,70 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -