Starkt år för Byggmax

Aktieanalys Byggmax lägger bakom sig ett starkt 2014 och jämförelsetalen för innevarande år blir inte lätta. Tillväxtutsikterna är dock fortsatt ljusa och aktien lockar med hög direktavkastning.

Byggvarukedjan Byggmax avslutade 2014 bra och försäljningsökningen i jämförbara butiker höll sig kring nivåerna från tidigare under året. Det fjärde kvartalet är av förklarliga skäl inte någon stark period för Byggmax, som ju huvudsakligen vänder sig till privatmarknaden. Snö och kyla försvårar nästan all typ av hemmasnickrande så efterfrågan faller rejält.

Inledningen på årets vinter har dock varit mild så jämfört med i fjol gick försäljningen bra. De jämförbara butikerna ökade försäljningen med 3,7 procent i det fjärde kvartalet. Nya butiker bidrog med ytterligare 5,5 procents tillväxt och inklusive lite positiva valutaeffekter landade den totala tillväxten i kvartalet på knappa 10 procent jämfört med året innan.

Facit för helåret var likartat med en tillväxt i befintliga butiker på 3,8 procent och en total tillväxt på dryga 10 procent.

Den starka utvecklingen i befintliga butiker för Byggmax beror förstås huvudsakligen på en bra underliggande efterfrågan men utvecklingen får sig även en skjuts av att bolaget justerat sitt koncept.

Som uttalad lågprisaktör har Byggmax alltid framhävt sitt snäva sortiment som en viktig framgångsfaktor. Ett fåtal varor i stora volymer gör det möjligt för bolaget att hålla låga priser. Byggmax hade tidigare cirka 1 500 artiklar i sitt sortiment vilket kan jämföras med de allra största byggvaruhusen som snarare ligger kring 150 000 artiklar.

Även Byggmax har dock efter hand kommit fram till att bolaget kan öka antalet artiklar i sina butiker utan att göra avkall på sin lågprisstatus. Genom att använda butiksytorna mer effektivt breddas nu därför sortimetet till cirka 2 500 artiklar. De tillkommande produkterna har överlag bättre marginaler vilket gynnar resultaten. Det nya konceptet kallas för Byggmax 2.0 och det införs nu i alla nya butiker och även de befintliga butikerna konverteras löpande. Lite drygt halva butiksbeståndet har i dagsläget infört det nya konceptet.

Effekten i de konverterade butikerna har hittills varit ökad försäljning och stärkt lönsamhet. Förändringen innebär samtidigt stora investeringar som måste skrivas av vilket sätter en viss press på rörelseresultatet. Kassaflödena påverkas också negativt eftersom det större sortimentet innebär ökad kapitalbindning i lager.

Byggmax 2.0 är inte den enda framtidssatsningen som Byggmax gör för närvarande. Bolaget fortsätter att bredda och fördjupa sitt e-handelserbjudande. Byggmax har nyligen förbättrat sin webbplattform vilket gjort den mer stabil och den kan nu hantera ännu fler varor. Nätbutiken kompletterar de fysiska butikerna både genom att erbjuda ett större sortiment och i viss mån minska säsongsvariationerna i försäljningen.

Givet att Byggmax håller en relativt låg bemanning i sina butiker använder sig bolaget även av nätet som en källa till information för kunderna. Där beskrivs vilka produkter som behövs för olika projekt och det finns även instruktionsfilmer för en lång rad projekt. Byggmax har även börjat erbjuda hantverkstjänster till fast pris i sin nätbutik vilket är ett sätt att bredda kundbasen. Det är en satsning som nu rullas ut på allt fler orter.

Dessutom har Byggmax aviserat en ökad satsning på den finska marknaden som för närvarande är svag men där bolaget långsiktigt ser goda möjligheter.

Alla dessa framtidssatsningar innebär förhoppningsvis på sikt fortsatt stark tillväxt och god lönsamhet. I det korta perspektivet drar de dock kostnader och Byggmax konstaterar i sin bokslutsrapport att rörelsemarginalen för 2014 hade legat 2,1 procentenheter högre utan dessa satsningar. Utfallet blev nu 8,4 procent mot 7,7 procent för ett år sedan.

Framtidssatsningar kommer att tynga rörelseresultatet även under 2015. Byggmax räknar dock med att den negativa effekten på rörelsemarginalen inte ska överstiga 3 procentenheter.

Byggmax öppnade under fjolåret sju nya butiker och bolaget räknar med att facit för 2015 blir 7-13 nya butiker. I dagsläget har bolaget totalt 112 butiker i Sverige, Norge och Finland och man har tidigare angett 180 stycken som en övre gräns för dagens marknader innan en vidare expansion till nya länder måste genomföras.

Enligt databasen Factset väntas Byggmax under 2015 öka intäkterna med 7,0 procent. Rörelsemarginalen spås backa till 8,2 procent. Vinsten per aktie ökar då till 3,80 kronor. För 2016 är prognosen en tillväxt på knappt 8 procent och en rörelsemarginal på 8,3 procent. Snittprognosen för vinst per aktie är 4,15 kronor.

P/e-talen för de närmaste åren uppgår med de prognoserna till 14,0 respektive 12,8.

Byggmax höjer utdelningen för 2014 till 2,60 kronor per aktie vilket innebär en direktavkastning på 4,9 procent. Estimaten för de kommande årens utdelningar ger direktavkastningar på 5,1 respektive 5,5 procent.

2014 var ett bra år för Byggmax så jämförelsesiffrorna för 2015 blir inte lätta. Allt fler butiker har dock det nya utökade sortimentet vilket bör gynna försäljningen. Med fortsatt stark tillväxt i e-handeln och ett bra tempo i butiksexpansionen känns inte förväntningarna på innevarande år allt för högt ställda.

Byggmax har på kort tid blivit en stor spelare i sin sektor och bolaget växer betydligt snabbare än den underliggande marknaden. Byggmax jobbar aktivt med att driva tillväxten ytterligare och ligger jämfört med många konkurrenter långt framme när det gäller kombinationen av e-handel och fysiska butiker. De långsiktiga utsikterna för bolaget är ljusa och på nuvarande prognoser känns värderingen av aktien rimlig, inte minst givet den höga direktavkastningen.

Aktien har gått starkt de senaste månaderna så kortsiktigt kan en lugnare resa vänta. För en något mer långsiktigt investerare ser vi dock fortfarande Byggmax-aktien som köpvärd.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Byggmax Group Köp 53,75 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -