På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Långt ifrån lugnt i Endomines

Aktieanalys Trots en fulltecknad nyemission och ett kursfall på 85 procent senaste året vågar vi ännu inte ta i gruvbolaget Endomines aktie.

Endomines är ett ungt gruvbolag, engagerat i hela produktionskedjan. Sedan 2011 producerar bolaget guld i anslutning till den karelska guldlinjen i den underjordiska Pampalogruvan.

Den karelska guldlinjen sträcker sig genom östra Finland och en bit in i Ryssland, varav Endomines kontrollerar ett 4 mil långt bälte med över 20 rapporterade guldfyndigheter. Bortom guldlinjen utforskar bolaget också ett antal fyndigheter med god potential i finska Lappland och sedan sommaren 2014 är produktionen igång i satellitgruvan Rämepuro.

Guldhalten i produktionen har under ett par kvartal varit ett orosmoment för bolaget och i fjärde kvartalet rapporterades en guldhalt som låg lägre än snittet det tidigare sju kvartalen. 

Endomines arbetade effektivt under 2014 och kapacitetsutnyttjande nådde hela 93 procent, vilket är positivt i sak, men skvallrar också om rådande begränsningar. Produktionsmålet är satt till 800-1 000 kg guld årligen och produktion 2014 var inte långt ifrån måltavlans underkant. 762 kilo rent guld kämpades fram.

Räknar vi positivt och antar att kapacitetsutnyttjandet når 100 procent innebär det en maximal produktion på strax över 800 kilo. Därtill adderas eventuella framgångar i Rämpepurogruvan. År mot år minskade dock produktionen 30 kilo eller knappt 4 procent, hänförligt främst till den lägre guldhalten i malmen.

Endomines prospekterar vidare. Det är en kostsam historia och flera gånger under åren har bolaget tvingats att be aktieägarna om mera pengar.

Så sent som i vintras genomförde bolaget en aktieemission som inbringade 96 miljoner kronor före emissionskostnader. Pengarna ska enligt bolaget användas för att etablera produktion i Huskogruvan samt finansiera vidare prospektering. 

I samband med emissionen omförhandlade bolaget villkoren för ett långfristigt banklån till Nordea. Den nya avbetalningsplanen innebär amorteringar om 7 miljoner kronor i april 2016 och lika mycket i oktober, samt att resterande 31 miljoner kronor betalas i januari 2017.

Nere i gruvan hade bolaget en brytkostnad på 1 127 dollar per uns på rullande tolv månader. Men för det senast redovisade kvartalet rapporterades en brytkostnad under 1 000 dollar. Det är en bidragande orsak till det positiva rörelseresultatet före avskrivningar.

Frågan är varför brytkostnaderna ganska plötsligt minskat. Det är lätt att spekulera i att bolaget skjuter nödvändiga investeringar i Pamaplogruvan på framtiden, kostnader som i stället kan komma att tynga kommande kvartal. 

Guldförsäljning sker primärt i dollar och världsmarknadspriset på den ädla råvaran var i snitt strax över 1 200 dollar per uns under 2014.

Givet en brytkostnad på 1 127 dollar per uns torde det innebära ett visst överskott frånsett de investeringar som krävs för att driva gruvnäringen vidare, men tyvärr speglar inte det enkla sambandet bolagets försäljningsintäkter.

Endomines har nämligen till och med 2015 lovat bort en stor del av sin nuvarande produktion till det förutbestämda priset 843 euro. Försäljningspriset är avsevärt lägre än snittpriset under 2014 och nästan 200 euro lägre än rådande guldpris. Men det ska tillägas att det är lätt att vara efterklok, beslutet fattades då guldpriset var på fallrepet för att säkra kassaflödet från Pampalogruvan.  

Bolagets verksamhet bedrivs i Finland och i princip alla kostnader är i euro. Samtidigt sker försäljningen främst i dollar och redovisningen räknas om till svenska kronor.

Valutasambanden hade kunnat innebära en fördel för Endomines eftersom den amerikanska dollarn stärkts kraftigt mot både euron och den svenska kronan. Men eftersom bolaget sålt bort stora delar av sin produktion till ett fixerat pris i euro, så går mycket av de potentiellt positiva effekterna av den starkare dollarn förlorade.

Givet rådande förutsättningar och det nu något högre guldpriset är det inte omöjligt att bolagets kassaflöde från gruvan under 2015 blir bättre men nettokassaflödet kommer förbli tyngt av stora investeringar.

Det är viktigt att tänka på att Endomines redan idag ligger på ett relativt högt kapacitetsutnyttjande och ändå inte når en produktion över 800 kilo guld. Det kommer att krävas mer investeringar för att kunna öka produktionen.

Med nya pengar på fickan breddas sökandet efter nya guldfyndigheter utanför Pampaloområdet, nya etableringar och fyndigheter som skulle kunna leda till en större produktion och göra bolaget intressant att åter synas i sömmarna.

Men de stora investeringarna som måste göras innebär att ett eventuellt positivt nettokassaflöde ligger flera år framåt i tiden. Om nu prospekteringen träffar guld. Därtill innebär den stormiga valutamarknaden en extra risk.

De bolagsspecifika osäkerheterna gör en investering i Endomines mer komplicerad än det borde vara. Detta trots en ljusning för guldpriset den senaste månaden.

I det korta perspektivet finns det fog att tala om en något ljusare framtid för guldbolagen men de bolagspecifika riskerna i Endomines är allt för stora för att en mindre uppgång guldpriset eller uppvärderingen i dollarn ska få lägga ett avgörande.

Vi tar därför avstånd och väljer att invänta resultatet av årsredovisningen och vad framtida prospektering har i sitt sköte.

För den som vill spekulera i ett stigande guldpris föreslår vi istället en ETF med exponering mot ett större antal guldproducenter, det minimerar de bolagsspecifika riskerna.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Endomines Neutral 0,51 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -