Het sommar väntar Unibet

Aktieanalys Unibet har rivstartat året och med fotbolls-VM runt hörnet väntar en het spelsommar. Avknoppningen av Kambi påverkar inte nämnvärt de ljusa utsikterna för Unibet.

Nätspelbolaget Unibet har fått en bra start på 2014. Tack vare framför allt hög lönsamhet i bolagets sportspel ökade rörelseresultatet i det första kvartalet med hela 33 procent jämfört med samma kvartal i fjol.

Unibet har sina rötter i sportspel men har på senare år även växt verksamheten kraftigt inom kasinospel. I det första kvartalet svarade sportspelen för 47 procent av spelöverskottet (nettot av spelinsatser minus vinstutbetalningar) medan kasinospel svarade för 45 procent.

Aktiviteten inom sportspel följer grovt sett de stora ligorna inom fotboll och hockey samt större turneringar inom tennis och golf och det första kvartalet är normalt sett en bra period på året. Lönsamheten inom sportspelen varierar ganska mycket kvartal till kvartal och beror bland annat på hur resultaten faller ut. Skrällresultat i stora evenemang är bra för Unibet eftersom det vanligtvis innebär lägre vinstutbetalningar i förhållande till det totala antalet spelinsatser.

Trenden inom sportspel är att allt mer spel sker under pågående match, så kallat livespel. Lönsamheten på livespel är betydligt sämre än på spelen som sker före match så det finns därmed en långsiktig press nedåt på lönsamheten inom sportspel i hela branschen.

I det första kvartalet ökade dock Unibet bruttomarginalen inom sportspel till 8,0 procent från 6,7 procent i fjol. Livespel svarade för cirka 45 procent av insatserna och lönsamheten stärktes även på dessa spel. 8 procent är en historiskt sett hög sportboksmarginal för Unibet och den har sannolikt lyfts en del av vinter-OS. Bolaget flaggade också i samband med rapporten för att marginalen legat lägre under inledningen av det andra kvartalet.

Livespel blir även allt mer populärt när det gäller kasinospel och dessutom finns generellt en stark tillväxt för spel i olika mobila enheter. Av Unibets totala spelöverskott i det första kvartalet genererades 31 procent i den mobila kanalen. Mycket av branschens tillväxt för närvarande drivs av den starka utvecklingen för mobilspelandet. Det gäller inte minst kasinospelen där spel i mobila enheter tycks kunna växa utan att för den skull påverka pc-spelandet negativt.

Spelöverskottet inom sportspelen ökade med 25 procent i kvartalet medan kasinospelens spelöverskott steg med 8 procent. Sportspelen har en majoritet av sina intäkter i Västeuropa medan kasinospelen har sin huvudmarknad i Norden. Räknat på de totala spelöverskotten svarar Norden för 48 procent, Västeuropa för 39 procent och övriga Europa för 9 procent.

Lokalt reglerade marknader svarar för 29 procent av spelöverskotten i Unibet. Att allt fler marknader blir lokalt reglerade påverkar kortsiktigt resultaten negativt för Unibet och andra nätspelsbolag eftersom en skatt oftast tas ut på spelöverskotten som genereras på de marknaderna. Å andra sidan får bolagen fler möjligheter att marknadsföra sig vilket driver tillväxt och intäkterna blir också helt legala vilket öppnar för en betydligt högre värdering av resultaten.

Unibet beslutade i våras att knoppa av dotterbolaget Kambi som är Unibets verksamhet inom teknikutveckling och drift av sportspel åt andra spelbolag, så kallad b2b. Att köpa tjänster av en konkurrent är så klart känsligt så Unibet har ända sedan Kambi bildades 2010 försökt hålla verksamheten så separat som möjligt.

Utvecklingen har varit positiv för Kambi och åtta operatörer finns idag på kundlistan, inklusive Unibet själva. Genom att helt separera verksamheten räknar Unibet med att Kambi kan växa snabbare, inte minst genom att i högre utsträckning kunna bearbeta statliga lotterier ute i Europa.

Kambi har redan avskilts från Unibet-aktien och börjar handlas på First North den 2 juni. Någon större negativ effekt på Unibets nyckeltal får inte avknoppningen, åtminstone inte omedelbart. Kambi svarade i fjol för runt 8 procent av omsättningen inom koncernen och gjorde förlust. Resultatet efter skatt i det första kvartalet hade pro forma varit ett par procent högre exklusive Kambi.

Unibet väntas i år öka spelöverskottet med drygt 11 procent och stärka rörelsemarginalen från 18,9 procent i fjol till 21,6 procent. Vinsten per aktie väntas landa på 20,60 kronor. Nästa år väntas en tillväxt på 11,9 procent i spelöverskottet och en ytterligare förbättring av rörelsemarginalen till 22,4 procent. Vinsten per aktie ökar då till 24,05 kronor.

P/e-talen för de närmaste åren uppgår med de prognoserna till 15,8 respektive 13,2. Justerar vi för nettokassan på 410 Mkr värderas rörelsen till 11,6 gånger nästa års väntade rörelseresultat.

Nätspelsbolagen är utdelningsfavoriter i kraft av sin låga värdering. I takt med att allt större andel av intäkterna kommer från lokalt reglerade marknader minskar dock den politiska risken i verksamheten och därmed ska också rimligtvis värderingen av vinsterna öka kraftigt. Utdelningarna kommer därmed i framtiden att bli mindre imponerande i förhållande till aktiekurserna. Där är vi dock inte ännu och prognoserna för de kommande årens utdelningar ger direktavkastningar på 4,2 respektive 4,5 procent.

Unibet har fått en bra start på året och med fotbolls-VM bara några veckor bort är utsikterna till en het spelsommar goda. På längre sikt finns fortfarande goda tillväxtutsikter i branschen Nätspelandet ökar i takt med att bredband blir tillgängligt på allt fler marknader och betalningar på nätet blir mer accepterade. Även på relativt mogna marknader sker fortfarande en teknikutveckling och förfining av spelupplevelser och erbjudanden som driver tillväxt.

Den starka underliggande utvecklingen gynnar Unibet och bolaget har visat en bra skalbarhet i kostnaderna vilket trycker upp marginalerna i takt med att intäkterna stiger. Värderingen är inte avskräckande hög och med en stark balansräkning finns alltid möjligheten till förvärv vilka brukar mottas positivt på aktiemarknaden.

Sammantaget ser vi ingen anledning att ändra vår köprekommendation på Unibet.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Kindred Group Köp 319,50 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -