Cellavision ångar på

Aktieanalys Cellavision fick en stark start på året med draghjälp av en vändning i Nordamerika. Tillsammans med en stabilisering i Europa borgar det för goda vinstutsikter.

Medicinteknikbolaget Cellavision hade en ganska motig inledning på 2013 bland annat då bolaget liksom andra hälsovårdsbolag drabbades av ändrade ersättningsnivåer efter en större amerikansk sjukvårdsreform.

Under avslutningen av året tog dock försäljningen i Nordamerika åter fart och rapporten för första kvartalet i år mer än bekräftade en återhämtning. Tillväxten i USA blev hela 132 procent! Till detta kom en stabilisering i Europa och region EMEA kunde uppvisa en tillväxt på 17 procent.

Den region som släpar efter är Asien, där omsättningen rasade med hela 83 procent. Det är delvis en kalendereffekt där orderläggning försköts och kom i fjärde kvartalet istället för under det första.

Dessutom är Asia/Pacific den omsättningsmässigt minsta regionen för Cellavision då den blott utgjorde drygt 20 procent av omsättningen under 2013, så svagheterna kompenseras mer än väl av stigande omsättning i övriga regioner och totalt ökade omsättningen med 28 procent.

Tillväxten är bra och bolaget har under början av året färdigställt två nya produkter som kommer att lanseras i maj och kan bidra till en hög tillväxttakt även under återstoden av året, utöver effekten av att efterfrågan ökat på marknaderna.

Rörelsemarginalen har också förbättrats. För första kvartalet så landade rörelsemarginalen på 17,4 procent att jämföra med förlust under motsvarande period i fjol. Marginalförbättringen tyder på att bolaget kan nå en rörelsemarginal över 17 procent i år då första kvartalet normalt inte hör till de starkaste.

Historiskt har Cellavision haft de starkaste kvartalen lönsamhetsmässigt under andra halvåret, och därför tyder den fina lönsamheten redan nu på detta. Till det kommer effekten av högre volymer som ger skaleffekter och även det ger stöd åt lönsamheten. Så man kan räkna med att lönsamhetsförbättringen står sig.

Om tillväxten når 20 procent för helåret och rörelsemarginalen blir drygt 18 procent kan bolaget tjäna runt 30 Mkr för helåret 2014. Det motsvarar en vinst per aktie kring 1,25 kronor. Till en aktiekurs på 21,50 kronor per aktie ger det ett p/e-tal på 17. Det är lite högt för ett litet bolag, men givet den höga tillväxttakten är det fullt rimligt.

Det gäller i synnerhet om man tar hänsyn till bolagets starka balansräkning. Cellavision har en nettokassa på 64 Mkr, så rörelsen värderas till omkring 11 gånger årets förväntade rörelseresultat vilket istället är ganska aptitligt. Bolaget har dessutom ett starkt kassaflöde så balansräkningsrisken är minimal.

Konsensusprognoserna för Cellavision är att bolaget ska omsätta 201 Mkr i år och göra en vinst per aktie på 1,21 Mkr. Nu består konsensus av blott en handfull prognoser, men det förefaller likväl som rimliga förväntningar givet den starka trenden.

Sist men inte minst bör man också nämna att bolaget är på väg att byta vd. Nuvarande vd Yvonne Mårtensson som suttit på posten i 16 år har valt att kliva av. Hon kommer dock att sitta kvar tills det blir klart med en efterträdare. Efter en så lång tid som vd förefaller det som ett helt rimligt beslut och inget man bör bli orolig för, så det ska inte tolkas som om något är fel i bolaget.

Tvärtom ser vi utsikter till fortsatta framgångar för bolaget. Rådet är därför Köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
CellaVision Köp 21,70 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -