Så deklarerar du dina värdepapper

Deklaration 2014 Våndas du inför deklarationen av aktier och andra värdepapper? Placera hjälper dig att räta ut frågetecknen.

Ett flertal av de vanligaste frågorna som Skatteverket får in under deklarationstider handlar om aktie- och andra värdepappersaffärer.

”Många upplever att det är svårt att deklarera sina värdepappersaffärer. Därför är det vanligt att det blir fel vid deklarationen inom just det här området”, säger Magnus Johansson, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Placera gräver därför djupt i myllan för att ge dig lite hjälp på traven när det är dags att sätta igång. Det här är artikel nummer tre i Placeras serie om årets deklaration, de andra kan du läsa här.

Magnus Johansson ger några värdefulla tips på vägen.

”Använd vår e-tjänst för inkomstdeklarationen och ta hjälp av informationen i broschyren Försäljning av värdepapper samt i Aktiehistorik (skatteverket.se/aktiehistorik)”, säger han.

Nedan reder Placera ut deklarationsfrågor om:

 • Schablonintäkt
 • Kontantutdelning
 • Annan utdelning
 • Schablonmetoden
 • Börshandlad fond/ETF
 • Teckningsrätt/Uniträtt
 • Split och omvänd split
 • Blankningsaffärer
 • Källskatt
 • Bolagskonkurs
 • Kvittning

 

Vad innebär en schablonintäkt?

Om du har ett investeringssparkonto (ISK) eller fonder beskattas du för en schablonintäkt.

Schablonintäkten för fondandelar är 0,4 procent av värdet av dina fondandelar den 1 januari 2013. Skatten är sedan 30 procent av schablonintäkten vilket motsvarar 0,12 procent av fondandelarnas värde.

Om du exempelvis har 100 000 kronor i fondandelar vid ingången av 2013 blir skatten 120 kronor. Läs mer om schablonskatten på fonder här.

Innehavet som du har på ditt ISK schablonbeskattas istället för att belastas med revinstsskatt vid försäljning. Du behöver alltså varken redovisa kapitalvinst eller kapitalförlust i deklarationen.

Schablonintäkten för ISK är 1,49 procent av ett kapitalunderlag. Skatten är 30 procent av schablonintäkten vilket motsvarar cirka 0,45 procent av underlaget. Har du till exempel  ett kapitalunderlag på 100 000 kronor för 2013 blir skatten 447 kronor.

Schablonintäkten finns förtryckt på deklarationsblanketten, så du slipper alla krångliga uträkningar.

Hur deklareras en utdelning i kontanter?

På ett aktie- och fondkonto dras det en preliminär skatt för utdelningen direkt vid inbokningen på kontot.

På ett ISK och kapitalförsäkring dras ingen skatt vid utdelning i svenska aktier. Om du har utländska aktier dras däremot en utländsk källskatt direkt vid utdelningen. Läs mer om avräkning av källskatt lite längre ned.

Hur deklareras en utdelning i form av aktier och fondandelar?

Utdelning på aktier och andelar i värdepappersfonder beskattas med 30 procent. Med andra ord så beskattas de precis på samma sätt som om utdelningen hade skett i kontanter. Utdelningsvärdet är lika med aktiens värde när du fick den av bolaget.

Vad är schablonmetoden?

Det innebär att du tar 20 procent av försäljningspriset (efter avdrag för courtage) som omkostnadsbelopp. Du kan använda denna metod om du inte har kvar avräkningsnotan från köpet, men även om du känner till det verkliga omkostnadsbeloppet kan du använda dig av schablonmetoden eftersom det kan vara bättre för dig om aktierna har gått upp mycket i värde sedan du köpte dem.

Schablonmetoden är förmånligare att använda om aktierna har gått upp mer än 400 procent  i värde sedan köpet.

Schablonmetoden kan bara användas på marknadsnoterade aktier. Inte på terminer, optioner, teckningsrätter, fondaktierätter eller inlösen- och säljrätter som du fått på grund av aktieinnehav.

Hur deklarerar man en börshandlad fond/ETF?

Oavsett om det är en "vanlig" fond eller en ETF så gäller samma regler och vinst eller förlust beräknas på samma sätt som för aktier. I de flesta fall beräknar och lämnar din bank kontrolluppgifter om vinst eller förlust. I dessa fall är det normalt bara att godkänna beräkningen när du deklarerar.

Om banken däremot bara lämnar kontrolluppgift om försäljningssumman blir det lite krångligare och du  måste själv beräkna vinst eller förlust. Alltså på samma vis som vid försäljning av aktier.

Schablonintäkten på en ETF deklareras på samma sätt som andra fonder, läs mer om det i första stycket.

Hur deklareras en teckningsrätt/uniträtt?

En teckningsrätt ger dig som aktieägare rätt att teckna nya aktier i en nyemission till ett bestämt pris. En uniträtt innebär att du har rätt att teckna dig för flera olika värdepapper. Till exempel kan en unit bestå av både aktier och teckningsoptioner.

Om du har sålt en teckningsrätt eller uniträtt som du blivit tilldelad, räknas försäljningen som vinst, omkostnadsbeloppet ska därför anges till 0.

Om du däremot köpt sälj-, tecknings- eller uniträtter på marknaden är köpeskillingen din anskaffningsutgift och om dom är marknadsnoterade får du alternativt använda dig av schablonmetoden vid beräkningen av omkostnadsbeloppet.

Läs om hur en inlösenrätt / inlösenförfarande deklareras här.

Hur deklareras en split eller omvänd split?

En aktiesplit används för att bolaget ska kunna styra aktiekursen till önskat intervall utan att börsvärdet förändras. Antingen så ökar eller minskar bolaget antalet aktier. Man skulle kunna jämföra det med en kaka som delas i dubbelt så många delar men som behåller sin ursprungliga storlek.

En ”vanlig” split betyder att ett bolag delar antalet aktier i flera mindre delar.

En omvänd split innebär istället att bolaget minskar antalet aktier och justerar aktiekursen uppåt. Läs mer om omvänd split här.

Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om deklaration av split eller omvänd split.

Hur deklarerar jag mina blankningaffärer/ värdepapperslån?

Värdepappersinstituten lämnar kontrolluppgift på försäljningar av blankade aktier precis på samma sätt som försäljningar av andra aktier. Det framgår alltså inte av kontrolluppgiften att det gäller en blankad aktie.

Vid en realiserad blankningsaffär redovisas den på samma sätt som en realiserad värdepappersaffär. Exempelvis ska marknadsnoterade aktier och blankningsaffärer i marknadsnoterade aktier redovisas i samma sektion på K4-blanketten.

”Här är ett litet exempel med enkla förutsättningar som kan fungera”, säger Magnus Johansson.

Pelle lånar 100 aktier i AB A av Lasse i mars. I början av april säljer Pelle aktierna för 1 000 kronor (10 kr/st). När Pelle i slutet av maj ska lämna tillbaka aktierna till Lasse köper han 100 aktier i AB A för 900 kronor (9 kr/st). I nästa års deklaration ska Pelle redovisa försäljningen av de 100 aktierna i AB A. På bilaga K4 fyller han i aktiens namn (AB A), försäljningspris (1 000 kr), omkostnadsbelopp (900 kr) samt vinst (100 kr).

Transaktionen redovisas på samma sätt som en vanlig aktieaffär trots att beloppen blev kända i omvänd ordning (försäljning först och köp därefter). Lasse behöver inte redovisa något i sin deklaration på grund av utlåningen.

”Exemplet ovan går att komplicera med att det exempelvis betalas ersättning för utdelning eller att transaktionerna sker olika år”, tillägger Magnus Johansson.

Läs mer om deklaration av blankningsaffärer på Skatteverkets sida

Kan jag få avräkning för min utländska källskatt?

Du kan begära avräkning för den slutliga skatt du har betalat i utlandet om du exempelvis har fått utdelning på utländska aktier eller fonder, fått ränta på ett konto i utlandet, gjort en kapitalvinst vid försäljning av utländska aktier, fonder eller fastigheter som beskattas både i utlandet och i Sverige.

Du begär avräkning för den utländska skatten i din inkomstdeklaration det år du redovisar den utländska inkomsten under ”Inkomst av kapital” eller via blankett ”SKV 2703”.

Om du däremot har betalat utländsk skatt på utdelningar eller på inkomster på ett ISK behöver behöver du inte agera.  Skatten finns då redovisad på en kontrolluppgift och Skatteverket beräknar automatiskt hur mycket avräkning för utländsk skatt som du kan få från den svenska skatten.

När det gäller kapitalförsäkring kan du inte begära avräkning på egen hand eftersom en kapitalförsäkring ägs av försäkringsbolaget. De flesta försäkringsbolag söker dock avräkning åt sina kunder. Kontrollera hur ditt bolag gör.

Bolaget som jag ägde aktier i har gått i konkurs, hur gör jag nu?

Om bolaget du äger aktier i går i konkurs räknas det som en försäljning. Försäljningspriset för dina aktier blir noll kronor (förlust). Det här betyder att du har möjlighet att kvitta förlusten mot vinster du gjort på andra värdepapper. Summan du kan kvitta blir i sin tur det pris som du köpte aktierna för.

Vilka värdepapper kan kvittas mot varandra?

Du kan kvitta aktievinst mot aktieförlust, men också aktievinst mot fondförlust och vice versa då fonder och aktier tillhör samma tillgångsslag, marknadsnoterade värdepapper. Om vinst efter kvittning ändå kvarstår får du skatta 30 procent på den överskjutande delen.

Förlust på aktier kan också dras av mot skatt på inkomst och reavinst från en bostadsförsäljning. Detta gäller inte om du har aktier eller fonder i en ISK eller i en kapitalförsäkring.

70 procent av kapitalförlusten på värdepapper är avdragsgill mot den uppskjutna bostadsvinsten. Även det omvända gäller, det vill säga du kan kvitta förlust vid en bostadsförsäljning mot vinst på aktier eller fonder.

Läs gärna mer om kvittning av värdepapper här.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -