På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Scandidos värd att teckna

Aktieanalys Sveriges framgångar inom strålterapi med Elekta som klart lysande stjärna öppnar dörren för fler bolag. Raysearch och C-rad är två av dem som nu får sällskap av ett tredje – Scandidos.

Antalet cancerfall ökar stadigt i världen och det är den näst vanligaste dödsorsaken efter hjärt- kärlsjukdomar och WHO beräknar att det 2030 kommer att tillkomma 21 miljoner fall per år.

De behandlingsformer som finns att tillgå är kirurgi, cellgiftsbehandling samt strålterapi. Ofta används de komplementärt, men det är stora skillnader regionalt i hur tillgänglig strålterapi är, framför allt då det är en komplicerad och investeringstung behandlingsform.

Högst andel patienter som får strålterapi återfinns i USA på 63 procent, följt av Europa som ligger mellan 30-50 procent och i Japan är andelen 25-30 procent, enligt Elektas beräkningar.

Strålterapimarknaden domineras av svenska Elekta och amerikanska Varian som tillsammans kontrollerar 90 procent av marknaden. Modern strålterapi med linjäracceleratorer bygger lite förenklat på att man bestrålar tumörer från olika vinklar med olika stråldoser för att maximera verkan på tumören och minimera skadorna på omkringliggande vävnad och precisionen i behandlingarna har kontinuerligt ökat.

Det är också en marknad där den tekniska utvecklingen går snabbt framåt och ökad komplexitet har öppnat möjligheter för nischaktörer att ta position på marknaden. Kontroll av strålbehandlingen måste planeras noga och inom detta område finns ett flertal bolag, utöver maskintillverkarna Elekta och Varian, som arbetar med mjukvara och produkter för beräkning, dosplanering, simulering och kvalitetskontroll.

Scandidos är ett av dem, med egenutvecklade produkter för dosplanering och kvalitetskontroll av linjäracceleratorer. Enligt Scandidos finns det omkring 10 800 installerade linjäracceleratorer globalt, varav 40 procent i USA. Marknadsvärdet av strålterapimarknaden uppskattas till 6 miljarder dollar, varav hälften utgörs av linjäracceleratorer och hälften av mjukvara och kompletterande hårdvara.

Scandidos grundades 2002 och 2008 lanserades första produkten Delta4 Phantom. Delta är en mjukvaruplattform för kvalitetssäkring av simuleringsfasen i en strålbehandling. Sedan lansering har bolaget byggt upp distribution i Nordamerika och Asien med ett dotterbolag i USA samt en filial i Kina. Bolaget har avtal med såväl Elekta som Varian.

Under 2014 kommer två nya produkter att lanseras, Delta4 AT samt delta4 TPV som är inriktade på kvalitetssäkring av andra delar av behandlingen och med dessa tre produkter täcker Scandidos in hela behandlingsflödet.

Delta AT är en samling sensorer som placeras på linjäracceleratorns strålhuvud som kontinuerligt mäter den strålning som avges och data kan då jämföras med dosplaneringen för att säkerställa att faktisk stråldos överensstämmer med den planerade. TPV är en mjukvaruprodukt som används för att verifiera dosplaneringar.

Produkterna från Raysearch, C-Rad och Scandidos har olika profil. C-Rad har en stark ställning inom patientövervakning medan Raysearch fokuserar på optimering och dosplanering. Scandidos och C-Rad ett nordamerikanskt samarbetsavtal sedan 2013 så produkterna kompletterar varandra.

Scandidos har en tydlig position inom kvalitetssäkring, inte minst genom de nya produkterna delta4AT och TPV. Det är ett segment som enligt bolagets uppskattning omsätter ungefär en miljard på årsbasis.

Scandidos har sedan 2003/2004 nått en omsättning på 40 Mkr men har med god kostnadskontroll och balanserad tillväxt lyckats hålla förlusterna låga. 2012/13 var rörelseförlusten 1,5 Mkr och bolaget har gjort vinst ett par år på rörelsenivå.

Prognoserna är att marknaden för Phantom uppgår till 540 system per år, detsamma för Delta TPV. Marknaden för Delta4 AT uppskattas till omkring 1 000 system. Som jämförelse kan nämnas att det första systemet, Phantom, hittills har sålt cirka 400 enheter, varav 80 senaste räkenskapsåret. I dagsläget är Japan bolagets största marknad och behovet att etablera en starkare position i USA är ett av anledningarna till listningen på First North.

Motivet till att söka nya ägare är för att finansiera vidare expansion med de nya produkterna och grundarna kvarstår som huvudägare. Teckningskursen är satt till 14,5 kronor och erbjudandet omfattat 1,5 miljoner aktier motsvarande 21,75 Mkr och totalt värderas bolaget till 147,5 Mkr före emissionen. Genom emissionen kan expansionstakten höjas och försäljning av de nya produkterna väntas ta fart under 2015.

Värderingen av Scandidos är lite knepig eftersom bolaget är i ett tidigt skede. Men med en relativt stor installerad bas av produkter och en hög tillväxttakt har den första produkten, Phantom, onekligen nått kommersiell framgång och med två nya produkter kan bolaget ta ett rejält kliv framåt.

Med en tillväxt i linje med de senaste åren, kring 17 procent, borde bolaget kunna nå break-even om två år givet att kostnaderna ökar i samband med lanseringen av de nya produkterna med utökad distributionskapacitet, marknadsföring, lageruppbyggnad med mera.

Givet att tillväxten för linjäracceleratorer är hög samtidigt som penetrationen av Scandidos system är låg är det ett ganska rimligt tillväxtantagande och chansen finns att det går ännu snabbare om de nya produkterna tas emot väl. Nu har ju bolaget en etablerad distributionsorganisation och merförsäljning på befintlig kundbas kan ge en snabbare adoptionskurva än för den första produkten.

Lönsamheten är lite svårare att prognostisera då det är en volymkänslig verksamhet. Ser man till Raysearch och C-rad får man inte så mycket vägledning, men medicintekniska produkter kan ha en rörelsemarginal på 15-20 procent långsiktigt. Värderingen av rörelsen i relation till omsättningen ligger runt 3 för Elekta och Varian. Med samma värdering för Scandidos hamnar man ganska nära teckningskursen för Scandidos som värderas till 3,3 gånger rullande 12 månaders omsättning.

Givet bättre tillväxtutsikter kan man tänka sig en högre värderingsmultipel, i synnerhet som bolaget har två nya produkter på väg, men samtidigt så är en småbolagsrabatt motiverad. Sammantaget ser värderingen av aktien ganska rimlig ut. C-Rad värderas till ungefär 9 gånger omsättningen på rullande tolvmånadersbasis och Raysearch till 5 gånger omsättningen, så Scandidos har en i sammanhanget modest värdering.

Bolaget ser intressant ut, det har en beprövad teknologi som redan säljs och de nya produkterna har goda förutsättningar att bli framgångsrika. Stötestenen är huruvida bolaget lyckas i USA, den enskilt viktigaste marknaden, och där har det gått trögt hittills.

Värderingen framstår som rimlig, rentav ganska låg. Visst är risken hög men man får å andra sidan vara med på resan tidigt, så potentialen är hög. Rådet blir att teckna.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -