En riskspridare av rang

Fondanalys Många bäckar små har varit ett framgångsrecept för Schroder ISF QEP Global Quality. Placera rekommenderar köp.

Debatten går het om vad som krävs av fondförvaltarna för att slå index. Vissa hävdar att förvaltarna måste ha koncentrerade portföljer med stora positioner i ett fåtal bolag. Andra menar att många små innehav ger bättre riskspridning, om de dessutom är rätt satsningar så slår fonden också index.

På senare år har den första falangen fått ett ökat antal anhängare. Det beror också på den ökade kritiken mot att många fonder säger sig vara aktiva och tar betalt för det men smyger kring index i sin förvaltning.

Förvaltarna på Schroder har genom att investera lite i många bolag, på ett disciplinerat sätt, skapat ett framgångsrecept för fonden Schroder ISF QEP Global Quality. Utan att vara indexsmygare.

För tio år sedan sjösatte bolaget sin första fond där förvaltningen baseras på bolagets egenutvecklade QEP-strategi, Quantitative Equity Products. Förvaltningen leds av Justin Abercrombie som har varit på Schroders sedan 1996 och teamet består idag av 16 personer.

Man säga att strategin är som en tvåstegsraket. I det första steget analyseras 5 000 bolag dagligen baserat på faktorer som påvekrar kursutvecklingen, bland annat företags lönsamhet, stabilitet, finansiella styrka och aktiekurs.

Baserat på resultatet bygger sedan förvaltarna upp en mycket diversifierad portfölj som innehåller över 400 företag. Det stora antalet investeringar bidrar till att minimera risken för att resultatet rån en enskild aktie märkbart påverkar resultatet för fonden som helhet.

Trots det relativt stora antalet investeringar skiljer sig fonden från index. Vid månadsskiftet var fondens största sektorinnehav läkemedel som utgjorde drygt drygt 18 procent jämfört med 12 för index. Den största vikten i index är finans, 21 procent, men där har fonden bara 14 procent.

Den största delen av fonden är investerad i USA, 55 procent. Det är lite mindre än index, knappt 59 procent. Europas vikt i fonden ligger på drygt 23 procent jämfört med index 28 procent. Största avvikelse mot index utgörs av fondens drygt 8 procentiga innehav i tillväxtmarknaderna där index inte har några.

Strategin kan tyckas lite trist, framför allt för förvaltare som gillar att ta stora positioner. Men den har fungerat väl på Schroder ISF QEP Global Quality. När Placera analyserar resultatet på rullande 36-månader sedan 2009 uppvisar fonden konsekvent högre avkastning och lägre risk än både index och snittet av globala aktiefonder.

Således uppvisar fonden också en riskjusterad avkastning som är bättre än de flesta andra och index. Den goda riskjusterade avkastningen märks också i Morningstars betyg. Fonden har sedan 2009 prenumererat på femmor och fyror, och genomsnittsbetyget uppgår till 4,6 på 3-årsbasis.

Placera ser ljust på framtiden för Schroder ISF QEP Global Quality. Strategin är väl inarbetad och beprövad så vi tror att Justin Abercrombie och hans kollegor har goda förutsättningar att fortsätta leverera bättre avkastning än snittet även framöver. Därför blir vår rekommendation köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Schroder ISF QEP Glbl Qual A Acc USD Köp 803,09 -
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
- -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -