Utredare ville inte förbjuda provisioner till mäklare

Provisionsförbud Anders Parment, regeringens utredare av ett eventuellt provisionsförbud för försäkringsmäklare, anser att Sverige gör bäst i att inte införa ett sådant. Därmed går han tvärtemot regeringens åsikt. Nu får han "mer tid på sig" att göra om.

I somras kom ett förslag på EU-nivå att provisioner för oberoende försäkringsförmedlare ska förbjudas i samtliga medlemsländer. Motiveringen var att provisioner från ett försäkringsbolag till en försäkringsförmedlare frestar förmedlaren att rekommendera den produkt som han eller hon får provision för, och inte den produkt som är bäst för konsumenten.

Den svenska regeringen stödjer direktivet.

"Regeringen ställer sig positiv till att det införs ett förbud mot provisioner och liknande ersättning från tredje man vid rådgivning på oberoende basis", skrev regeringen i en promemoria som kommentar till förslaget.

Parallellt med att ett arbete om förbud mot provisioner nu alltså pågår inom EU, så har en egen svensk utredning gjorts kring provisionsförbudet. Forskaren Anders Parment har fått Finansmarknadskommitténs uppdrag att utreda om hinder och möjligheter, nackdelar och fördelar, med ett förbud mot provisioner.

Det har väckts en del frågetecken kring syftet med att det bedrivs en egen utredning i Sverige, eftersom EU:s regler är tvingande och ska gälla för alla medlemsländer. Vill EU ha provisionsförbud blir det svårt för Anders Parment att föreslå att ett provisionsförbud inte ska införas.

Men det är precis vad han har gjort. I den rapport som lämnades till Finansmarknadskommittén den 19 september skriver Parment att ett provisionsförbud skulle leda till ökad maktkoncentration, färre försäkringsprodukter, mindre rådgivning och sämre konsumentskydd. Istället föreslår Anders Parment att transparensen kring förmedlingen ökar. Det skriver nyhetsbrevet Pension Online, som tagit del av rapporten.

"Vid ett långtgående provisionsförbud är det sannolikt att möjligheten till rådgivning för stora grupper konsumenter uteblir. Representationen av försäkringsprodukter i lands- och glesbygd tenderar att minska vid ett provisionsförbud", motiverar Parment bland annat sin åsikt.

Den här slutsatsen kan tänkas ställa till problem för regeringen och finansmarknadsminister Peter Norman. Regeringen har ju redan gett sitt gillande till EU:s förslag om provisionsförbud. Dessutom har Peter Norman talat väl om provisionsförbud, och i media sagt att han "har en förkärlek" för det. Det är lätt att tro att Parment i regeringens ögon därför kom fram till "fel" slutsats.

Vad placera.nu erfar fick Anders Parments rapport mycket riktigt också tummen ned när den lades fram för Finansmarknadskommittén den 19 september. Det hette att rapporten höll "för låg kvalitet", och Parment skickades tillbaka till skrivbordet. Rapporten är ännu inte offentliggjord.

"Rapporten är inte klar än och vi kan inte säga när den blir det. Det blir inte i oktober i alla fall", säger Tom Andersson, utredningssekreterare i Finansmarknadskommittén. Han vill inte svara på om det stämmer att Parment kommit fram till "fel slutsats", alltså att ett provisionsförbud inte bör införas.

Samtidigt har regeringen tillsatt en ny utredning som går in på provisonsområdet. Konsumentminister Birgitta Ohlsson deklarerade att konsumentskyddet och tillsynen vid finansiell rådgivning. Den utredningen ska vara klar nästa år.

Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -