Bra drag i Rapala

Aktieanalys från börsveckan Det finländska fiskeredskapsbolaget på OMX Midcaplista levererar konstant fina vinster till sina ägare. Aktien är klart intressant.

Vem vill inte få napp före sina fiskepolare? Eller ha chans att vinna den lokala fisketävlingen? Då är det lätt värt att lägga ut några extra kronor på att ha den bästa utrustningen. Som en av världens största tillverkare av fiskeredskap såsom drag och krokar, men även accessoarer som knivar och kläder, lever finländska Rapala gott på vår tävlingsinstinkt. Företaget möter en stabilt god efterfrågan eftersom utrustningen måste ersättas med jämna mellanrum. Och kastfiskets stigande popularitet ökar efterfrågan på Rapalas fabrikstillverkade byten. Att hobbyfiskarna är lojala till sina favoritmärken avspeglar sig i den långsiktigt fina lönsamheten. Rörelsemarginalerna ligger ledigt över 10 procent och den historiskt höga förräntningen på eget kapital imponerar.

Sex tiondelar av intäkterna kommer från Europa, drygt en tredjedel från USA och resterande från övriga marknader. Men det är på de sistnämnda, såsom Östeuropa och Sydafrika, där levnadsstandarden ökar snabbt, som tillväxtpotentialen är störst. Rapala växte med 13 procent förra året, varav det mesta organiskt. Det är dock inte frågan om någon supertillväxt på något sätt. De senaste sex åren har utrustningsfirman klarat runt 8 procent per år. Därtill har det som sagt gjorts en del förvärv, vilket alltså är en huvudstrategi. Vanligtvis plockar man in ett företag per år. Främst andra fiskeutrustningstillverkare, men även distributörer på utvalda marknader.

Den arbetsintensiva tillverkningen ligger i Shenzhen i södra Kina, där över hälften av koncernens 4000 anställda arbetar. Rapala har också fabriker i bland annat Finland och Frankrike, där den mer automatiserade tillverkningen och sammansättningen av produkterna sker. Distribution sköts på egen hand på och genom externa distributörer. Sammantaget når man ut i ett 100-tal länder. De största konkurrenterna är två japanska bolag, Daiwa och Shimano. Dessa är framför allt starka på den egna hemmamarknaden. Tredjeplatsen i fiskeredskapsindustrin i världen delar Rapala med amerikanska Pure Fishing, som bland annat äger varumärket ABU Garcia. Rapala agerar också distributör, och vice versa, åt ett par av konkurrenterna, främst Shimano. Det är dock en lönsamhetsmässigt betydligt sämre affär än de egna produkterna. För att minska säsongsvariationerna, innebärande relativt lite försäljning under höst och vinter, säljer Rapala även bland annat skidor och jaktvapen. 

Det är ärligt talat svårt att hitta något riktigt övergripande riskmoment i Rapala. De ständiga förvärven är naturligtvis en risk, men å andra sidan är det ju lättare att ta in mindre bolag än att exempelvis fusionera två jätteorganisationer. Miljöförstöring, utfiskning samt utbyggnad av småskalig vattenkraft inskränker samtliga på möjligheterna till sportfiske. En svagare dollar är negativt för Rapala, men i och med att man numera har både tillverkning och försäljning i denna valuta är effekten begränsad.

Bolaget grundades 1936 och noterades på finländska börsen 1998. Största ägare är sedan förra året ett belgiskt investmentbolag. Vd Jorma Kasslin äger knappt 2 procent av Rapala. Kasslin köpte, tillsammans med andra ledningspersoner, aktier av huvudägaren i juni i år.  Hur ser värderingen ut då? Försäljningen lär landa på runt 2 miljarder kronor för helåret. Men ledningen spår att lönsamheten sannolikt kommer att ligga på en något lägre nivå än förra året. Börsvärdet ligger på 2,1 miljarder kronor. Det ger alltså en värdering i nivå med försäljningen. Därtill kommer skulderna. Satt i förhållande till det starka kassaflödet och stabiliteten i försäljning och lönsamhet är skuldsättningen rätt optimal. Dessutom har lånen amorterats ner och nyligen även omförhandlats till bättre villkor. Vi tycker att Rapala är rätt så rimlig värderat i dagsläget. Men det är sällan man stöter på ett bolag, speciellt bland de mindre, med så stabil och hög intjäningsförmåga. Det är kvalitéer som det helt klart är värt att betala lite extra för.

Linus Stockelberg
linus.stockelberg@borsveckan.se
Mer från förstasidan

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
3-mån stibor - -
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -