På Placera och Avanza använder vi cookies för att säkerställa funktionalitet, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Media and Games Invest
Media and Games Invest: Officiell lansering av ATOM, lösning för  riktad annonsering: bra resultat med 28 % högre klickfrekvens och cirka 15% bättre intäktsgenerering jämfört med kampanjer utan IDFA (EQS Newswire)

2021-11-30 14:45

Media and Games Invest: Officiell lansering av ATOM, lösning för  riktad annonsering: bra resultat med 28 % högre klickfrekvens och cirka 15% bättre intäktsgenerering jämfört med kampanjer utan IDFA

 

  • Verve Groups egenutvecklade lösning för riktad annonsering, ATOM, uppnår en effektivitetsnivå som för närvarande inte kan matchas av någon annan leverantör utan användning av IDFA
     
  • Under kampanjer i betafasen såg vi en ökning i engagemang (klickfrekvens) på mer än 28 % jämfört med kampanjer utan IDFA i kombination med cirka 15% bättre eCPM (effektiv kostnad per tusen visningar) för utgivare
     
  • Branschledare som Chris Hayek (tidigare global chef för mediadivisionen på Shell) är imponerad: "ATOM är ett av de anmärkningsvärda undantagen på marknaden. ATOM ger starka resultat i både CTR och personalisering av annons utan att vara beroende av IDFA
     
  • Verve är nu redo för kommersiell utrullning; ökar storleken på teamen och säljsinsatser. Den största tyska privata mediebyrå Pilot satsar på bred utrullning till sina kunder

 

30 november 2021 - Media and Games Invest SE ("MGI" eller "Bolagett", ISIN: MT0000580101; kortnamn M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market och Scale Segment Frankfurt Stock Exchange) publicerar som ett resultat av Beta-lanseringen positiva resultat för ATOM (Anonymized Targeting on Mobile) den innovativ lösning för riktade annonser i mobilen som utvecklats internt av Verve Group (MGI:s mediesegment) och presenterar en lanseringsplan.

 

Baserat på Apples senaste beslut att iOS-användare måste lämna samtycke för att kunna spåras via IDFA samt att Apple starkt begränsar den data som görs tillgänglig för annonsörer och publicister så har effektiv riktning och spårning av kampanjer blivit en stor fråga i mediesektorn generellt och speciellt för mobilen. Google förväntas också följa efter Apple med liknande steg i utvecklingen. Bara för utrymmet på mobilen förväntas marknaden för annonseringen uppgå till cirka 140 biljoner USD för 2022. Därför började Verve Group utveckla en lösning för nästan två år sedan som möjliggör segmentering och målgruppsinriktade annonser till användare - baserat på anonymiserad data över beteendemönster och sammanhang utan att använda IDFA samtidigt som de visar relevanta annonser för användarna. Det gör det möjligt för annonsörer att nå sin målgrupp och därigenom uppnås mycket högre träffsäkerhet än utan IDFA.

 

Tidigare i år meddelade Verve Group en privata beta-lanseringen av ATOM, och sedan dess har ATOM gjorts tillgängligt exklusivt för en utvald grupp av Verve Groups kunder som har använt lösningen för att köra annonskampanjer utan IDFA-data. De första resultaten visar att ATOM uppnår en effektivitetsnivå som, enligt vår information, inte kan matchas av någon annan leverantör utan användning av IDFA.

 

Resultat av den privata betafasen

ATOM har visat förmågan att framgångsrikt bygga upp till 50+ målgruppssegment/konsumentsegment av intresse för alla marknadsförare eller annonsörer. Detta antal kommer att fortsätta att växa när vi breddar vår grupp av annonsörer och vårt SDK (Software Development Kit). Segmentering gör att Verve Group kan anpassa annonsupplevelsen i avsaknad av lidentifierare på mobilen, vilket skapar värde för konsumenterna och ger en effektivare CPM (kostnad per tusen visningar) för förläggare och därmed ett bättre resultat för annonsörerna. Dessa segment inkluderar: Demografiska målgruppssegment (kön, inkomst, etnicitet, hushåll med barn, ålder, etc.) samt besök och beteendebaserade målgruppssegment (intressepunkter, butiker, restauranger, resvanor, fritidsintressen, etc.). I betafasen hittills har ATOM levererat en högre grad av noggrannhet i att identifiera målgrupperna, jämfört med kampanjer där IDFA inte används. Kampanjer ökade med mer än 28 % i engagemang (mätt via klickfrekvens eller CTR) och cirka 15% ökning i avkastning (mätt via eCPM) jämfört med icke-inriktade IDFA-lösa kampanjer.

 

Branschledare och tidigare chef för Shells Globala Media Division Chris Hayek är imponerad av resultaten från ATOM och rangordnar utmaningarna för annonsörer som ställs av förändringarna kring identifierare enligt följande: "Medan det blir allt viktigare för varumärken att nå sina kunder via mobila enheter nuförtiden, utgör borttagandet av identifierare, som Apples IDFA, en extrem utmaning för alla annonsörer. Utan användningen av IDFA är du som annonsör för närvarande nästan blind när det gäller medieinvesteringarna för att nå de mest värdefulla / konsumenterna med höga inkomster som använder iPhone-enheter. Det är som att släppa flygblad från ett flygplan på 30 000 fot. Samtidigt utgör det en stor möjlighet, för om vi kan nå rätt användare utan att använda identifierare kan detta öka användarnas acceptans för annonser och särskilt för relevant annonsering i på lång sikt. ATOM är extremt spännande i detta avseende, eftersom det inte bara tar bort behovet av att använda IDFA utan också avstår från att hämta personlig information från den mobila enheten till ett moln. Detta är mycket smart och kan bli framtiden för mobil marknadsföring. Detta är ett av de anmärkningsvärda undantagen på marknaden som ger starka resultat när det gäller både CTR och personalisering av annonsmaterial."

 

Även Kristian Meinken - VD för Pilot GmbH, en av de största mediebyråerna i Tyskland har uttalat sig om resultatet med ATOM: "Våra kunder förväntar sig att vi ska uppnå maximal prestanda samtidigt som vi säkerställer dataskydd för konsumenten. Vi söker därför alltid efter framtiden - att bevisa alternativ till välkända och beprövade spårningsmetoder som cookies eller identifierare. I denna tid av behov av innovation är vi glada över att ha Verve Group som en partner som har styrkan tillsammans med viljan att hitta lösningar och ta sådana banbrytande on-device teknologier som ATOM till marknaden."

 

Marknadslansering och patent

Den privata betafasen är planerad att fortsätta till nästa år för att möjliggöra ytterligare testning och optimering av algoritmerna, varefter ATOM kommer att göras tillgänglig för den bredare marknaden. På grund av sin stora potential har MGI ansökt om patent för ATOMs mest relevanta territorier för att skydda denna banbrytande uppfinning och idén bakom den därefter.

 

Ionut Ciobotaru Co-VD för Verve Group: "Vi har lagt ner mycket ansträngning på utvecklingen av ATOM under de senaste två (COVID) åren. Med tanke på ATOMs fantastiska resultat planerar vi att mer än fördubbla våra investeringar och storleken på team för denna produkt. Det som började med ett hackathon inom ett av företagen vi förvärvade, har nu expanderat och samlat våra bästa mobilutvecklare och dataingenjörer. Med varje steg kommer vi närmare en av de största utmaningarna i reklambranschen. "

 

Ansvariga parter

Informationen i detta meddelande har offentliggjorts genom myndigheten för de ansvariga personerna nedan för publicering vid den tidpunkt som anges av MGI: s nyhetsdistributör EQS Newswire vid publiceringen av detta meddelande. Ansvariga personer nedan kan kontaktas för ytterligare information.

 

Detta är en översättning av den engelskaoriginalformuleringen. Vid avvikelser gäller den engelska versionen som finns tillgänglig via bolagets hemsida mgi.group.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sören Barz

Head of Investor Relations

+49 170 376 9571

soeren.barz@mgi-se.com, investor@mgi-se.com

www.mgi-se.com

 

Jenny Rosberg, ROPA, IR kontakt Stockholm

+46707472741

Jenny.rosberg@ropa.se

 

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edicto GmbH, IR kontakt Frankfurt

+49 69 9055 05 51

mgi@edicto.de

 

Om Media och spel Invest SE

Media and Games Invest SE är ett integrerat digitalt spel- och medieföretag med största delen av sin verksamhet i Europa och Nordamerika. Bolaget kombinerar organisk tillväxt med värde- och synsergiskapande förvärv och visar kontinuerlig stark och lönsam tillväxt med en CAGR på 78% från 2018. Vid sidan av en stark organisk tillväxt har MGI Group framgångsrikt förvärvat mer än 30 bolag och tillgångar under de senaste sex åren. De förvärvade tillgångarna och bolagen integreras genom bland annat aktivt användande av molnteknologier för att skapa effektivitetsvinster och konkurrensfördelar. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm och segmentet Scale på Frankfurtbörsen. Bolaget har en säkerställd obligation som är noterad på Nasdaq Stockholm och på Frankfurt Stock Exchange Open Market.

 

Framåtblickande uttalanden

Detta meddelande innehåller framåtblickande uttalanden som återspeglar bolagets avsikter, övertygelser eller nuvarande förväntningar om och mål för bolagets och koncernens framtida resultat av verksamheten, finansiella ställning, likviditet, prestation, framtidsutsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter och de marknader där företaget och koncernen verkar. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras med ord som "tror", "förväntar", "förutser", "avser", "kan", "planera", "uppskatta", "kommer" , "bör", "kunde", "siktar" eller "kan" eller, i varje fall, deras negativa eller liknande uttryck. De framåtblickande uttalandena i detta meddelande, inklusive proforma finansiella siffror som behandlas däri, är baserade på olika antaganden, av vilka många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden. Även om företaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtblickande uttalanden och proforma finansiella siffror är rimliga kan det inte ge några garantier för att de kommer att förverkligas eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter, kan de faktiska resultaten eller utfallet skilja sig väsentligt från de som anges i de framåtblickande uttalandena som ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan orsaka att faktiska händelser avviker väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta meddelande av sådana framåtblickande uttalanden. Företaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtblickande uttalandena i denna utgåva (inklusive proforma finansiella siffror) är fria från fel och läsare av denna utgåva bör inte förlita sig onödigt mycket på de framåtblickande uttalandena i denna release. Informationen, åsikterna och framåtblickande uttalanden som uttryckligen eller implicit finns häri gäller endast från dess datum och kan ändras utan föregående meddelande. Varken företaget eller någon annan åtar sig att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några ändringar av framtidsinriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår i samband med innehållet i denna utgåva, såvida det inte krävs enligt lag eller tillämpliga börsregler.info@eqs.com (www.eqs.com)
Copyright 2021 EQS GROUP AG

Media and Games Invest - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -